E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýukové plány na vybraná témata

Aktivity do vyučovacích hodin připravené pro střední školy - ke každému tématu najdete doporučené materiály, postup realizace apod.

Jednotlivé návrhy aktivit jsou součástí diplomové práce s názvem "Možnosti implementace demografie do výuky na středoškolské úrovni", jejíž plné znění je k dispozici v Repozitáři závěrečných prací.

V případě dotazů lze kontaktovat autora práce:
Martin Vondrášek
vondrasm@natur.cuni.cz

 

Aktivity budou průběžně aktualizovány a doplňovány ZDE.

 

Pokud máte zájem podklady zmíněné v jednotlivých aktivitách nebo o doporučení alternativních, neváhejte nás kontaktovat mailem.

 

K tématům doporučujeme především využití těchto mezinárodních databází:

U aktivity 3:

https://population.un.org/wpp/DataQuery/

https://www.prb.org/international/

Akce dokumentů