E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Aktuální informace na Katedře botaniky

Kanál RSS

Exkurze: Horní část Klíčavy
Další exkurze pořádaná ČBS a Katedrou botaniky PřF UK nás zavede na západ od Prahy, na hranice CHKO Křivoklátsko. Těšit se můžeme na rašelinné prameniště a zachovalá společenstva mokřadních luk.
Letní geobotanický slunovrat 2019
Rádi bychom pozvali přátelé geobotaniky na letní slunovrat!
Harmonogram obhajob bakalářských prací - jaro 2019
Volné místo - asistent/ka vedoucího katedry
Obhajoba doktorské práce Heleny Bestové
P. Květina: Porucha na křižovatce světů
Bezmála všechny archaické populace dospěly během své historie ke kontaktu s civilizací. Jak se s tím vyrovnávali v rovině myšlenkové a kognitivní?
Floristický kurz ČBS - přihlášky do 10. 5. 2019
Česká botanická společnost zve na floristický kurz, který letos proběhne v Plasech na Plzeňsku.
Exkurze: Křivoklátsko z Roztok do Zbečna
Další exkurze ČBS a PřF UK povede do bývalých královských hvozdů. Všichni zájemci z řad členů Společnosti, studentů i široké veřejnosti vítáni.
Exkurze: Pátrání po slatinných loučkách v okolí Dobříše
Exkurze pořádaná Českou botanickou společností a Katedrou botaniky PřF UK tentokrát povede jihozápadně od Prahy, do krajiny Dobříšska. Zájemci z řad studentů, členů ČBS i široké veřejnosti vítáni.
V. Jankovská: Ruskou tundrou a lesotundrou od poloostrova Kola po poloostrov Jamal - příroda a lidé
Přednáška nebude zaměřena jen úzce odborně. Bude se snažit ukázat nejen přírodní prostředí těchto vegetačních formací, ale i život lidí v nich. Vzhledem k šíři tématu se bude jednat o rámcový přehled přírodních i životních poměrů v oblastech, které nejsou běžně dostupné.
Ph.D. position Cytogenomics of a Cape plant radiation – the role of whole genome duplication and transposable elements
A Ph.D. position is available in the research group of Dr. Roswitha Schmickl at the Department of Botany of Charles University in Prague.
Fascinují vás rostliny a zajímá vás jejich evoluce?
Uvažujete o studiu na katedře botaniky?
V. Abraham: Revealing vegetation patterns by pollen analysis in Czech Republic
Pollen productivity, pollen source area and vegetation modelling
M. Chytrý: Červený seznam biotopů ČR
Poslední příspěvek jarního přednáškového cyklu ČBS a PřF UK bude věnován hodnocení biotopů podle kritérií IUCN. Jaká stanoviště jsou u nás nejohroženější? A co je ohrožuje?
Š. Steinová & F. Paulus: Univerzitní botanické zahrady v Praze v letech 1775 – 1945
Další přednáška pořádaná Českou botanickou společností a Katedrou botaniky PřF UK bude věnována historii botanických zahrad Univerzity Karlovy v Praze (resp. Univerzity Karlo-Ferdinandovy).
L. Lisá: MIS3 v krasovém prostředí střední Evropy
M. Kolařík: Naše lesy pod útokem - nové invazivní houbové choroby dřevin
Aprílová přednáška pořádaná ČBS a PřF UK bude na vážné téma. Bude věnována vztahům mezi stromy, hmyzem a houbami, také novým invazním patogenům, které ohrožují naše lesy. Všichni zájemci z řad studentů, členů ČBS i široké veřejnosti jsou zváni.
P. Škaloud: Od sinice až k první kytce - po stopách evoluce primárních producentů
Další z přednášek pořádaných ve spolupráci ČBS a PřF UK bude zaměřena na evoluci autotrofních organismů. Všichni zájemci z řad studentů, členů ČBS i široké veřejnosti jsou zváni!
P. Šamonil: Odraz dynamiky a disturbancí temperátních pralesů v evoluci půd
Stromy se biomechanickým a biochemickým působením aktivně účastní tvorby půd i celé krajiny. Vývoj půd dokáží urychlit, zpomalit nebo i přesměrovat. Skrze půdy tak působí na novou generaci stromů a roztáčejí kolotoč příčin a následků.
V. Latzel: Epigenetická paměť v ekologii a evoluci rostlin
První příspěvek z jarního cyklu přednášek ČBS a Katedry botaniky PřF UK představí roli epigenetické paměti v ekologii a evoluci rostlin. Všichni zájemci z řad členů České botanické společnosti, studentů i široké veřejnosti jsou zváni.

Akce dokumentů