E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuální termíny

Magisterské studium - akademický rok 2022-23

1) Harmonogram akademického roku

Stanovuje p. děkan prostřednictvím příslušného "Opatření děkana". Aktuální OD lze nalézt na odkazu zde - v něm jsou uvedeny konkrétní termíny vybraných studijních aktivit jako např.:

  • termíny výuky (začátek a konec semestru, zápočtový týden, zkouškové období...)
  • termín kontroly splnění podmínek pro postup do dašího úseku studia
  • rozpětí pro státní závěrečné zkoušky (pro obhajoby, ústní část zkoušky apod.; přesný termín pak stanovuje garant oboru/předseda komise)
  • studijní informační systém - termíny pro studenty (termíny zápisu předmětů, dodatečných úprav apod.)

Termíny zápisů předmětů na všech fakultách UK lze nalézt na univerzitním webu zde.

2) Konkrétní termíny

Níže jsou uvedeny hlavní termíny platné pro příslušné studium. Přehled všech temrínů je v OD výše.

Událost

Termín

Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia termín:  -
náhradní termín:
Přihlášení se k tématu diplomové práce v SIS (studenti 1. ročníků) -

Přihlášení se ke státní závěrečné zkoušce a obhajobě diplomové práce (elektronicky, prostřednictvím SIS)

Metodické pokyny k elektronickému přihlášení se k SZZK
Pravidla pro hodnocení SZZ

zimní 1.11. - 15.12. 2022
jarní

1. 3. - 15. 4. 2023 k ústní části

1. 3. - 27. 4. 2023 k obhajobě

podzimní

1.6. – 31.7.2023 k ústní části

do 10.8. k obhajobě

Kontrola splnění studijních povinností (výhradně v SIS!)

Pravidla pro organizaci studia
Metodické pokyny pro kontrolu splnění podmínek pro konání SZZK v SIS

zimní 21.1.2023 pro obhajobu, 18.1.2023 pro ústní
jarní

17. 5. 2023 včetně - pro ústní

22. 5. 2023 včetně - pro obhajobu

podzimní do 31. 8. 2023 včetně pro ústní, do 4. 9. 2023 včetně pro obhajobu

Odevzdání diplomové práce (ve dvou vytištěných exemplářích v pevné vazbě, na sekretariátu katedry) a její vložení do SIS. Jeden výtisk DP se po obhajobě vrací studentovi.

Metodické pokyny pro vkládání diplomové práce do SIS a její odevzdávání v tištěné formě

zimní 5. 1. 2023 do 15:00 na sekretariát KUDBi
jarní 27. 4. 2023 do 15:00 na sekretariát KUDBi/SIS
podzimní 10.8.2023 do 15:00 hod na sekretariátu KUDBi
Obhajoby diplomových prací zimní 30. 1. 2023 - 3. 2. 2023
jarní 30. 5. - 2. 6. 2023
podzimní 6.9. - 12. 9. 2023

Ústní části státní závěrečné zkoušky

biologie a didaktika biologie

Všechny informace jsou uvedeny u konkrétní části SZZK (SZ předmětu) v SIS.

zimní 23. 1. 2023 - 31 .1. 2023
jarní 23. 5. - 30. 5. 2023
podzimní 5.9. - 11.9.2023

Ústní část státní závěrečné zkoušky

-  pedagogika a psychologie

zimní -
jarní 23. 5. - 30. 5. 2023
podzimní 25.8.2022 kontrola podmínek,  1.9.2022 termín zkoušky

Akce dokumentů