E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Semináře katedry

Zimní semestr 2019 / 2020

Út 14:50-16:15, učebna B4​, Garant předmětu: Radka M. Dvořáková (radka.marta@natur.cuni.cz)

 

1. 10. 2019 - organizační info, představení členů KUDBi, pravidla pro psaní DP (RMD)

8. 10. 2019 - vyhledávání inf. zdrojů, didaktické časopisy (RMD) / zásady citování (KS)

15. 10. 2019 - GAUK (RK)

22. 10. 2019 – info o praxích (ICH), práce s citačním programem Zotero (PN)

29. 10. 2019 -  referáty o článcích (prváci)

5. 11. 2019 -  Výuka biologie s využitím virtuální reality na vlastním smartphonu (Jana Pilátová)

12. 11. 2019 – Jak se zakládá soukromá škola (Štěpánka Rajchlová + Ivan Čermák) 

19. 11. 2019 - referáty o dipl. (Sekerášová Iveta + Ročková Lenka, Vávrová Anna, Lišková Kateřina), referát o článku (Vít Molva)

26. 11. 2019 - Škola jako exponát (Magdaléna Šustová)

3. 12. 2019 -  referáty o dipl. (Čermáková Eliška, Moudrý Jakub, Kolesárová Veronika)

10. 12. 2019 - referáty o dipl. (Šmídová Bára, Valtrová Pavlína, Baudyšová Alžběta, Kundelová Tereza)

17. 12. 2019 – Jak se oponují diplomové práce (RMD)

21. 12. 2019 - 3. 1. 2020 – Vánoční prázdniny

 

požadavky k zápočtu:

 

studenti 1. ročníku

  • aktivní účast na semináři (max. 2 absence za semestr) – začátek semináře 1. 10. 2019
  • referát o odb. článku (Aj) s didaktickou tematikou (7-10 minut; struktura prezentace: název článku v Čj i Aj, cíle výzkumu/výzkumné otázky, metodika, výsledky + do prezentace zařaďte vhodný ilustrační obrázek (!); článek poslat do 28.10. všem prvákům + RMD)
  • písemně zpracovaný projekt k DP (el. odevzdat RMD + školiteli do 25. 11. 2019, 23:59 hod)
  • referát o DP s prezentací (7-10 minut; struktura: cíle DP/výzkumný problém, stručně metodika, stručně plán práce; prezentaci zaslat el. RMD nejpozději v den referování)

 

studenti 2. ročníku

  • aktivní účast na semináři (max. 2 absence za semestr) – začátek semináře 29. 10. (po praxích)
  • referát o DP (10-15 minut; struktura: cíle DP/výzkumný problém, metodika (stručně), výsledky (jsou-li jaké), zhodnocení dosavadní práce - co se podařilo, co se neosvědčilo a proč (důležité!!!), plán další práce; prezentaci zaslat el. RMD nejpozději v den referování)
  • dokončení literární rešerše – zaslat RMD + školiteli do 13. 1. 2020 (týká se všech, kteří neodevzdali LR v předchozím semestru)

Akce dokumentů