E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPříspěvek na cestu studentky nebo studenta do zahraničí na zkušenou

Chystáte se na zahraniční cestu a chtěli byste dát dohromady příslušné peníze, které to bude stát? Příspěvek 30 tisíc korun z Nadačního fondu Přírodovědecké fakulty by vám mohl pomoci! Nadační fond i letos vyhlašuje výzvu pro podávání žádostí o tento příspěvek. Konečný termín pro podání žádostí je 19. 3. 2023. Budou preferovány příspěvky na financování takových cest, které potrvají 30 a více dnů.

Nadační fond Přírodovědecké fakulty UK, v jehož statutu je podpora pedagogické, vědecké a výzkumné činnosti vykonávané na fakultě, vyhlašuje i letos výzvu pro podávání žádostí o

Příspěvek na cestu studentky nebo studenta do zahraničí na zkušenou

V roce 2023 bude uděleno celkem deset příspěvků po 30 tisících Kč. Prosíme, aby v žádosti studenti uvedli:

1.      účel své cesty a jeho spojitost se studiem,

2.      náplň práce na zahraničním pracovišti,

3.      přehled svých dosavadních vědeckých výsledků, 

4.      rozpočet celkových finančních nákladů na cestu včetně účelu použití příspěvku,

5.      přílohou žádosti bude výpis studijních výsledků ze SISu, u doktorských studentů za

         dobu magisterského studia.

Žádost mohou podat pouze studenti Přírodovědecké fakulty UK magisterského nebo doktorského studia. Předmětná cesta musí být započata v roce 2023.

Konečný termín pro podávání žádostí je 19. 3. 2023, rozhodnutí o udělení příspěvku bude sděleno do 28. 3. 2022.

Prosíme, aby studenti podávali žádosti elektronicky na adresu nadace@natur.cuni.cz, žádost nemusí přesahovat jednu stranu A4. Budou preferovány příspěvky na financování takových cest, které potrvají 30 a více dnů. 


Nadační fond PřF UK podporuje:

 


Nadační fond IOCB Tech (nf-iocntech.cz) byl založen v roce 2022 společností IOCB Tech, která působí
při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a soustředí se na přenos poznatků základního
výzkumu do praxe a využívání duševního vlastnictví k obchodním a průmyslovým účelům. Posláním
fondu je přispívat k rozvoji vědy a praktickému využití jejích výsledků v životě a posilovat povědomí
veřejnosti o zásadním přínosu vědeckého bádání.


 

Publikováno: Pondělí 13.02.2023 13:15

Akce dokumentů