E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodpora studentů se speciálními potřebami

Přírodovědecká fakulta usiluje o zajištění rovných podmínek pro všechny své studenty. Poskytnout radu a pomoc těm studentům a uchazečům o studium, kteří mají speciální potřeby, je úkolem kontaktní osoby.

Kontaktní osoba na Přírodovědecké fakultě

Ing. Klára Felkelová
E-mail: klara.felkelova@natur.cuni.cz
Telefon: 221 951 888

Katedra učitelství a didaktiky biologie
Viničná 7 (přízemí vlevo)
Praha 2, 128 00

Konzultační hodiny
kdykoliv po předchozí domluvě

Studijní oddělení

Marie Vítková
E-mail: marie.vitkova@natur.cuni.cz
Telefon: 221 951 158

Kdo je student se speciálními potřebami?

A. Student se zrakovým postižením

A1. lehce zrakově postižený / uživatel zraku

A2. těžce zrakově postižený / uživatel hmatu/hlasu

B. Student se sluchovým postižením

B1. nedoslýchavý / uživatel verbálního jazyka

B2. neslyšící / uživatel znakového jazyka

C. Student s pohybovým postižením

C1. s postižením dolních končetin (paraplegie)

C2. s postižením horních končetin (jemné motoriky)

D. Student se specifickou poruchou učení

E. Student s poruchou autistického spektra

F. Student s jinou psychickou poruchou nebo s chronickým somatickým onemocněním

Podmínky evidence studentů se speciálními potřebami

1. Informovaný souhlas studenta

2. Potvrzení o zdravotním postižení

a. doklad o zdravotním postižení ve smyslu 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nebo

b. doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nebo

c. průkaz mimořádných výhod libovolného stupně ve smyslu 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, nebo

d. doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě obecně dohodnutých výsledků v obecně dohodnutých psychometrických testech, nebo

e. lékařská zpráva o výsledcích odborného lékařského vyšetření v případě osob s psychickou poruchou nebo s chronickým somatickým onemocněním, pokud se nemohou prokázat doklady uvedenými výše v písm. a) c)

3. Provedení funkční diagnostiky

Prvním krokem k zařazení mezi studenty se speciálními potřebami je domluvit si schůzku s kontaktní osobou, která studentovi vysvětlí všechny podmínky evidence a zařídí mu funkční diagnostiku. Podrobnější a praktické informace najdete také zde.

Přístupnost budov Přírodovědecké fakulty

Další informace

Informace pro studenty se speciálními potřebami na UK
http://www.cuni.cz/UK-60.html

Kancelář pro studenty se speciálními potřebami na UK
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-138.html

Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami
http://www.cuni.cz/UK-8144.html

Asistence při studiu
http://www.cuni.cz/UK-1656.html

Digitalizace studijních materiálů
http://www.cuni.cz/UK-3945.html

V případě jakýkoliv dotazů nebo připomínek ke službám pro studenty se speciálními potřebami na PřF UK se neváhejte obrátit na Ing. Kláru Felkelovou. Využít můžete také anonymní formulář zde.

Akce dokumentů