E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚvodní soustředění 1. ročníků biologických oborů

 

Aktuality:

 

PRO KOHO JE SOUSTŘEDĚNÍ URČENO

Úvodní soustředění je určeno pro studenty bakalářských oborů Biologie, Ekologická a evoluční biologie, Molekulární biologie a biochemie organismů a Bioinformatika, kteří byli přijati ke studiu pro akademický rok 2018/2019.

Cílem je seznámit nové studenty s prostředím Přírodovědecké fakulty (zejména s biologickou sekcí a jejími katedrami), s organizací studia, studijními plány a předpisy i se staršími studenty fakulty. Dalším cílem je zápis studentů do prvního ročníku, který proběhne na závěr soustředění.

 

TERMÍN A MÍSTO SOUSTŘEDĚNÍ

Celé soustředění se koná 29. 8. – 31. 8. 2018 v Praze v areálu Přírodovědecké fakulty UK. Hlavní program bude probíhat ve Viničné 7, Praha 2.

 

PŘIHLÁŠENÍ

Na soustředění je potřeba se předem přihlásit do 31. 7. 2018. To i v případě, že se zúčastníte pouze zápisu ke studiu. Přihlášku najdete na odkazu:

https://goo.gl/forms/faouUsDjekAQGHW82

Pokud se nemůžete soustředění v uvedeném termínu zúčastnit, kontaktujte organizátory (viz kontakty níže). 

 

PROGRAM

29. 8. 2018

 • Registrace účastníků (9.00 – 12.00)
 • Hlavní informační přednášky - informace o UK, fakultě a biologické sekci, harmonogram akademického roku a systém studia na biologii, výukové moduly, tvorba studijních plánů, studijní předpisy; seznámení se s programem Bakalář PLUS, studentskou komorou akademického senátu, rozvrhem, přístupy k sítím a webům, informacemi o knihovnách, nabídkou tělovýchovných aktivit atd.

30. 8. 2018

 • Prezentace kateder biologické sekce – informace o katedrách a jejich nabídce pro studenty bc studia
 • Exkurze na vybrané katedry
 • Konzultace s garanty studia. S jejich pomocí si studenti sestaví své studijní plány.

31. 8. 2018

 • 9.00 Zápis ke studiu

DOPROVODNÝ PROGRAM

29. 8. 2018

 • Exkurze do Zoologické zahrady hl. m. Prahy nebo Botanické zahrady hl. m. Prahy 

30. 8. 2018

 • Exkurze do Botanické zahrady nebo Hrdličkova muzea Přírodovědecké fakulty UK 
 • Společenský večer – seznamovací párty (místo bude upřesněno).

Doprovodný program je nepovinný. Počet míst na exkurze a společenský večer je omezen.

 

UBYTOVÁNÍ

Pro mimopražské studenty bude zajištěno ubytování na koleji Univerzity Karlovy. Jedná se o Kolej HOSTIVAŘ, Weilova 2, 102 23 Praha 10 - Hostivař. http://michal-kowalski.cz/Prohlidky/UK_koleje/Hostivar.html cena: 315 Kč/noc. Pokoje jsou především dvoulůžkové. Přihlašování probíhá v rámci přihlášky na Úvodní soustředění.

 

STRAVOVÁNÍ

Každý účastník si stravování zajišťuje sám. Pouze na společenském večeru je zajištěno stravování formou grilovaného masa, sýrů a zeleniny. Během programu je vyhrazen čas na jídlo a v informačních materiálech budev mapa s možnostmi stravování v nejbližším okolí fakulty.

 

CENA SOUSTŘEDĚNÍ

Hlavní program soustředění je zdarma. Zpoplatněné jsou pouze akce v rámci doprovodného programu (vstup do Zoologické zahrady / Botanické zahrady Praha, vstup na společenský večer) a ubytování na koleji. Vše se platí hotově na místě při registraci. Všechny zpoplatněné akce jsou nepovinné.

 

CO MÍT S SEBOU NA SOUSTŘEDĚNÍ

Vzhledem k tomu, že je úvodní soustředění spojené se zápisem ke studiu, je nutné si donést náležitosti k zápisu, bez kterých nebude zápis proveden:

 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a to i v případě, že jste již na naší fakultě studovali (notářsky, na obecních úřadech nebo na poštách s označením Czech POINT - kopie opatřená razítkem školy NEstačí). Tuto ověřenou kopii nemusí předkládat uchazeči, kteří ji již v letošním roce dodali.
 • občanský průkaz nebo cestovní pas
 • zápisový list vyplněný v Acrobat Reader (jak jej otevřít?), vytištěný a podepsaný
 • vytištěná úvodní strana dokumentu (prezenční listina) k nástupnímu školení o požární ochraně a bezpečnosti a ochraně zdraví
 • psací potřeby

Zápisový list a prezenční listinu k bezpečnostnímu školení stáhnete na www.natur.cuni.cz/zapisy pod odkazem Náležitosti k zápisu do 1. ročníku studia. Pokud se budete zapisovat na více oborů, je třeba dokumenty dodat pro každý obor.

Cizinci s přiděleným českým rodným číslem doloží k zápisu také originál dokladu o jeho přidělení. Cizinci s vízovou povinností předloží povolení k pobytu.

V případě Vašeho zájmu je možné stáhnout také potvrzení o studiu, vyplnit, vytisknout požadovaný počet (doporučujeme 4 - 5 ks) a vzít s sebou k zápisu. Nebudete muset potvrzení vyplňovat ručně při zápisu.

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Stránka úvodního soustředění: www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi/uvodni-soustredeni

Přihláška: https://goo.gl/forms/faouUsDjekAQGHW82

Organizace Úvodního soustředění

 • Zajišťuje Katedra učitelství a didaktiky biologie
 • Mgr. Matyáš Hiřman: uvodni.soustredeni@gmail.com, tel. +420 221 95 1888
 • Pokud máte k soustředění nějaký dotaz, projděte si prosím nejdříve FAQ na stránce soustředění.

Zápis do studia

Máte nějaký hendikep, který by vás mohl omezovat během soustředění i během studia?

Akce dokumentů