E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPro školy

Katedra demografie a geodemografie se dlouhodobě věnuje komunikaci se středními i základními školami a širokou veřejností - ať již formou přednášek realizovaných pro školy nebo ve školách, formou publikovaných materiálů nebo přímé komunikace na setkáních s učiteli SŠ. V této sekci je cílem vytvoření souhrnného přehledu dostupných materiálů nebo aktivit, které budou průběžně aktualizovány a doplňovány, a které jsou primárně připraveny pro využití v rámci středních nebo základních škol. Především v době nejisté epidemiologické situace se tak snažíme přispět ke zkvalitnění výuky často vedené distančně a k usnadnění její realizace. Veškeré materiály jsou však využitelné nejen pedagogy a žáky, ale i širokou veřejností se zájmem o populační témata. V případě námětů na doplnění nebo specifických zájmů se na nás neváhejte obracet.
Přednášky a prezentace pro školy a veřejnost
Přehled dostupných materiálů, prezentací nebo online přednášek
Výukové plány na vybraná témata
Aktivity do vyučovacích hodin připravené pro střední školy - ke každému tématu najdete doporučené materiály, postup realizace apod.
Dostupné články a další literatura
Bude brzy doplněno
Aktivity do vyučovacích hodin připravené pro střední školy
Jednotlivé aktivity využitelné ve výuce primárně na středních školách. Aktivity budou průběžně doplňovány. Zároveň přidáváme materiály z Přípravného kurzu pro uchazeče o studium.
Užitečné online zdroje a weby
Praktické odkazy na webové aplikace využitelné (nejen) ve výuce
Hrátky s demografií
V této sekci jsou k nalezení nápady a tipy na činnosti méně formálního charakteru.
Materiály pro školy a veřejnost
Prezentace informací o studiu, online verze programu z akcí pro školy a veřejnost, videa, ukázky prací studentů, zábavné demografické aktivity apod.

Akce dokumentů