E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO katedře

Kontakt

Viničná 7, 128 00 Praha 2 | simralodi@natur.cuni.cz | +420 22195 1871

 

Katedra připravuje studenty bakalářského a magisterského studijního programu v oborech zaměřených na vzdělávání. Zajišťuje pedagogickou praxi pro studenty a specializační výuku.

Učitelské studium je na PřF UK v Praze organizačně rozděleno na tříleté bakalářské obory se zaměřením na vzdělávání a navazující učitelské magisterské obory dvouleté).
Obory zaměřené na vzdělávání jsou založeny na studiu oborového základu, na které navazuje profesní specializace v rámci navazujících magisterských studijních učitelských oborů.

Seznam fakultních škol:  https://www.natur.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/fakultni-skoly/seznam-fakultnich-skol

 

Akce dokumentů