E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚvodní soustředění 1. ročníků biologických oborů

 

Aktuality:

 

PRO KOHO JE SOUSTŘEDĚNÍ URČENO

Úvodní soustředění je určeno pro studenty bakalářských oborů Biologie, Ekologická a evoluční biologie, Molekulární biologie a biochemie organismů a Bioinformatika, kteří byli přijati ke studiu pro akademický rok 2017/2018.

Cílem je seznámit nové studenty s prostředím Přírodovědecké fakulty (zejména s biologickou sekcí a jejími katedrami), s organizací studia, studijními plány a předpisy i se staršími studenty fakulty. Dalším cílem je zápis studentů do prvního ročníku, který proběhne na závěr soustředění.

 

TERMÍN A MÍSTO SOUSTŘEDĚNÍ

Celé soustředění se koná 30. 8. – 1. 9. 2017 v Praze v areálu Přírodovědecké fakulty UK. Hlavní program bude probíhat ve Viničné 7, Praha 2.

 

PŘIHLÁŠENÍ

Na soustředění je potřeba se předem přihlásit do 31. 7. 2017. Přihláška je k vyplnění zde.

Po odeslání přihlášky Vám přijde automatická rekapitulace Vašeho přihlášení. Cca týden před soustředěním od nás dostanete informační email.

Pokud se nemůžete soustředění v uvedeném termínu zúčastnit kontaktujte organizátory uvodni.soustredeni@gmail.com.

 

PROGRAM

Předběžný časový harmonogram soustředění 2017 najdete brzy zde.

30. 8. 2017

 • Registrace účastníků (9.00 - 12.00) -  rozdání materiálů, uhrazení placených akcí a obdržení vstupenek na doprovodný program
 • Hlavní informační přednáška I - informace o UK, fakultě a biologické sekci, harmonogram akademického roku a systém studia na biologii, výukové moduly, tvorba studijních plánů, studijní předpisy
 • Hlavní informační přednáška II - seznámení se s programem Bakalář PLUS, studentskou komorou akademického senátu, rozvrhem, přístupy k sítím a webům, informacemi o knihovnách, nabídkou tělovýchovných aktivit atd.

31. 8. 2017

 • Prezentace kateder biologické sekce - představení jednotlivých kateder, výzkumná zaměření, možnosti uplatnění
 • Exkurze po fakultě včetně návštěvy vybraných kateder
 • Konzultace s garanty studia - s jejich pomocí si studenti sestaví své studijní plány

1. 9. 2017

 • 9.00 Zápis ke studiu

DOPROVODNÝ PROGRAM

30. 8. 2017

 • Exkurze do Zoologické zahrady hl. m. Prahy nebo Botanické zahrady hl. m. Prahy s průvodcem

31. 8. 2017

 • Exkurze do Botanické zahrady nebo Hrdličkova muzea Přírodovědecké fakulty UK s průvodcem
 • Společenský večer – seznamovací párty (místo bude upřesněno).

Doprovodný program je nepovinný. Počet míst na exkurze a společenský večer je omezen.

O případných změnách v programu, budete informováni emailem a na nástěnce Úvodního soustředění (ve vestibulu Viničné 7.)

 

UBYTOVÁNÍ

Pro mimopražské studenty bude zajištěno ubytování na koleji Univerzity Karlovy - Komenského a Kajetánka:  http://kam.cuni.cz/KAM-304.html, http://kam.cuni.cz/KAM-303.html

Ubytování je možné si objednat na noc 29.8., 30. 8. a 31. 8. prostřednictvím přihlášky na soustředění.

 

STRAVOVÁNÍ

Každý účastník si stravování zajišťuje sám. Pouze na společenském večeru je zajištěno stravování formou grilovaného masa, sýrů a zeleniny. Během programu je vyhrazen čas na jídlo, mapu s možností stravování v nejbližším okolí fakulty najdete zde.

 

CENA SOUSTŘEDĚNÍ

Materiály týkající se soustředění (informační letáky, brožury) dostanou účastníci zdarma. Zájemci zaplatí pouze vstup do Zoologické zahrady nebo skleníku Fata Morgana Botanické zahrady, vstup na společenský večer a případně ubytování. Všechny zpoplatněné akce jsou nepovinné. Vše se platí hotově na místě při registraci.

 

CO MÍT S SEBOU NA SOUSTŘEDĚNÍ

Vzhledem k tomu, že je úvodní soustředění spojené se zápisem ke studiu, je nutné si donést náležitosti k zápisu, bez kterých nebude zápis proveden:

 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a to i v případě, že jste již na naší fakultě studovali (notářsky, na obecních úřadech nebo na poštách s označením Czech POINT - kopie opatřená razítkem školy NEstačí). Tuto ověřenou kopii nemusí předkládat uchazeči, kteří ji již v letošním roce dodali.
 • občanský průkaz nebo cestovní pas
 • zápisový list vyplněný v Acrobat Reader (jak jej otevřít?), vytištěný a podepsaný
 • vytištěná úvodní strana dokumentu (prezenční listina) k nástupnímu školení o požární ochraně a bezpečnosti a ochraně zdraví
 • psací potřeby

Zápisový list a prezenční listinu k bezpečnostnímu školení stáhnete na www.natur.cuni.cz/zapisy pod odkazem Náležitosti k zápisu do 1. ročníku studia. Pokud se budete zapisovat na více oborů, je třeba dokumenty dodat pro každý obor.

Cizinci s přiděleným českým rodným číslem doloží k zápisu také originál dokladu o jeho přidělení. Cizinci s vízovou povinností předloží povolení k pobytu.

Potvrzení o studiu obdržíte při zápisu. V případě Vašeho zájmu je možné si potvrzení o studiu stáhnout rovněž na výše uvedené adrese, vyplnit, vytisknout požadovaný počet a vzít s sebou k zápisu.

 

DOTAZY

Pokud máte k soustředění nějaký dotaz, projděte si prosím nejdříve FAQ .

Dotazy k soustředění směřujte na organizátory uvodni.soustredeni@gmail.com. Dotazy k zápisu a studiu na Studijní oddělění prihlaska@natur.cuni.cz.

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Stránka úvodního soustředění: www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi/uvodni-soustredeni

Přihláška: https://goo.gl/forms/ivUtJDELctbUg1WB2

Organizace Úvodního soustředění

Zápis do studia

Máte nějaký hendikep, který by vás mohl omezovat během soustředění i během studia?

Akce dokumentů