E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO katedře

Kontakt

Doručovací adresa

Fakturační údaje

Katedra učitelství a didaktiky biologie
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Viničná 7, 128 00 Praha 2
simralodi@natur.cuni.cz | +420 22195 1871

Katedra učitelství a didaktiky biologie
IČ: 00216208|DIČ: CZ00216208 
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Albertov 6 | 128 43 Praha 2

Logo katedry (upravila dle fakultní předlohy: Hana Janů)

Základní údaje o pracovišti

Katedra připravuje studenty bakalářského a magisterského studijního programu v oborech zaměřených na vzdělávání. Zajišťuje pedagogickou praxi pro studenty a specializační výuku.

Učitelské studium je na PřF UK v Praze organizačně rozděleno na tříleté bakalářské obory se zaměřením na vzdělávání a navazující učitelské magisterské obory (dvouleté). Obory zaměřené na vzdělávání jsou založeny na studiu oborového základu, na které navazuje profesní specializace v rámci navazujících magisterských studijních učitelských oborů.

Kromě přípravy budoucích učitelů se intenzivně věnujeme i rozšiřování kompetencí pedagogů z praxe. Pro ně jsou organizovány samostatné vzdělávací programy (CŽV, DVPP), praktická cvičení a exkurze. Snažíme se s nimi tedy být v kontaktu a poskytovat jim metodickou oporu a možnosti dalšího vzdělávání.

Výzkumná činnost katedry

Věnujeme se výzkumu zejména v pedagogicko-didaktické oblasti. Bližší zaměření naší katedry i jednotlivých akademiků naleznete v samostanté sekci. Výzkumné projekty se snažíme podporovat  domácími i zahraničními granty a výsledky našich bádání průběžně publikujeme v prestižních vědeckých časopisech a monografiích.

Výuková činnost katedry

Naše pracoviště zajišťuje každoročně výuku přiblžině 50 základních i specializovaných přednášek, praktik, seminářů i exkurzí pro studenty bakalářských i magisterských oborů, stejně tak i v rámci CŽV/DVPP výukových programů. Vedeme bakálářské, diplomové práce  závěrečné práce tzv. pedagogického minima.

Seznam fakultních škol:  https://www.natur.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/fakultni-skoly/seznam-fakultnich-skol

Historie katedry

Bude doplněno.

 

Část členů katedry v roce 2021. Foto: M. Hiřman.
Část členů katedry v roce 2017. Foto: V. Duchoslav.

 

 

Akce dokumentů