E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníExterní učitelé

S katedrou demografie a geodemografie spolupracuje v současné době externě v rámci zajištění výuky několik vyučujících, kteří jsou odborníky v daných oborech.

Externí vyučující na KDGD

řazeno abecedně dle příjmení vyučujícího

 • RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D. (bez afiliace) – Demografie rodin a domácností II
 • doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. (Gynekologicko-porodnická klinika 2.LFUK a FN Motol )  – Seminář o partnerských vztazích a reprodukci
 • prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.) – Sociologie rodiny
 • PhDr. Hana Hašková, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.) – Gender a rodina
 • Pavel Chocholouš (AVAST Software) – Demografické informační systémy II
 • Mgr. Pavla Jirková, Ph.D. (VFN v Praze, CERGE-EI ) – Demografické informační systémy I, Demografické informační systémy II
 • RNDr. Květa Kalibová, CSc. (bez afiliace) – Světový populační vývoj
 • RNDr. Jaromír Kalmus (Český statistický úřad) – Demografické informační systémy I
 • Mgr. Ondřej Nývlt, Ph.D. (VŠE v Praze) – Relační databáze pro demografy
 • Miloslav Korenko (AVAST Software) – Demografické informační systémy II
 • prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. (Filizofická fakulta Univerzity Karlovy) – Populační teorie
 • Mgr. Tomáš Sobotka, Ph.D. (Vienna Institute of Demography) – Global Population Challenges
 • Mgr. Robert Šanda (Český statistický úřad) – Demografické informační systémy I
 • PhDr. Ljupka Šešerinac (bez afiliace) – Francouzština pro demografy I, Francouzština pro demografy II
 • Ing. Irena Šímová (bez afiliace) – Ekonomie, Základy ekonomie pro geografy
 • Ing. Hana Šlégrová (Český statistický úřad) – Hospodářská a sociální statistika
 • Mgr. Terezie Štyglerová (Český statistický úřad) – Demografické informační systémy I
 • doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.) – Sociální struktura a stratifikace, Demografie rodin a domácností II
 • MUDr. Radim Uzel, CSc. (bez afiliace) – Seminář o partnerských vztazích a reprodukci

 

Akce dokumentů