E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRSS

Kanál RSS

Dny otevřených dveří 2021 - online
Stejně jako každý rok proběhnou na Přírodovědecké fakultě UK Dny otevřených dveří. Jelikož rok 2021 není (alespoň zatím) jako jiné roky, proběhne letošní zvaní zájemců o studium online - a to prostřednictvím webu Přírodovědcem.cz
Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,
děkujeme vám všem za práci, kterou jste v uplynulém roce v souvislosti s výukou a studiem na Přírodovědecké fakultě UK vykonali. Dovolte nám, abychom vám popřáli pokojné svátky a hlavně zdraví v novém roce 2021.
Dva botanické projekty byly hodnoceny GA ČR jako vynikající
Dva projekty našich botaniků - prof. Karola Marholda a doc. Petra Kuneše, byly vedením Grantové agentury ČR hodnoceny jako "vynikající". Předsednictvo GA ČR svým rozhodnutím potvrdilo hodnocení projektu navržené expertními a poradními orgány, jež ocenily dosažení mimořádných výsledků, které splňují vysoké nároky kladené na vědeckou a výzkumnou činnost, přispívají k rozšíření současného stavu poznání a významně zasahují do vývoje příslušného oboru, a to nejen v českém prostředí, ale i v mezinárodním kontextu. Gratulujeme!
11. ročník fotografické a výtvarné soutěže Věda je krásná 2020
Rok 2020 byl kromě všeho jiného i rokem dalšího ročníku fakultní výtvarné soutěže Věda je krásná. A 11. ročník zná už i své vítěze - byli vyhlášeni během udílení Cen děkana, které letos nemohlo proběhnout v Karolinu, ale v areálu naší fakulty - v amfiteátru na Albertovských stráních. Všem vítězům, ale i všem zúčastněným, gratulujeme!
Děkan fakulty prof. Jiří Zima ocenil nejlepší absolventy a mladé vědecko-pedagogické pracovníky za rok 2020
Akademický život se ani v letošním napjatém roce nezastavil. I proto mohl děkan fakulty prof. Jiří Zima vyhlásit laureáty cen děkana, určené nejlepším absolventům a mladým vědeckým pracovníkům. Kvůli epidemiologickým opatřením proběhlo letošní vyhlášení v otevřeném prostoru amfiteátru na Albertovských stráních. Všem laureátům upřímně blahopřejeme!
PhD. defence of Adam Klimeš
Naše fakulta má počínaje 1. 12. 2020 nové vedení
Rektor na návrh Akademického senátu PřF UK jmenoval Prof. Jiřího Zimu děkanem ke 1.12. 2020. Staronový děkan Jiří Zima předsedá kolegiu děkana, jehož novými členy jsou proděkan pro vědu, výzkum a vědecké informace doc. Vladimír Krylov, kde vystřídal prof. Adama Petruska a proděkan pro Geologickou sekci a Ústav pro životní prostředí prof. Jiří Žák, kde vystřídal prof. Martina Mihaljeviče. Ostatní členové kolegia zůstávají stejní jako v minulém funkčním období děkana.
Marcel Rejmánek: Invaze rostlin v tropických lesích a savanách - přednáška ON-LINE
Česká botanická společnost a Katedra botaniky PřF UK zvou na přednášku Marcela Rejmánka na téma “Invaze rostlin v tropických lesích a savanách”.
Setkání se studenty bakalářského studia
Uvažujete o studiu na katedře botaniky? Zveme zájemce z řad bakalářského studia na on-line informativní schůzky!
Z. Kaplan: Nový Klíč ke květeně ČR (on-line přednáška)
Přednáška pořádaná ve spolupráci s Českou botanickou společností bude věnována novému vydání Klíče ke květeně ČR. Proběhne formou videokonference.
Kurz práce s molekulárními daty v R 2021 MB120C16
R je v současnosti asi nejmocnější a nejpoužívanější nástroj na výpočty všeho druhu. Je k dispozici i celá řada modulů pro práci s molekulárními daty. Ty budou náplní kurzu.
Kurz práce v příkazové řádce Linuxu nejen pro MetaCentrum 2021 MB120C23
Nebojte se příkazové řádky Linuxu! Je to mocný a přívětivý nástroj umožňující efektivně zpracovat i velká data a zautomatizovat činnosti. Prakticky shodně funguje příkazová řádka i v Apple macOS, BSD a dalších UNIXových systémech, nejen v Linuxu. Kurz je vhodný pro úplné začátečníky i mírně pokročilé. Jediným vstupním požadavkem je zájem (nebo potřeba) pracovat v příkazové řádce, typicky na linuxovém výpočetním serveru.
DAAD stipendia
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/oddeleni-pro-vedu/zahranicni-mobilita/aktuality/stipendia-daad-2
Informace ke katedrovým seminářům
Pro aktualizované informace sledujte - https://www.natur.cuni.cz/biologie/botanika/seminare
Obhajoby doktorských prací v září a říjnu 2020
Harmonogram magisterských SSZ – podzim 2020
Obhajoby diplomových prací se budou konat ve středu 2.9.2020 od 9.30 v Krajinově posluchárně.
Podzimní obhajoby bakalářských prací
Harmonogram BP obhajob, které se budou konat 3. září 2020.
Možnost stipendijního pobytu na německých odborných pracovištích
Workshop ONYGENALES 2020
PhD. defence of Lenka Macková

Akce dokumentů