E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuální termíny

Akademický rok 2021-22

1) Harmonogram akademického roku

Stanovuje p. děkan prostřednictvím příslušného "Opatření děkana". Aktuální OD lze nalézt na odkazu zde - v něm jsou uvedeny konkrétní termíny vybraných studijních aktivit jako např.:

  • termíny výuky (začátek a konec semestru, zápočtový týden, zkouškové období...)
  • termín kontroly splnění podmínek pro postup do dašího úseku studia
  • rozpětí pro státní závěrečné zkoušky (pro obhajoby, ústní část zkoušky apod.; přesný termín pak stanovuje garant oboru/předseda komise)
  • studijní informační systém - termíny pro studenty (termíny zápisu předmětů, dodatečných úprav apod.)

Termíny zápisů předmětů na všech fakultách UK lze nalézt na univerzitním webu zde.

2) Konkrétní termíny

Níže jsou uvedeny hlavní termíny platné pro příslušné studium. Přehled všech temrínů je v OD výše.

Událost

Termín

Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia termín:   
náhradní termín:
Přihlášení se k tématu diplomové práce v SIS (studenti 1. ročníků)  

Přihlášení se ke státní závěrečné zkoušce a obhajobě diplomové práce (elektronicky, prostřednictvím SIS)

Metodické pokyny k elektronickému přihlášení se k SZZK
Pravidla pro hodnocení SZZ

zimní  
jarní 1.3. – 15.4.2022
podzimní  

Kontrola splnění studijních povinností (výhradně v SIS!)

Pravidla pro organizaci studia
Metodické pokyny pro kontrolu splnění podmínek pro konání SZZK v SIS

zimní  
jarní

30.5.2022 pro obhajobu, 23.5.2022 pro ústní

podzimní  

Odevzdání diplomové práce (ve dvou vytištěných exemplářích v pevné vazbě, na sekretariátu katedry) a její vložení do SIS. Jeden výtisk DP se po obhajobě vrací studentovi.

Metodické pokyny pro vkládání diplomové práce do SIS a její odevzdávání v tištěné formě

zimní  
jarní 26.4.2022 do 15:00 hod na sekretariát KUDBi
podzimní  
Obhajoby diplomových prací zimní  
jarní 6.6. - 10.6.2022
podzimní  

Ústní části státní závěrečné zkoušky -
biologie a didaktika biologie

Všechny informace jsou uvedeny u konkrétní části SZZK (SZ předmětu) v SIS.

zimní  
jarní 30.5.-3.6.2022
podzimní  
Ústní část státní závěrečné zkoušky zimní  
jarní 30.5. a 31.5.2022
podzimní  

Akce dokumentů