E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPro školy

Katedra demografie a geodemografie se dlouhodobě věnuje komunikaci se středními i základními školami a širokou veřejností - ať již formou přednášek realizovaných pro školy nebo ve školách, formou publikovaných materiálů nebo přímé komunikace na setkáních s učiteli SŠ. V této sekci je cílem vytvoření souhrnného přehledu dostupných materiálů nebo aktivit, které budou průběžně aktualizovány a doplňovány, a které jsou primárně připraveny pro využití v rámci středních nebo základních škol. Především v době nejisté epidemiologické situace se tak snažíme přispět ke zkvalitnění výuky často vedené distančně a k usnadnění její realizace. Veškeré materiály jsou však využitelné nejen pedagogy a žáky, ale i širokou veřejností se zájmem o populační témata. V případě námětů na doplnění nebo specifických zájmů se na nás neváhejte obracet.
Projekt STARS2020: Přenos demografických poznatků a jejich aplikace do praxe se zaměřením na vzdělávání
Od roku 2020 je na katedře řešení projekt STARS2020: Přenos demografických poznatků a jejich aplikace do praxe se zaměřením na vzdělávání / Usage of demographic knowledge and its practical application with a particular focus on education. V rámci tohoto projektu budou průběžně vznikat další podkladové materiály využitelné především na středních školách.
Přednášky a prezentace pro školy a veřejnost
Přehled dostupných materiálů, prezentací nebo online přednášek
Výukové plány na vybraná témata
Aktivity do vyučovacích hodin připravené pro střední školy - ke každému tématu najdete doporučené materiály, postup realizace apod.
Dostupné články a další literatura
Bude brzy doplněno
Aktivity do vyučovacích hodin připravené pro střední školy
Jednotlivé aktivity využitelné ve výuce primárně na středních školách. Aktivity budou průběžně doplňovány.
Užitečné online zdroje a weby
Praktické odkazy na webové aplikace využitelné (nejen) ve výuce
Hrátky s demografií
V této sekci jsou k nalezení nápady a tipy na činnosti méně formálního charakteru.

Akce dokumentů