E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníM. Štech a kol.: Květena Šumavy včera a dnes

V rámci přednáškového cyklu České botanické společnosti a Katedry botaniky PřF UK představí Milan Štech přeshraniční projekt zaměřený na květenu Šumavy. Všichni zájemci z řad členů ČBS, studentů i široké veřejnosti jsou vítáni.
Čas 05.12.2022
od 17:15 do 18:45
Jméno
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Zpracování Květeny Šumavy bez ohledu na státní hranice se stalo snem Františka Procházky hned po pádu železné opony v roce 1989. Nový impuls k dokončení tohoto velkého projektu dal českobavorský projekt přeshraniční spolupráce, který probíhal v letech 2019–2022. Jeho zásadním přínosem bylo spojení českých a bavorských floristických dat a velké množství nových znalostí o květeně české i bavorské Šumavy, které budou v přednášce shrnuty.

Přednášku přednese Milan Štech, a sice dne 5. 12. 2022 od 17:15 v Krajinově posluchárně. Přednáška zároveň bude přenášena formou videokonference, odkaz k připojení se: https://meet.google.com/xxq-hwtt-rtp

Ilustrační obrázek k přednášce M. Štecha - 5. 12. 2022

Přednášku pořádá Česká botanická společnost ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK.

Publikováno: Středa 30.11.2022 10:30

Akce dokumentů