E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Aktuální informace na Katedře botaniky

Kanál RSS

ERC-funded postdoctoral position in the evolutionary genomics of whole genome duplication
We seek a highly motivated, independent early career researcher interested in developing a research program within the context of an ERC-funded project focused on the evolutionary consequences of whole genome duplication (for details see below).
Laboratoře proti koronaviru – výzva
Zdravíme vás z Neuronu a máme prosbu - obrátil se na nás člen naší vědecké rady z oboru biologie, prof. Julius Lukeš, který ve spolupráci s Akademií věd a s dalšími pracovišti rozjeli webový portál "Laboratoře proti koronaviru" na pomoc diagnostickým laboratořím, které testují vzorky na přítomnost koronaviru. Laboratoře, které budou mít kapacity a zájem, se mohou do této aktivity zapojit. Zároveň je potřeba personál, který by laboratořím umožnil sběr co největšího množství vzorků.
Koronavirus: Informace pro studenty a zaměstnance Přírodovědecké fakulty UK
Stanovisko vedení PřF UK k problematice šíření koronaviru a opatření z něj plynoucí. Informace jsou podávány v časové posloupnosti.
Poděkování vedení fakulty všem dobrovolníkům
Přírodovědecká fakulta UK se velmi váží všech členů akademické obce, kteří se zapojili do pomoci a řešení problémů v rámci pandemie COVID 19. Děkujeme všem studentům a zaměstnancům fakulty za respektování a dodržování všech karanténních podmínek. Velmi si vážíme každého, kdo se zapojil do dobrovolnické práce v jakékoliv pozici od šití roušek až po pomoc pro seniory nebo v jakékoliv další pomoci druhým. Děkujeme vám!
Aktuální informace k organizaci studia 25. 3. 2020
Slovo děkana fakulty prof. Jiřího Zimy k aktuální situaci
Zasedání krizového štábu PřF UK ze dne 23. 3. 2020
Krizový štáb PřF UK na svém zasedání dne 23. 3. 2020 přijal následující usnesení:
Informace pro studenty Univerzity Karlovy a uchazeče o studium
Jak budou vypadat zkoušky? Obhajoby? Státnice? Přijímačky? Opatření rektora a prorektorky pro studium ke 20.3. naleznete po rozkliknutí aktuality.
SDĚLENÍ PŘEDSEDNICTVA GRANTOVÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY
V souvislosti s šířením epidemie koronaviru na území České republiky upozorňuje vědecká veřejnost, že vyhlášením nouzového stavu je narušena příprava návrhů projektů v aktuálně vyhlášených soutěžích s předpokládaným začátkem řešení v roce 2021.
Využijte svůj počítač pro hledání léku na COVID-19
Využijte volný výkon vašeho počítače ve chvíli, kdy na něm nepracujete, pro hledání léku na COVID-19. Svůj počítač můžete ve chvílích, kdy na něm nepracujete, zapojit do výpočetního gridu Folding@Home, vytvořeném Stanford University, který je v současné době využívaný na hledání léků na COVID-19. Propojením obrovského množství počítačů z celého světa vznikl obří výpočetní grid, který je jedním z nejvýkonnějších superpočítačů, jehož výpočetní kapacita je dnes využívána na úlohy, zaměřené na analýzy a vývoj léčebné látky na COVID-19.
Usnesení krizového štábu PřF UK ze dne 16. 3. 2020
Krizový štáb PřF UK na svém zasedání dne 16. 3. 2020 přijal následující usnesení:
Nástroje pro elektronickou výuku
Pro elektronické zajišťování výuky jsou pro uživatele fakulty dostupné e-learningové nástroje Moodle, Google Meet a Google Classroom.
Storna služebních cest
Rozhovor s laureátem Studentského velemloka za rok 2018/2019 – Biologie
Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D. působí na Katedře botaniky, kde učí Botaniku cévnatých rostlin, specializovanou přednášku Regionální botanika a vede řadu odborných exkurzí. V rámci svého výzkumu se snaží přispět k poznání evoluce rostlin, používá k tomu například metodu průtokové cytometrie a experimentální hybridizaci. Spolu se svými kolegy a studenty zkoumá velikost genomu a reprodukční strategie polyploidních alpinských rostlin v Andách a Skalnatých horách. Věnuje se také polyploidii, hybridizaci a reprodukci kapraďorostů.
Příspěvek na cestu studentky nebo studenta do zahraničí na zkušenou
Podrobnosti viz níže.
Tomáš Urfus oceněn v anketě Studentský velemlok.
Gratulujeme!!!
Z. Kaplan: Nový Klíč ke květeně ČR - PŘEDNÁŠKA ZRUŠENA
První příspěvek na jarním přednáškovém cyklu České botanické společnosti a PřF UK měl být věnován určovacím klíčům. Přednáška v plánovaném termínu 16. 3. 2020 je zrušena na základě doporučení rektora UK k současné situaci ohledně koronaviru.
Koronavirus: Informace pro studenty a zaměstnance Přírodovědecké fakulty UK
Stanovisko vedení PřF UK k problematice šíření koronaviru a opatření z něj plynoucí.
Kariérní den PřF UK
Stejně jako v předchozích letech i letos pro vás pořádáme Kariérní den. Máte tak možnost zmapovat si své budoucí možnosti na trhu práce, potkat se s potenciálními zaměstnavateli a nebo si domluvit zajímavou stáž či brigádu. Těšíme se na vás ve středu 18. března 2020 na Albertově.
J. Fuksa: Nejistá sezóna - současný stav a problémy jakosti vody, ochrany řek a hospodaření s vodou
Vodní toky fungují jako stroje, přeměňující potenciální energii vody na kinetickou. Pohyb „downstream“ (přebytků srážek do oceánu) a práce je princip jejich existence. Vytvořily dnešní krajinu a dnes tuto činnost sdílejí s námi. Pro ČR jako vnitrozemský stát je specifické, že pokrývá horní části tří povodí, tzn. přísun vody je kontrolován klimatickými poměry a za odsun (průtok a jakost v Labi, Moravě a Odře) odpovídáme sousedům. Obecně v ročních úhrnech odtéká z ČR pod 30 % naměřených srážek. Kvalita vody v našich tocích se podle klasických kritérií v období 1985-98 významně zlepšila, nový je však problém specifických polutantů včetně farmak (mimo standardní možnosti kontroly a regulace a také mimo technickou kapacitu současných čistíren odpadních vod). Rovněž aktuální požadavky a opatření pro zmírnění dopadů dlouhodobého sucha mají rezervy v oblasti komplexního přístupu pro povodí jako celky a jsou často zaměřeny na jednotlivé skupiny uživatelů (rozdíl v pojetí „šetřím své peníze vs. šetřím naši vodu“). Jak co napravovat?

Akce dokumentů