E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřednášky a cvičení

 

Naše Katedra učitelství a didaktiky biologie zajišťuje každoročně výuku přibližně 50 základních i specializovaných přednášek, praktik, seminářů i exkurzí pro studenty bakalářských i magisterských oborů, stejně tak i v rámci CŽV/DVPP výukových programů.

Níže je uveden přehled vyučovaných předmětů. Podrobnější informace o předmětech najdete ve Studijním informačním systému (SIS).

 

Kód

Název

Semestr

Garant(i)

Rozsah, examinace

Kredity

MB180C31

Aktivizační metody a formy výuky přírodovědných předmětů

letní

RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.

letní s.:0/36 Z [HS]

3

MB180C31A

Aktivizační metody a formy výuky přírodovědných předmětů

letní

RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.

letní s.:0/36 Z [HS]

2

MB180C44

Běžná a krizová komunikace ve škole

zimní

RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D., Mgr. Radim Kuba

zimní s.:0/3 Z [HT]

2

MB180P19

Biotechnologie

zimní

doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc.

zimní s.:2/0 Z [HT]

3

MB180C34

Cvičení z didaktiky biologie a přírodopisu

letní

RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.

letní s.:0/3 Z [HT]

2

MB180C17

Cvičení z didaktiky biologie a přírodopisu (pro navazující studium)

oba

RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.

0/3 Z [HT]

2

MB180P01

Didaktika biologie

zimní

RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.

zimní s.:2/0 Zk [HT]

3

MB180C33

Didaktika biologie a přírodopisu

zimní

RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.

zimní s.:2/0 Zk [HT]

3

MB180C25E

First Aid Course for Foreign Students

oba

Mgr. Radim Kuba

0/2 Z [DS]

2

MB180S15

Hlasová výchova a rétorika

letní

RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.

letní s.:0/2 Z [HT]

2

MB180P14

Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy

letní

doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.

letní s.:0/2 Z [HT]

1

MB180P11

Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy

zimní

doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.

zimní s.:2/0 Zk [HT]

3

MB180P14A

Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy

letní

doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.

letní s.:0/2 Z [HT]

2

MB180C46

Komplexní krizová komunikace

letní

Mgr. Radim Kuba

letní s.:0/3 Z [HT]

2

MB180C12

Komplexní přírodovědná exkurze

letní

doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc.

letní s.:1/0 Z [TS]

2

MB180S04

Odborný seminář I (k DP)

zimní

Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D.

zimní s.:0/2 Z [HT]

1

MB180S05

Odborný seminář II (k DP)

letní

Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D.

letní s.:0/2 Z [HT]

1

MB180S06

Odborný seminář III (k DP)

zimní

Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D.

zimní s.:0/2 Z [HT]

1

MB180S07

Odborný seminář IV (k DP)

letní

Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D.

letní s.:0/2 Z [HT]

1

MB180C07

Pedagogická praxe náslechová z biologie

letní

RNDr. Irena Chlebounová

letní s.:0/1 Z [TS]

1

MB180C07A

Pedagogická praxe náslechová z biologie a její reflexe

letní

RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.

letní s.:0/1 Z [TS]

2

MB180C27

Pozorování a pokus organismální I

zimní

doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.

zimní s.:0/3 Z [HT]

2

MB180C28

Pozorování a pokus organismální II

letní

doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.

letní s.:0/3 Z [HT]

2

MB180C29

Pozorování a pokus suborganismální I

zimní

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

zimní s.:0/3 Z [HT]

2

MB180C30

Pozorování a pokus suborganismální II

letní

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

letní s.:0/3 Z [HT]

2

MB180C36L

První pomoc - simulace letní

letní

Mgr. Radim Kuba

letní s.:0/3 Z [DS]

1

MB180C36Z

První pomoc - simulace zimní

zimní

Mgr. Radim Kuba

zimní s.:0/3 Z [DS]

1

MB180C25

První pomoc ve škole

oba

Mgr. Radim Kuba

0/4 Z [DS]

2

MB180C25T

První pomoc ve škole - terénní

oba

Mgr. Radim Kuba

0/4 Z [DS]

2

MB180C39

Receptář praktické výuky biologie

zimní

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

zimní s.:0/3 Z [HT]

2

MB180C07B

Reflektovaná náslechová ped. praxe z přír. předmětů (jednoob. studium)

zimní

RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.

zimní s.:0/1 Z [TS]

2

MB180P32

Repetitorium biologie pro učitele II

letní

RNDr. Jan Mourek, Ph.D.

letní s.:0/4 KZ [HT]

2

MB180P33

Repetitorium biologie pro učitele III

zimní

RNDr. Jan Mourek, Ph.D.

zimní s.:0/4 KZ [HT]

2

MB180C08

Souvislá ped. praxe z biologie I

oba

RNDr. Irena Chlebounová

0/2 Z [TS]

2

MB180C09

Souvislá ped. praxe z biologie II

oba

RNDr. Irena Chlebounová

0/2 Z [TS]

3

MB180C09C

Souvislá pedagogická praxe - mimoškolní výukové programy

oba

RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.

0/2 Z [TS]

6

MB180C08A

Souvislá pedagogická praxe z biologie I (pro dvouob. studium)

oba

RNDr. Irena Chlebounová

0/2 Z [TS]

5

MB180C08B

Souvislá pedagogická praxe z biologie I (pro jednoob. studium)

oba

RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.

0/3 Z [TS]

7

MB180C09A

Souvislá pedagogická praxe z biologie II (pro dvouob. studium)

oba

RNDr. Irena Chlebounová

0/2 Z [TS]

5

MB180C09B

Souvislá pedagogická praxe z biologie II (pro jednoob.studium)

oba

RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.

0/3 Z [TS]

7

MB180P34A

Školní projekt

zimní

Mgr. Karolína Kotvaltová Sezemská, Ph.D.

zimní s.:0/3 Z [HT]

2

MB180P34

Školní projekt

zimní

Mgr. Karolína Kotvaltová Sezemská, Ph.D.

zimní s.:0/3 Z [HT]

3

MB180C41A

Výzkumné metody v přírodovědném vzdělávání

zimní

RNDr. Vanda Janštová, Ph.D.

zimní s.:0/3 Z [HT]

2

Akce dokumentů