E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZahraniční aktivity

Přehled aktivit katedry demografie a geodemografie PřF v oblasti mezinárodního zapojení.

Katedra demografie a geodemografie PřF UK jako jediná v ČR je od roku 2009 součástí tzv. Evropského populačního partnerství, sítě předních evropských demografických pracovišť Population Europe podporované Evropskou komisí (https://population-europe.eu/). Tři členové katedry (prof. J. Rychtaříková, doc. J. Kocourková a dr. T. Kučera) působí jako členové poradní rady tzv. Council of Advisors.

Významné je také členství v expertních pracovních skupinách a vědecká spolupráce v rámci mezinárodních sítí vybraných odborníků. Doc. J. Kocourková je zapojena do činnosti International Network Leave Policies and Research zaměřené na využití demografického výzkumu pro koncipování politiky na úrovni EU. Dr. K. Hulíková Tesárková je aktivní členkou pracovní skupiny EAPS - Health, Morbidity and Mortality. Dr. L. Šídlo je zástupcem za Česko v evropské expertní síti pro plánování pracovníků ve zdravotnictví (SEPEN – Support for the health workforce planning and forecasting expert network)

Katedra také úspěšně rozvíjí spolupráci s Populačním fondem OSN (UNFPA) a od roku 2012 se stala implementačním partnerem UNFPA pro východní Evropu a Střední Asii (EECARO), kde hlavním koordinátorem je dr. T. Kučera. V rámci této spolupráce se klíčovou mezinárodní aktivitou stalo zajišťování vzdělávacích kurzů UNFPA - Executive Training Course on Population and Development.

V rámci smluvního výzkumu katedra participuje na základě memoranda o spolupráci s mezinárodní konzultační firmou Mott MacDonald na řešení projektů Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj (EBRD) ve stejném geografickém regionu EECARO. Studenti mají přitom možnost se některých těchto aktivit také účastnit v roli pozorovatelů nebo pořadatelů, například v posledním roce 2019 se zúčastnili mezinárodní konference pořádané v Sarajevu (UNFPA) nebo v Praze (NISPAcee – Síť institutů a škol veřejné správy ve střední a východní Evropě).

Od svého počátku roku 1990 má katedra intenzivní kontakty s evropskými univerzitami, na nichž se demografie vyučuje. V současnosti k tomu využívá především program Erasmus+ a jeho vybrané aktivity. Standardní smlouvy o výměně studentů a pedagogů má aktuálně s deseti zahraničními školícími pracovišti. Opakovaně se jí daří také získávat granty v rámci aktivity nazvané Erasmus+ International Credit Mobility, a to konkrétně na spolupráci s moldavskými a uzbeckými univerzitami.

Od roku 2020 se katedra stala nositelem výzkumného projektu EXPRO (hlavní řešitelka doc. A. Velková), který je řešen ve spolupráci s vědci z Babeş-Bolyai University in Cluj-Napoca (Rumunsko).

Na výuce se v navazujícím magisterském programu také podílí jako garant jednoho z povinně volitelných předmětů dr. T. Sobotka, náš bývalý absolvent, který ve Vídeňském demografickém ústavu Rakouské akademie věd vede mezinárodně uznávaný výzkumný tým. 

Součástí odborné výchovy a zdrojem mezinárodních kontaktů studentů magisterského studijního programu demografie je také každoroční mezinárodní konference Mladých demografů, kterou katedra pořádá a které se v posledních letech účastní i studenti a mladí odborníci nejen z evropských, ale také z mimoevropských zemí.

Akce dokumentů