E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníA. Hoffmann: Rostlinstvo střední Asie (horské a pouštní oblasti Tádžikistánu, Kyrgyzstánu a další)

Začíná jarní přednáškový cyklus, který pořádá Česká botanická společnost ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK. První přednáška bude věnována flóře střední Asie.
Čas 27.02.2023
od 17:00 do 18:30
Jméno
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Místo konání: Katedra botaniky PřF UK, Benátská 433/2, 128 00 Praha 2 — Nové Město

Střední Asie je oblast dvou extrémů — rozlehlých pouští na západě a monumentálních horstev na východě. Zatímco pouštní nížiny jsou botanicky poměrně uniformní a chudé (ač pro našince exotické), nesčetné horské hřebeny hostí různorodé vegetační typy a bohatou flóru. Rostlinstvo oblasti si představíme na řadě příkladů z Uzbekistánu, Kyrgyzstánu a Tádžikistánu.

Přednášku přednese Aleš Hoffmann, a sice dne 27. 2. 2023 od 17:00 v Krajinově posluchárně. Zároveň bude vysílána on-line, připojit se k videokonferenci bude možné prostřednictvím odkazu https://meet.google.com/ayj-kxry-ksg.

Program celého přednáškového cyklu naleznete na stránkách České botanické společnosti: https://botanospol.cz/cs/node/6865

Publikováno: Středa 08.02.2023 14:55

Akce dokumentů