E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚvodní soustředění 1. ročníků biologických oborů (+ zápis do prvních ročníků)

 

PRO KOHO JE SOUSTŘEDĚNÍ URČENO

Úvodní soustředění je určeno pro studenty bakalářských oborů Biologie, Ekologická a evoluční biologie, Molekulární biologie a biochemie organismů a Bioinformatika, kteří byli přijati ke studiu pro akademický rok 2022/20223.

- cílem je seznámit nové studenty s prostředím Přírodovědecké fakulty (zejména s biologickou sekcí a jejími katedrami), s organizací studia, studijními plány a předpisy i se staršími studenty fakulty

- zápis studentů do prvního ročníku proběhne na závěr soustředění

 

Na úvodní soustředění volně navazuje nepovinný seznamovací kurz BIOSEZNAMOVÁK, přihlášku naleznete zde:https://sites.google.com/a/natur.cuni.cz/bioseznamovak/. Nejdená se o totéž, jde o rozdílnou akci.

 

TERMÍN A MÍSTO SOUSTŘEDĚNÍ

Celé soustředění se koná 24. 8. – 26. 8. 2022 v Praze v areálu Přírodovědecké fakulty UK. Hlavní program bude probíhat ve Viničné 7, Praha 2.

 

PŘIHLÁŠENÍ

Na soustředění je potřeba se předem přihlásit do 31. 7. 2022. (Bližší informace, konkrétní místa srazů a časy se dozvíte e-mailem po tomto termínu.)

To i v případě, že se zúčastníte pouze zápisu ke studiu.

Přihlášku najdete zde: přihláška

Pokud se nemůžete zúčastnit ÚS, přihlaste se na náhradní termín zápisu (13. 9. 2022) viz informace zde a zároveň vyplňte tuto přihlášku na náhradní přednášku ohledně studia, která se bude konat ve 13:00 (také 13. 9. 2022) v posluchárně VELKÁ ZOOLOGICKÁ (B7), Viničná 7.

 

PROGRAM

24. 8. 2022

 • Registrace účastníků (9.00 – 12.00) 
 • Hlavní informační přednášky - informace o UK, fakultě a biologické sekci, harmonogram akademického roku a systém studia na biologii, výukové moduly, tvorba studijních plánů, studijní předpisy; seznámení se s programem Bakalář PLUS, studentskou komorou akademického senátu, rozvrhem, přístupy k sítím a webům, informacemi o knihovnách, nabídkou tělovýchovných aktivit, představení tutorů pro biologickou sekci, atd.
 • Modrá Karolínka: https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/mk-2022-2023-na-web.pdf

25. 8. 2022

 • Prezentace kateder biologické sekce – informace o katedrách a jejich nabídce pro studenty bc studia
 • Konzultace se Studijním oddělením – informace k nejasnostem o studiu, zápisu apod. 
 • Exkurze na vybrané katedry
 • Konzultace s garanty studia. S jejich pomocí si studenti mohou sestavit své studijní plány.

26. 8. 2022

 • 8:30 Zápis ke studiu

DOPROVODNÝ PROGRAM

24. 8. 2022

 • Exkurze do Zoologické zahrady hl. m. Prahy nebo Botanické zahrady hl. m. Prahy 

25. 8. 2022

 • Exkurze do Botanické zahrady nebo Chlupáčova muzea Přírodovědecké fakulty UK 
 • Společenský večer – seznamovací párty (Kuželkárna) (nezapsaní studetni budou moci přijít, ale bez nároku na jídlo a pití v ceně)

Doprovodný program je nepovinný. Počet míst na exkurze a společenský večer je omezen.

 

UBYTOVÁNÍ

Pro mimopražské studenty bude zajištěno ubytování na koleji Univerzity Karlovy. Jedná se o Kolej Komenského.

 

STRAVOVÁNÍ

Každý účastník si stravování zajišťuje sám. Pouze na společenském večeru je zajištěno stravování formou grilovaného masa, sýrů a zeleniny pro studenty, kteří si jej objednají. Během programu je vyhrazen čas na jídlo a v informačních materiálech budev mapa s možnostmi stravování v nejbližším okolí fakulty.

 

CENA SOUSTŘEDĚNÍ

Hlavní program soustředění je zdarma. Zpoplatněné jsou pouze akce v rámci doprovodného programu (vstup do Zoologické zahrady / Botanické zahrady Praha, vstup na společenský večer) a ubytování na koleji. Vše se platí hotově na místě při registraci. Všechny zpoplatněné akce jsou nepovinné.

 

CO MÍT S SEBOU NA SOUSTŘEDĚNÍ

Pro registraci ve středu:

1. občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, hotovost na zaplacení doprovodného programu

2. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ke stažení zde.

3. ZDRAVOTNÍ DEKLARACE ÚČASTNÍKA ke stažení zde.

4. Pro nezletilé účastníky platí ještě tyto dva formuláře: Návratka a Prohlášení nezletilého účastníka

 

K zápisu ke studiu v pátek:

-> !! bez těchto náležitostí nebude moci být porveden Váš zápis do studia !!

PŘESNÉ POKYNY A SEZNAM NÁLEŽITOSTÍ NALEZNETE ZDE.

 

Zápisový list a prezenční listinu k bezpečnostnímu školení stáhnete na www.natur.cuni.cz/zapisy pod odkazem Náležitosti k zápisu do 1. ročníku studia.

Pokud se budete zapisovat na více oborů, je třeba dokumenty dodat pro každý obor.

Cizinci s přiděleným českým rodným číslem doloží k zápisu také originál dokladu o jeho přidělení. Cizinci s vízovou povinností předloží povolení k pobytu.

V případě Vašeho zájmu je možné stáhnout také potvrzení o studiu, vyplnit, vytisknout požadovaný počet (doporučujeme 4 - 5 ks) a vzít s sebou k zápisu. Nebudete muset potvrzení vyplňovat ručně při zápisu.

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Stránka úvodního soustředění: www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi/uvodni-soustredeni

Přihláška:přihláška

Organizace Úvodního soustředění

 • Zajišťuje Katedra učitelství a didaktiky biologie
 • Bc. Markéta Byronová: uvodni.soustredeni@gmail.com, tel. +420 221 95 1888
 • Pokud máte k soustředění nějaký dotaz, projděte si prosím nejdříve FAQ na stránce soustředění.

Zápis do studia

Máte nějaký hendikep, který by vás mohl omezovat během soustředění i během studia?

Akce dokumentů