E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNový předmět: Doučování přírodovědných předmětů

Od letního semestru ak. roku 2020/21 mohou studenti učitelských studijních programů PřF UK absolvovat nový předmět: Doučování přírodovědných předmětů. V rámci tohoto předmětu se zapojí do projektu Národního pedagogického institutu Zapojme všechny – doučování a budou doučovat žáky základních a středních škol dle svých studovaných aprobací. Pomáhat budou především těm žákům, kteří mají problémy se zvládáním distanční výuky, doučování může probíhat individuálně či skupinově, osobně nebo online (záleží na konkrétní situaci).

Nový předmět: Doučování přírodovědných předmětů (MZ340U15).

Pro absolvování předmětu je nutné doučovat minimálně 10 hodin, předmět je zakončen zápočtem a je ohodnocen 2 kredity.

Absolvováním předmětu studenti zároveň získají certifikát o zapojení do projektu.

Bližší informace viz SIS nebo se obracejte přímo na garanta předmětu: RNDr. Jakub Jelen (jakub.jelen@natur.cuni.cz).

 

 

Publikováno: Pondělí 04.01.2021 11:40

Akce dokumentů