E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRSS

Kanál RSS

L. Kunte: Namibie pohledem botanika
Další z přednášek pořádaných ČBS a Katedrou botaniky zavede posluchače do Afriky. Na programu budou nejen zajímavé rostliny, i když povídání bude především o nich. Všichni zájemci z řad studentů, členů Společnosti, i široké veřejnosti vítáni!
J. Sakala: Rozdíly mezi kvartérní a před-kvartérní paleobotanikou na několika příkladech fosilních dřev z oblasti středních a sz. Čech
M. Ducháček, P. Kúr & P. Kocián: Rostlinní migranti na dálnicích a silnicích
Solením dopravních komunikací mimoděk vytváříme vhodné podmínky pro halofytní rostliny. O nich i o dalších druzích, které se podél silnic šíří naší krajinou, bude další přednáška pořádaná ČBS a Katedrou botaniky PřF UK. Všichni zájemci vítáni!
J. Štěrbová: Zajímavosti z ochrany přírody jižních Čech
Přednáška pořádaná ČBS a Katedrou botaniky PřF UK bude tentokrát věnována ochraně přírody v jižních Čechách. Všichni zájemci z řad studentů, členů Společnosti i široké veřejnosti vítáni.
V. Ettler: Těžba kovů v subsaharské Africe: dopady na životní prostředí
Afrika je kontinentem surovin. Řada technologicky kritických prvků, bez nichž se člověk v současném světě neobejde, pochází ze subsaharské Afriky. Jejich těžba však přináší řadu environmentálních problémů - rozsáhlé deponie odpadů z těžby a zpracování kovů, kontaminaci půdy, ovzduší a zemědělských plodin.
V. Fanta: Třicetiletá válka a nosná kapacita prostředí - od historické geografie k populační ekologii
Rudolphův kvartérní seminář společně se seminářem z ekologie obnovy a ekotoxikologie. Srdečně Vás zveme!
Uvažujete o studiu na katedře botaniky?
Zveme zájemce z řad bakalářského studia na informativní schůzky do Kolokvia (vedle vrátnice Benátská 2).
Kurz práce s molekulárními daty v R 2020 MB120C16
R je v současnosti asi nejmocnější a nejpoužívanější nástroj na výpočty všeho druhu. Je k dispozici i celá řada modulů pro práci s molekulárními daty. Ty budou náplní kurzu.
Kurz práce v příkazové řádce Linuxu nejen pro MetaCentrum 2020 MB120C23
Nebojte se příkazové řádky Linuxu! Je to mocný a přívětivý nástroj umožňující efektivně zpracovat i velká data a zautomatizovat činnosti. Prakticky shodně funguje příkazová řádka i v Apple osX, BSD a dalších UNIXových systémech, nejen v Linuxu. Kurz je vhodný pro úplné začátečníky i mírně pokročilé. Jediným vstupním požadavkem je zájem (nebo potřeba) pracovat v příkazové řádce, typicky na linuxovém výpočetním serveru. Kurz bude probíhat v Linuxu, ale většina věcí funguje stejně na osX a dalších UNIXových systémech.
Ivan Rynda (Katedra sociální a kulturní ekologie FHS UK): Dvojí přístup k ochraně přírody a krajiny
Úvodní seminář v rámci cyklu ZS diskusních seminářů z ekologie obnovy a ekotoxikologie
Obhajoba doktorské práce Přemysla Bobka
Obhajoba doktorské práce Terezy Maškové
Obhajoba doktorské práce Evy Horčičkové
Juniorský ERC grant putuje na katedru botaniky
V kategorii juniorských grantů pro vědce do sedmi let od ukončení PhD let byl letos vybrán v České republice pouze jeden. S pětiletou finanční podporou může pro zkoumání významu znásobování genetické informace (polyploidizace) u rostlin počítat botanik Filip Kolář. Výsledky jeho práce napomohou pochopení mechanismů evoluce rostlin, využití mohou najít i ve šlechtitelství.
Harmonogram obhajob diplomových prací
Podzimní obhajoby diplomových prací se budou konat v úterý 3.9.2019 v Krajinově posluchárně od 10 hodin. Všichni jste samozřejmě vítáni.
Podzimní geobotanický slunovrat 2019
Vážení a milí přátelé geobotaniky! Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční podzimní Slunovrat. Nebudou chybět sud ani gril!
Harmonogram podzimních obhajob na katedře botaniky.
Podzimní obhajoby bakalářských prací na katedře botaniky se budou konat v semináriu 5. září 2019 dopoledne. Všichni jste srdečně zváni!
Obhajoby bakalářských prací
Podzimní bakalářské obhajoby se budou konat 5. 9. 2019 dopoledne v semináriu katedry botaniky.
Revize trafostanice a vypnutí elektrického proudu
V úterý 20.8.2019 v souvislosti s revizí trafostanice bude přerušena dodávka elektrické energie.
D. Fuller: Comparing Pathways to Domestication, Agriculture and Civilization Across Asia and Africa
Ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, si Vás dovoluje pozvat na přednášku prof. Doriana Q. Fullera (University College London).

Akce dokumentů