E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRSS

Kanál RSS

L. Falteisek: Život opuštěných dolů (jak nám "rekultivace" ničí jedinečné okno do hlubin)
První z dalšího cyklu diskusních seminářů z ekologie obnovy/ekotoxikologie pro letní semestr. Hlubinné doly představují vzácnou příležitost pozorovat biogeochemické procesy probíhající v mělké zemské kůře, například unikátní ekosystémy závislé na chemolitotrofní primární produkci. Od jiných oken do podzemního prostředí se doly liší tím, že dovolují pozorovat naráz řadu různých stanovišť, což je pro pochopení mikrobálních dějů často klíčové. V dolech probíhají zajímavé studie např. mikrobiální speciace nebo vztahu energetického toku a diverzity společenstev. Přednáška ukáže přehled nejzajímavějších jevů nalezených při průzkumu asi 180 opuštěných a 10 činných dolů.
Dvě nové PhD pozice ve výzkumu polyploidních rostlin
V souvislosti s novým ERC Starting grantem otevíráme v našem týmu Ekologické genomiky dvě nové PhD pozice zaměřené na výzkum divokých i experimentálních populací polyploidních rostlin.
Program jarního přednáškového cyklu ČBS a Katedry botaniky PřF UK 2020
Česká botanická společnost pořádá ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK pravidelně přednáškové cykly. Program letošního jarního přednáškového cyklu naleznete níže. Všichni členové ČBS, studenti a zájemci z řad široké veřejnosti jsou vítáni!
J. Kvaček: Paleoekologie pozdně křídové flóry střední Evropy
Svrchnokřídové flóry střední Evropy představují unikátní soubor dat, který lze využít při rekonstrukci svrchnokřídových terestrických ekosystémů.
Elektronické hodnocení výuky
Již třetím rokem probíhá hodnocení výuky (anketa) pouze elektronickou formou v aplikaci hodnoceni.natur.cuni.cz – tentokrát v období 16. 12. 2019 – 1. 3. 2020. Vaše zpětná vazba je důležitá!
New Master course: Genomics of adaptation and speciation!
Genomics of adaptation and speciation: new course with practical classes involving state-of-the-art genomic analyses applied to the topics of adaptation and speciation! A Master course joint between the Dept of Botany, Dept of Zoology, Centre for Theoretical Studies and Palacky University in Olomouc
Spojení dvou polyploidů je lepší než součet jejich částí
Evoluční bioložky z katedry botaniky PřF UK, Roswitha Schmickl a Magdalena Bohutínská, společně se spolupracovníky ze Spojeného království (John Innes Center a University of Nottingham, University of Leicester a University of Cambridge) objevily zajímavou roli mezidruhového křížení při adaptaci k polyploidizaci, zdvojení celého genomu. Článek vyšel nedávno v prestižním časopise Nature Communications.
Oficiální výsledky voleb do zaměstnanecké komory Akademického senátu PřF UK
Ve dnech 9. až 11. prosince 2019 proběhly volby do Zaměstnanecké komory Akademického senátu PřF UK pro volební období 2020 – 2022. Výsledky přinášíme níže.
Reprezentační ples Přírodovědecké fakulty letos na Žofíně
Reprezentační ples PřF UK proběhne samozřejmě i letos. A jelikož naše fakulta slaví v tomto roce 100. výročí svého založení, změnili jsme místo konání. Přijďte si na pražský Žofín spolu s námi užít v sobotu 7. března 2020 od 20:00. Vstupenky budou k dispozici na obvyklých předprodejních místech od začátku února 2020.
HybSeq course 2020
Intensive 4-days course to learn all theory about HybSeq and practically learn how to analyze HybSeq data, how to solve all problems, and how to evaluate differences among gene trees. Important part is enough time to discuss everything, including practical problems and projects of individual participants.
Nabídka práce: Lab manager v evolučním výzkumu rostlin
Laboratoř průtokové cytometrie a výzkumný tým Ekologické genomiky hledá pracovníka/pracovnici na pozici “Lab manager a technik” na výzkumném pracovišti zaměřeném na evoluční biologii rostlin.
P. Šída: Paleolitické lokality v kvartérních sedimentech Čech: problémy a možnosti poznání pleistocenního lidského osídlení
Bezcévný večírek 2019
Přijďte na tradiční vánoční večírek všech algologů, bryologů, lichenologů, mykologů a jejich přátel!
Geobotanický slunovrat 2019
Rádi bychom pozvali všechny přátelé geobotaniky na Geobotanický slunovrat 2019!
T. Cajthaml: Pokročilé sanační nanotechnologie
Další prezentace v rámci diskusních seminářů z ekologie obnovy a ekotoxikologie. V dekontaminační praxi se používá celá řada přístupů založených na aplikaci fyzikálně chemických metod, nebo mikroorganismů. Velice často se stává, že vzhledem ke specificitě kontaminované lokality je třeba stávající metody upravovat a kombinovat. Tématem semináře je kromě úvodu do sanačních metod ukázka úspěšného vývoje a aplikace kombinované nano-bio technologie pro sanaci směsného reálného znečištění lokality v ČR s využitím nanoželeza a metody biostimulace.
M. Horsák: Sibiřská analogie středoevropské mamutí stepi: svědectví drobných měkkýšů
I. Jongepierová: Udržení a/nebo obnova biodiversity bělokarpatských luk?
Bělokarpatské louky patří k druhově nejbohatším biotopům světa – alespoň na malé škále. Je to dáno nejen příznivými přírodními podmínkami, ale také tisíciletým působením člověka. Ne vždy však to byl vliv pozitivní, a tak se v posledních 30 letech usiluje nejen o jejich udržení, ale také nápravu.
Seznam kandidátů do zaměstnanecké komory AS a předvolební diskuse
Ve dnech 9. až 11. prosince 2019 proběhnou volby do Zaměstnanecké komory Akademického senátu PřF UK pro volební období 2020-2022. Seznam kandidátů s možností diskuse je otevřena na webu PřF UK.
L. Kunte: Namibie pohledem botanika
Další z přednášek pořádaných ČBS a Katedrou botaniky zavede posluchače do Afriky. Na programu budou nejen zajímavé rostliny, i když povídání bude především o nich. Všichni zájemci z řad studentů, členů Společnosti, i široké veřejnosti vítáni!
Informační den UK
Srdečně zveme všechny zájemce o studium na Karlově Univerzitě na Informační den UK, který se koná 23. listopadu 2019 od 9.00 do 16.00 na Albertově, Praha 2. Formou prezentací jednotlivých fakult v posluchárnách a na informačních stáncích představíme celou studijní nabídku a čeká vás i doprovodný program, jehož součástí budou nejrůznější prezentace, výstavy, muzea apod. Těšíme se na vás.

Akce dokumentů