E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRSS

Kanál RSS

Zehnálek P.: Tři července v Panamě aneb kam šlápneš tam hvězdovka
Přednáška v rámci jarního přednáškového cyklu ČVSM
Exkurze na písčiny dolního Polabí
Předposlední z jarních exkurzí pořádaných ČBS a PřF UK bude směřovat na Litoměřicko za vegetací písčin (svaz Corynephorion canescentis). Všichni zájemci z řad studentů, členů Společnosti i široké veřejnosti jsou srdečně zváni.
P. Kuneš: Paleoekologická perspektiva kolonizace oceánických ostrovů – lekce pro ochranu přírody
P. Pyšek: Makroekologie rostlinných invazí – co ukazují nové databáze?
Chcete-li se dozvědět, jak se studují rostlinné invaze v celosvětovém měřítku, neváhejte a navštivte poslední z přednášek jarního přednáškového cyklu ČBS a PřF UK. Všichni zájemci z řad studentů, členů ČBS i široké veřejnosti jsou srdečně zváni!
Exkurze do jižního okolí Žehuňského rybníka
Další z jarních exkurzí pořádaných ČBS a PřF UK bude směřovat na východ od Prahy, k Žehuni, konkrétně do Dománovického lesa.
D. Vondrák: O jezerních sedimentech, jejich zvířeně a jedné sopce aneb Kvartérní paleozoologie vodních bezobratlých v ČR a její současná témata
Exkurze za včelníky na Haknoveckých skalách v NPR Karlštejn
Další z exkurzí pořádaných ČBS a PřF UK bude směřovat do Českého krasu na lokality nad tzv. xerotermní hranicí lesa, ale i na další zajímavá místa. Všechny studenty, členy ČBS i další zájemce srdečně zveme.
Další premiéra divadla HAMBA: Genius Loci
Jeden hotel, záhadná smrt, vyšetřující s neortodoxními metodami. A více než neobvyklí podezřelí. Divadelní spolek Hamba přichází s novou hrou od Vojtěcha Kynčla, autora komorního sci-fi Ke hvězdám a temné pohádky O drakovi z Hromové hory. Představení se odehraje ve Velké geologické posluchárně (Albertov 6) a to hned dvakrát, 14. května od 19h a 18. května od 18h. Pro lepší zážitek doporučujeme čelovku nebo baterku s sebou.
Exkurze kaňonem Vltavy v okolí Živohošti
Všechny srdečně zveme na další z jarních exkurzí pořádaných ČBS a PřF UK. Bude směřovat do Středního Povltaví (fytoregion 41.), konkrétně do okolí Živohoště, kterým nás provedou Jiří Malíček a Rudolf Hlaváček.
Janošík L.: Zemničky a kulosporky, houbové klenoty skryté mezi mechorosty
Přednáška v rámci jarního přednáškového cyklu ČVSM
Zemřel Jiří Váňa
Hluboce zarmouceni oznamujeme, že nás navždy opustil pan Prof. RNDr. Jiří Váňa, DrSc.
H. Štorchová: Druhová radiace rostlin na příkladech ze Severní Ameriky
“Opravdu víme, jak vznikají nové druhy ?” Tak zní podtitul další z přednášek pořádaných ČBS a PřF UK, na kterou tímto všechny zveme.
R. Hédl: Dlouhodobé změny vegetace temperátních lesů
Globální změna prostředí se projevuje také v temperátních lesích, relativně nejstabilnějším z hlavních typů temperátních ekosytémů. Radim Hédl v další přednášce z jarního cyklu přednášek pořádaných ČBS a PřF UK představí, jak ji lze studovat prostřednictvím starých fytocenologických záznamů.
Jarní exkurze ČBS a Katedry botaniky: Za mechy, lišejníky a cévnatými rostlinami do údolí Radotínského potoka
Srdečně zveme studenty botaniky, členy České botanické společnosti i zájemce z řad široké veřejnosti na jarní exkurze do okolí Prahy. První nás zavede do údolí Radotínského potoka.
P. Kalenda, V. Procházka: Uchování a přeměny sluneční energie v zemské kůře
Měření deformací pod zemí ukázala, že i když se teplotní změny na povrchu projevují jen do hloubek prvních desítek metrů (pro roční cyklus), mechanické napětí vyvolané střídáním teplot zasahuje do mnohem větších hloubek, podle matematických modelů jistě přes 10 km. Díky ne zcela vratným deformacím se tak může sluneční energie akumulovat v celé kontinentální kůře, což vysvětluje opožděnou reakci klimatu na změny sluneční aktivity (ale také přispívá k objasnění dalších otázek, jako je prokázaný vliv klimatických cyklů vztahy na „vnitřní“ geologické pochody). Sluneční aktivita vysvětluje změny teplot za posledních více než 1000 let z 85 %. Na základě modelů vývoje budoucí sluneční aktivity je tak možno odhadnout i vývoj klimatu do roku 2100.
A. Kučerová: Populace pobřežnice jednokvěté (Littorella uniflora) v České republice ve 21.století
Dovolujeme si vás pozvat na další z přednášek jarního přednáškového cyklu ČBS a PřF UK. Andrea Kučerová nás v ní zavede pod hladinu oligotrofních vod a představí nám nejnovější poznatky o rozšíření a ekologii pobřežnice jednokvěté.
J. Kadlec: Vybrané metody datování kvartérních materiálů – možnosti a rizika
Kvartérní procesy lze časově zařadit pomocí celého spetra datovacích metod. Kromě datování na základě paleontologického nebo archeologického obsahu, jsou u nás nejčastěji využívány radiometrické metody, dendrochronologie a datování stratigrafických markrů. S každou metodou jsou spojeny její limity a možné komplikace, s nimiž je nutné počítat. V přednášce budou stručně vysvětleny principy a uvedeny příklady metod, s jejichž použitím má autor zkušenosti (14C, 230Th/234U, 10Be, 26Al, 210Pb, 137Cs, OSL, dendrochronologie, paleomagnetizmus, tefrochronologie).
Přírodověda populárně hledá šéfredaktora
Baví vás popularizace vědy a chcete své zkušenosti s ní využít? Popularizační rubrika webu PřF UK hledá nového šéfredaktora či šéfredaktorku z řad svých studentů. Hlásit se můžete do neděle 18. března včetně.
J. Frouz: Úloha interakcí mezi rostlinami a půdou během sukcese na výsypkách
Jak ovlivňuje rostliny půda? A jak ovlivňují rostliny půdu? Chcete-li vědět více o tom, jak současné výzkumy na výsypkách v Sokolovsku napomáhají pochopení spletitých vztahů v rámci těchto interakcí, přijměte pozvání na další přednášku z jarního cyklu ČBS a PřF UK.
K. Šemberová: Role celogenomové duplikace v diferenciaci polyploidních zvonků z okruhu Campanula rotundifolia agg. v České a Slovenské republice
Druhá z letošních pražských přednášek pořádaných ČBS a PřF UK představí otázky aktuálně řešené na Katedře botaniky. Její autorka, Kristýna Šemberová, nás seznámí s problematikou zvonků z okruhu Campanula rotundifolia agg. v České a Slovenské republice a s evolučními procesy, které tuto skupinu utváří.

Akce dokumentů