E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNavazující magisterské studium

Událost Termín Odkazy
Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia  

Elektronická přihláška v SIS
Postup pro tisk přehledu výsledků zkoušek ze SIS
Řád přijímacího řízení
Okruhy otázek pro přijímací zkoušky z biologie

Okruhy otázek pro přijímací zkoušky z pedagogiky, psychologie a didaktiky

 

Přihlášení se k tématu diplomové práce v SIS (studenti 1. ročníků)  

Postup pro přihlášení se k diplomové práci v SIS

Přihlášky ke státní závěrečné zkoušce a obhajobě diplomové práce (výhradně elektronicky v SIS !!!)

jarní

 

podzimní

1.6. 2021 - 31. 7. 2021

zimní

 

Metodické pokyny k elektronickému přihlášení se k SZZK
Pravidla pro hodnocení SZZ
Kontrola splnění studijních povinností (výhradně elektronicky v SIS !!!)

jarní

 

podzimní

31.8. 2021 pro ústní, 7.9. 2021 pro obhajobu

zimní

 

 

Pravidla pro organizaci studia
Metodické pokyny pro kontrolu splnění podmínek pro konání SZZK v SIS
Odevzdání diplomové práce (ve dvou vytištěných exemplářích v pevné vazbě, na sekretariátu katedry) a její vložení do SIS. Jeden výtisk DP se po obhajobě vrací studentovi.

jarní

 

podzimní

11.8.2021 do 12:00

zimní

 

na sekrerariát KUDBi 

 

Pravidla pro psaní diplomové práce na KUDBi

Metodické pokyny pro vkládání diplomové práce do SIS a její odevzdávání v tištěné formě
Obhajoby diplomových prací

jarní

 

podzimní

13.9. - 17.9. 2021

zimní

 

Formulář školitelského posudku
Formulář oponentského posudku
 

Ústní části státní závěrečné zkoušky -
biologie a didaktika biologie

jarní

 

podzimní

6.9. - 10.9. 2021

zimní

 

Všechny informace jsou uvedeny u konkrétní části SZZK (SZ předmětu) v SIS.

 

 

 

 
     

Akce dokumentů