E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDokumenty nutné k zápisu do studia

aktualizace 23. 9. 2021

Dokumenty k zápisu do bakalářského studia


 • zápisový list vygenerovaný ze SIS podle dle tohoto postupu
 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení nebo nostrifikace (ověření u notáře, na obecních úřadech nebo na poštách s označením Czech POINT - kopie opatřená razítkem školy NEstačí) a to i v případě, že jste již na PřF UK studovali. Tuto ověřenou kopii nemusí předkládat uchazeči, kteří ji již v letošním roce zaslali nebo osobně přinesli na studijní oddělení nebo mají zahraniční vzdělání nostrifikované fakultou v rámci přijímacího řízení
 • vytištěný a podepsaný dokument Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 • vytištěný a podepsaný Imatrikulační slib
 • souhlas nezletilé osobě k právnímu jednání - jen uchazeči do 18 věku v době zápisu
 • občanský průkaz nebo cestovní pas
 • psací potřeby

Cizinci, kterým bylo přiděleno české rodné číslo (což pro účely studia není nutné), předloží originál nebo ověřenou kopii dokladu o jeho přidělení (např. dokladu vydaného Ministerstvem vnitra ČR, Povolení k pobytu).

V případě Vašeho zájmu je možné stáhnout také potvrzení o studiu, vyplnit, vytisknout požadovaný počet (doporučujeme 4 - 5 ks) a vzít s sebou k zápisu. Nebudete muset potvrzení vyplňovat ručně při zápisu.

V případě zápisu v zastoupení je nutné, aby pověřená osoba předložila plnou moc. Formulář plné moci si můžete stáhnout zde.

Dokumenty k zápisu do navazujícího magisterského studia


 • zápisový list vygenerovaný ze SIS podle tohoto postupu
 • úředně ověřená kopie diplomu nebo nostrifikace (ověření u notáře, na obecních úřadech nebo na poštách s označením Czech POINT), příp. originál potvrzení (pouze z VŠ v ČR a SR) o řádném absolvování bakalářského studia. Uvedený doklad o vzdělání nemusí předkládat absolventi bakalářského studia na Univerzitě Karlově a uchazeči, kteří mají zahraniční vzdělání nostrifikované fakultou v rámci přijímacího řízení
 • vytištěný a podepsaný dokument Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 • vytištěný a podepsaný Imatrikulační slib
 • občanský průkaz nebo cestovní pas
 • psací potřeby

Cizinci, kterým bylo přiděleno české rodné číslo (což pro účely studia není nutné), předloží originál nebo ověřenou kopii dokladu o jeho přidělení (např. dokladu vydaného Ministerstvem vnitra ČR, Povolení k pobytu).

V případě Vašeho zájmu je možné stáhnout také potvrzení o studiu, vyplnit, vytisknout požadovaný počet (doporučujeme 4 - 5 ks) a vzít s sebou k zápisu. Nebudete muset potvrzení vyplňovat ručně při zápisu.

V případě zápisu v zastoupení je nutné, aby pověřená osoba předložila plnou moc. Formulář plné moci si můžete stáhnout zde.

Dokumenty k zápisu do doktorského studia


 • zápisový list vygenerovaný ze SIS podle tohoto postupu
 • úředně ověřená kopie diplomu nebo nostrifikace (ověření u notáře, na obecních úřadech nebo na poštách s označením Czech POINT), příp. originál potvrzení (pouze z VŠ v ČR a SR) o řádném absolvování magisterského studia. Uvedený doklad o vzdělání nemusí předkládat absolventi magisterského studia na Univerzitě Karlově a uchazeči, kteří mají zahraniční vzdělání nostrifikované fakultou v rámci přijímacího řízení
 • vytištěný a podepsaný dokument Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 • vytištěný a podepsaný Imatrikulační slib
 • vytištěná a podepsaná str. 2 čestného prohlášení (pouze uchazeči, kteří se zapisují do prezenční formy studia)
 • občanský průkaz nebo cestovní pas
 • psací potřeby

Cizinci, kterým bylo přiděleno české rodné číslo (což pro účely studia není nutné), předloží originál nebo ověřenou kopii dokladu o jeho přidělení (např. dokladu vydaného Ministerstvem vnitra ČR, Povolení k pobytu).

V případě Vašeho zájmu je možné stáhnout také potvrzení o studiu, vyplnit, vytisknout požadovaný počet (doporučujeme 4 - 5 ks) a vzít s sebou k zápisu. Nebudete muset potvrzení vyplňovat ručně při zápisu.

V případě zápisu v zastoupení je nutné, aby pověřená osoba předložila plnou moc. Formulář plné moci si můžete stáhnout zde.

Akce dokumentů