E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAkademický senát

Akademický senát je samosprávný orgán zastupující akademickou obec fakulty (akademické pracovníky a studenty).

Akademický senát je samosprávný orgán zastupující akademickou obec fakulty (akademické pracovníky a studenty). Mezi jeho nejdůležitější pravomoci patří např. volba kandidáta na děkana, schvalování vnitřních předpisů a hospodaření fakulty. Akademický senát PřF UK má 28 členů, polovina zastupuje akademické pracovníky, polovina studenty. Další informace viz http://www.natur.cuni.cz/faculty/senat/

 


Zástupci Ústavu pro životní prostředí v zaměstnanecké komoře (volební období 2013-2014)

  • V tomto období zastupuje ÚŽP v senátu RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. (jan.hovorka@natur.cuni.cz), v případě potřeby ho neváhejte kontaktovat

Zástupci Ústavu pro životní prostředí ve studentské komoře (volební období 2013-2014)

  • V tomto období zastupují ÚŽP v senátu 2 studenti geologické sekce Ondřej Krýza a Zita Bukovská (bzita@seznam.cz), v případě potřeby je neváhejte kontaktovat

Akce dokumentů