E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVědecká rada

Složení vědecké rady Ústavu pro životní prostředí PřFUK

Interní členové

Prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc.

Prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, PhD

 

Zástupcí sekcí PřF UK

Doc. RNDr. Adam Petrusek, PhD (Biologie)

Prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc. (Chemie)

Doc. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc. (Geologie)

Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. (Geografie)

 

Externí členové

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. (Centrum pro otázky ŽP UK v Praze)

Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.  (Fakulta životního prostředí ČZU, Praha)

Doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc. (Česká geologická služba)

Akce dokumentů