E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRSS

Kanál RSS

Obhajoba dizertační práce Iris Sammarco
Obhajoba dizertační práce Iris Sammarco
Mezioborová exkurze
Exkurze botaniků, zoologů a ekologů.
Exkurze ke květeně
Tentokrát na jižní Slovensko.
Geobotanický slunovrat 2022
Vážení a milí přátelé přírodovědecké fakulty a katedry botaniky zvláště. Po několikaleté covidové pauze vás s radostí zveme na tradiční vánoční večírek oddělení geobotaniky (ekologie rostlin).
Ohlédnutí za botanickou sezónou v Praze
Přijďte představit své floristické nálezy, zajímavá pozorování, přineste fotky, herbářové sběry na ukázku i na určení nebo si jen tak popovídat. Pro studenty i pokročilé. Na setkání v neformální atmosféře vás zve Zdeněk Kaplan a kolektiv.
Bezcévný večírek 2022
Téma Vikingové - kostým výhodou.
M. Štech a kol.: Květena Šumavy včera a dnes
V rámci přednáškového cyklu České botanické společnosti a Katedry botaniky PřF UK představí Milan Štech přeshraniční projekt zaměřený na květenu Šumavy. Všichni zájemci z řad členů ČBS, studentů i široké veřejnosti jsou vítáni.
P. Koutecký, F. Kolář & T. Urfus: Jarní Bulharsko a severní Řecko
Petr Koutecký, Filip Kolář a Tomáš Urfus představí mezioborové exkurze PřF UK a PřF JU do Bulharska a severního Řecka. Přednáška se koná v rámci přednáškového cyklu, který pořádá Česká botanická společnost ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK.
L. Kobrlová: Rod Symphytum ve střední Evropě
Tématem další přednášky, kterou pořádá Česká botanická společnost ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK, bude rod kostival (Symphytum). Všichni zájemci z řad členů ČBS, studentů i široké veřejnosti jsou vítáni.
Den otevřených dveří 2023
V pátek a sobotu 13. a 14. ledna 2023 proběhne na naší fakultě Den otevřených dveří. Srdečně jsou zváni nejen všichni zájemci o studium přírodních a společenských věd z řad středoškoláků posledních, ale i nižších ročníků, nebo absolventů bakalářského studia. Informace budeme postupně aktualizovat.
Demographic senescence in plants
Johan Dahlgren (University of Southern Denmark, Odense).
M. Straková: Technologie zakládání druhově pestrých porostů v praxi
Regionální osevní směsi jsou cenným nástrojem ekologické obnovy krajiny. Jejich příprava není ale vůbec jednoduchá. Konkrétní problémy a ukázky z praxe představí ve své přednášce Marie Straková. Přednášku pořádá Česká botanická společnost a Katedra botaniky PřF UK v rámci podzimního přednáškového cyklu. Zájemci z řad členů ČBS, studentů PřF UK i široké veřejnosti jsou vítáni.
Obhajoba doktorské práce Ludmily Rejlové
S. Vosolsobě: Jak se cestuje do pravěku rostlin v 21. století
Jak se cestuje do pravěku rostlin v 21. století? To se můžete dozvědět na přednášce, kterou pořádá Česká botanická společnost a Katedra botaniky PřF UK v rámci podzimního přednáškového cyklu. Zájemci z řad členů ČBS, studentů PřF UK i široké veřejnosti jsou vítáni.
Obhajoba doktorské práce Kláry Koupilové
Obhajoba dizertační práce Dory Čertnerové
Habilitační přednáška dr. Clément Lafon Placette
Pozvánka na habilitační řízení ke jmenování docentem v oboru Botanika.
Vyhlášení 20. kola soutěže GAUK
Bylo vyhlášeno 20.kolo soutěže GAUK. Přihlášky projektů je možné podávat od 3. 10. do 4. 11. 2022.
Dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty/stáže v rámci programu Erasmus+ (LS 2022/2023)
Dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+, tj. první stupeň – nominace z katedry, proběhne v pátek 16. 9. 2022.
Harmonogram podzimních obhajob bakalářských prací
Obhajoby BP se budou konat v pátek 2. září 2022 v dopoledním bloku.

Akce dokumentů