E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Aktuální informace na Katedře botaniky

Kanál RSS

Obhajoba dizertační práce Anny Tiché
Seminárium katedry botaniky, 29. 6. ve 14 hodin.
Obhajoby diplomových prací - jaro 2022
Květnové obhajoby bakalářských prací
Harmonogram jarních obhajob BP, 2022.
Fakulta hostí mezinárodní setkání otevřené vědy Evropské pylové databáze
Ve dnech 1.- 3. června 2022 se v prostorách PřF UK na Albertově 6 uskuteční mezinárodní setkání otevřené vědy komunity Evropské pylové datábáze. Toto setkání po dlouhé době podpoří komunitu paleoekologů, kteří se zabývají dlouhodobým vývojem ekosystémů a krajiny ve vztahu ke změnám klimatu a lidské činnosti. Přednášky (pouze v Aj) jsou veřejně přístupné a vstup na ně je zdarma, pro veřejnost bude dále připravena i interaktivní miniexpozice propojující umění s mikrofosiliemi.
Obhajoba doktorské práce Terezy Veselské
Obhajoba doktorské práce Lucie Vančurové
Kronika broučích invazí
Úhyn lesů v posledních letech nabírá na obrátkách. Ruku v ruce narůstají i kůrovcové populace, které decimují někdy i relativně zdravé stromy. Dochází v současné době opravdu k extrémním situacím, které nemají obdoby nebo se již něco takového stalo i dříve? A mohou nám minulé události pomoci v řešení současných problémů? Odpovědi na tyto otázky hledali vědci v nedotčené oblasti Vysokých Tater. Na výzkumu pod vedením Nicka Schafstalla z České zemědělské univerzity se významně podíleli i Petr Kuneš a Helena Svitavská Svobodová z Katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Těžký život rostlin
Rostliny můžeme najít na většině zemského povrchu, a proto asi není překvapením, že se mezi nimi rozvinula široká škála adaptací a životních strategií. Různá narušení vedou k odstranění rostlinné biomasy, a to jak se s tím rostlina vypořádá, je klíčovým faktorem v selekci. Právě vegetativní regenerace je jednou z možných reakcí, které si rostlina vyvine. Existují dokonce i druhy, které dokáží přežít zničení celé své nadzemní části. Tým vědců, mezi které patří i Jitka Klimešová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, se zaměřil právě na tuto skupinu rostlin. Zkoumali vliv odstranění nadzemních částí rostlin na jejich růst, kořenové dýchání a efektivitu fotosyntézy.
Jarní exkurze do okolí Prahy a Floristicko-ekologické exkurze
Program Jarních exkurzí od okolí Prahy a Floristicko-ekologických exkurzí v roce 2022
Online seminář k šedesátému výročí založení Botanického ústavu AV ČR
Nabídka zaměstnání: Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství
Target enrichment for plant/animal systematics - methodological workshop - MB120C117
You are interested in phylogenomics? You want to learn how to do a phylogenomics project, from the wet lab to data analysis, including the theory behind? Then this is your workshop!
V. Novotný: Proč v tropickém lese roste tolik druhů stromů
Česká botanická společnost a Katedra botaniky PřF UK zvou na přednášku Vojtěcha Novotného na téma “Proč v tropickém lese roste tolik druhů stromů: pralesní experimenty z Nové Guineje”.
Obhajoba doktorské práce Gabriely Šrámkové
Obhajoba doktorské práce Veroniky Konečné
Solidarita PřF UK s děním na Ukrajině
Tato stránka shromažďuje informace o dění na PřF UK, které souvisí se situací na Ukrajině.
SBÍRKA "POMOC PRO UKRAJINU" NA PřF UK
Sbírka bude probíhat ve vestibulech budov Albertov 6 a Viničná 7 od pondělí 28.2. 2022 - dary nechte odložené na těchto dvou sběrných místech. Další informace budou dále průběžně aktualizovány.
Pomoc studentkám, studentům a zaměstnancům dotčeným konfliktem na Ukrajině
Vedení Univerzity Karlovy v čele s rektorkou prof. Milenou Králíčkovou v návaznosti na včera vydané Prohlášení odsuzující agresi putinovského Ruska připravilo konkrétní kroky nejen na pomoc studentkám, studentům a dalším zaměstnancům z oblastí dotčených konfliktem, ale v případě potřeby i jejich rodinám.
Prohlášení vedení PřF UK k situaci na Ukrajině
Vedení Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a předsednictvo Akademického senátu fakulty jednoznačně stojí za vyhlášením rektorky Univerzity Karlovy z 24. 2. 2022, s jehož textem se plně ztotožňují.
Zemřel emeritní profesor UK, Ing. Jan Jeník, CSc., dr.h.c.

Akce dokumentů