E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Aktuální informace na Katedře botaniky

Kanál RSS

P. Koutecký, F. Kolář & T. Urfus: Jarní Bulharsko a severní Řecko
Petr Koutecký, Filip Kolář a Tomáš Urfus představí mezioborové exkurze PřF UK a PřF JU do Bulharska a severního Řecka. Přednáška se koná v rámci přednáškového cyklu, který pořádá Česká botanická společnost ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK.
L. Kobrlová: Rod Symphytum ve střední Evropě
Tématem další přednášky, kterou pořádá Česká botanická společnost ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK, bude rod kostival (Symphytum). Všichni zájemci z řad členů ČBS, studentů i široké veřejnosti jsou vítáni.
Demographic senescence in plants
Johan Dahlgren (University of Southern Denmark, Odense).
M. Straková: Technologie zakládání druhově pestrých porostů v praxi
Regionální osevní směsi jsou cenným nástrojem ekologické obnovy krajiny. Jejich příprava není ale vůbec jednoduchá. Konkrétní problémy a ukázky z praxe představí ve své přednášce Marie Straková. Přednášku pořádá Česká botanická společnost a Katedra botaniky PřF UK v rámci podzimního přednáškového cyklu. Zájemci z řad členů ČBS, studentů PřF UK i široké veřejnosti jsou vítáni.
Obhajoba doktorské práce Ludmily Rejlové
S. Vosolsobě: Jak se cestuje do pravěku rostlin v 21. století
Jak se cestuje do pravěku rostlin v 21. století? To se můžete dozvědět na přednášce, kterou pořádá Česká botanická společnost a Katedra botaniky PřF UK v rámci podzimního přednáškového cyklu. Zájemci z řad členů ČBS, studentů PřF UK i široké veřejnosti jsou vítáni.
Obhajoba doktorské práce Kláry Koupilové
Obhajoba dizertační práce Dory Čertnerové
Habilitační přednáška dr. Clément Lafon Placette
Pozvánka na habilitační řízení ke jmenování docentem v oboru Botanika.
Vyhlášení 20. kola soutěže GAUK
Bylo vyhlášeno 20.kolo soutěže GAUK. Přihlášky projektů je možné podávat od 3. 10. do 4. 11. 2022.
Dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty/stáže v rámci programu Erasmus+ (LS 2022/2023)
Dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+, tj. první stupeň – nominace z katedry, proběhne v pátek 16. 9. 2022.
Harmonogram podzimních obhajob bakalářských prací
Obhajoby BP se budou konat v pátek 2. září 2022 v dopoledním bloku.
Harmonogram podzimních obhajob diplomových prací
Obhajoby diplomových prací se budou konat ve čtvrtek 1. 9. 2022 od 10 hodin v Krajinově posluchárně.
Přerušení dodávky elektřiny 10.8.2022
z důvodu provedení pravidelných revizí na trafostanicích dojde ve středu 10. srpna k přerušení dodávky elektrického proudu:
Obhajoba dizertační práce Anny Tiché
Seminárium katedry botaniky, 29. 6. ve 14 hodin.
Twitterový účet @science_charles je oficiálním účtem PřF UK
Sociální síť Twitter patří ve vědeckém světě k nejvýznamnějším nástrojům komunikace vědeckých výsledků a naše fakulta proto využívá svých oficiálních komunikačních aktivit i tento kanál. Oficiální fakultní twitterový účet nedubluje již existující kanály, ale obrací se především k cílové skupině zahraničních vědců a novinářů. Je proto veden v angličtině a pro maximální aktuálnost informací je spravován několika správci ze všech sekcí fakulty. Pokud máte založený vlastní twitterový účet, můžete začít náš fakultní sledovat či jej ve svých tweetech označovat.
Obhajoby diplomových prací - jaro 2022
Květnové obhajoby bakalářských prací
Harmonogram jarních obhajob BP, 2022.
Fakulta hostí mezinárodní setkání otevřené vědy Evropské pylové databáze
Ve dnech 1.- 3. června 2022 se v prostorách PřF UK na Albertově 6 uskuteční mezinárodní setkání otevřené vědy komunity Evropské pylové datábáze. Toto setkání po dlouhé době podpoří komunitu paleoekologů, kteří se zabývají dlouhodobým vývojem ekosystémů a krajiny ve vztahu ke změnám klimatu a lidské činnosti. Přednášky (pouze v Aj) jsou veřejně přístupné a vstup na ně je zdarma, pro veřejnost bude dále připravena i interaktivní miniexpozice propojující umění s mikrofosiliemi.
Obhajoba doktorské práce Terezy Veselské

Akce dokumentů