E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníStudijní oddělení Přírodovědecké fakulty UK

Úřední hodiny pro studenty a uchazeče o studium na PřF

Úřední hodiny studijního oddělení jsou do odvolání zrušeny. V nutných případech si prosím termín návštěvy studijního oddělení domluvte se studijní referentkou.

Agenda / Funkce Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Agenda bakalářského a navazujícího magisterského studia: 1215 1012 1012 12 - 15 -
Agenda doktorského studia a stipendií: 12 - 15 8 - 12 10 - 12 12 - 15 -
Proděkan pro studijní záležitosti: - - 10 - 12 - -
Vedoucí studijního oddělení: 12 - 15 10 - 12 - 12 - 15 -

Fakultní kancelář Erasmus a referentky celoživotního vzdělávání m odlišné úřední hodiny.

KONTAKTY

Vážení studenti, pro vyřešení vašeho dotazu/problému, nejprve prostudujte sekci Návody a informace a sekci Často kladené dotazy, věnujte též prosím pozornost harmonogramu akademického roku a předpisům v oblasti studia. Nenalezne-li v odkazovaném odpověď, obraťte se svým dotazem či požadavkem přímo na referentku příslušné agendy, viz sekce Referentky níže.

V případě, že zasíláte stejný e-mail více osobám, používejte prosím režim kopií (tj. jednu zprávu s více příjemci).

Chcete-li si sjednat 
osobní konzultaci se studijními proděkany, kontaktujte vedoucí oddělení.

Adresa pro osobní kontakt

Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady), 128 00  Praha 2
(tramvaj číslo 14, 18 a 24, stanice Botanická zahrada, mapa)

Adresa pro poštovní zásilky

Přírodovědecká fakulta, Studijní oddělení, Albertov 6, 128 00  Praha 2

VEDENÍ ODDĚLENÍ

SEKRETÁŘKA ODDĚLENÍ

REFERENTKY A KONTAKTNÍ OSOBY

 

BC A NMGR STUDIUM

PHD STUDIUM A JEHO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

POPLATKY ZA STUDIUM

STIPENDIA

STUDENTSKÉ STÁŽE A RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ BC A NMGR STUDIA

AKREDITACE

SPRÁVCI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

Pro zodpovězení dotazu či vyřešení požadavku ohledně informačnícho systému Studium (SIS):

- Uchazeč o studium projde sekci "Informace pro uchazeče o studium na Přírodovědecké fakultě UK", nenalezne-li tam potřebnou informaci, kontaktuje příslušnou referentku přijímacího řízení.

- Student projde sekci "Návody a informace" pro daný stupeň studia a sekci Často kladené dotazy, věnuje též pozornost harmonogramu akademického roku a předpisům v oblasti studia. Nenalezne-li v odkazovaném odpověď, obrátí se svým dotazem na referentku příslušné agendy, viz sekce Referentky výše.

- Zaměstnanec / Externí spolupracovník projde sekci "Návody a informace" pro zaměstnance k agendě daného stupně studia, pouze nenalezne-li tam potřebnou informaci, kontaktuje koordinátora SIS pracoviště (katedry/ústavu/oddělení) PřF, na kterém působí (u jednotlivých pracovišť by měl být pracovištěm uveden v Seznamu kontaktů UK, není-li tam, je potřeba poptat sekretářku nebo vedoucího/ředitele daného pracoviště, kdo funkci koordinátora SIS na daném pracovišti zastává).

- Účastník CŽV a uchazeč o účast v CŽV projde informace v sekci CŽV, nenalezne-li tam potřebnou informaci, obrátí se na referentku CŽV.

 

Akce dokumentů