E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA Z BIOLOGIE NANEČISTO

VÝSLEDKY 2018

21. dubna 2018

 

CO JE NÁPLNÍ ZKOUŠKY?

Tato zkouška je generálkou přijímací zkoušky z biologie, která proběhne v červnu. Zažijete zkoušku včetně registrování, vyslechnutí úvodních instrukcí, řešení otázek modelového testu a vyplňování skórovacího listu.

Díky zkoušce nanečisto si budete moci vyzkoušet kromě svých znalostí biologie také, jak zvládnete stres přijímací zkoušky, jak dokážete využít čas vymezený pro řešení otázek, jaká je nejlepší strategie pro zvládnutí testu z biologie na naši fakultu.

 

PRO KOHO JE ZKOUŠKA URČENA?

Pro všechny zájemce o biologické obory (Biologie, Ekologická a evoluční biologie, Biologie se zameřením na vzdělávání, Molekulární biologie a biochemie organismů), geologické obory (Praktická geobiologie, Geologie se zaměřením na vzdělávání) a obory Vědy o zemi a Ochrana životního prostředí, které čeká přijímací zkouška z biologie na naši fakultu. 

 

KDE BUDE ZKOUŠKA PROBÍHAT?

V prostorách PřF UK (Viničná 7, Praha 2) - posluchárna Fotochemie.

 

JAKÁ JE CENA ZKOUŠKY?

 Zkouška stojí 350,- Kč (včetně DPH). Platí se na místě v hotovosti.

 

JAK SE NA ZKOUŠKU PŘIHLÁSIT?

Na zkoušku je potřeba se předem závazně přihlásit do 8. 4. 2018.

Přihláška je k vyplnění zde

Pozor, kapacita posluchárny je omezena.

 

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám

 

 

Organizaci zkoušky zajišťuje:

Mgr. Matyáš Hiřman 

Katedra učitelství a didaktiky biologie
PřF UK, Viničná 7, Praha, 2, 128 00
E-mail: matyas.hirman@natur.cuni.cz
Telefon: 221 951 888

 

 

Akce dokumentů