E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Aktuality


Přednášky a prezentace pro školy a veřejnost

V souvislosti se zavedením distanční výuky během podzimu 2020 jsme se snažili vytvořit materiály, které mohou třeba i takovou situaci alespoň částečně usnadnit. Budou však k dispozici i nadále, pro využití na jakékoli úrovni nebo typu škol, vč. studentů demografie nižších ročníků.

Publikováno 19.10.2020

Termíny SZZK a obhajob v zimním termínu

Informace o termínech státních závěrečných zkoušek a obhajob na Katedře demografie a geodemografie, PřF UK v zimním termínu akademického roku 2020/2021

Publikováno 19.10.2020

Prof. Pavlík laureátem pamětní medaile Přírodovědecké fakulty

Přírodovědecká fakulta slaví 100 let od svého založení. U této příležitosti udělil děkan PřF UK prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. na Slavnostním zasedání Vědecké rady PřF UK v Karolinu pamětní medaile významným osobnostem naší fakulty. Mezi oceněnými nechyběl ani prof. Ing. Zdeněk Pavlík, CSc., DrSc.

Publikováno 2.7.2020

Akce dokumentů