E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníKontakty na Studijní oddělení PřF UK

Adresa pro písemný kontakt:
Studijní oddělení
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova
Albertov 6
128 43  Praha 2

Adresa pro osobní kontakt:
Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady)
128 43  Praha 2
(tramvaj číslo 14, 18 a 24, stanice Botanická zahrada, mapa)

Kontaktní e-mail pro uchazeče o Bc a Mgr studia: prihlaska@natur.cuni.cz

Úřední hodiny

Před cestou na studijní oddělení si ověřte, zda nedošlo ke změnám úředních hodin v aktualitách bakalářského a magisterského studia nebo doktorského studia.

(úřední hodiny byly sestavené na základě provedeného průzkumu)

  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Studijní oddělení - agenda Bc, Mgr: 12 - 15 10 - 12 10 - 12 12 - 15 -
Studijní oddělení - agenda PhD. včetně stipendií: 12 - 15 8 - 12 10 - 12 12 - 15 -
Studijní proděkan doc. RNDr. P. Chromý - - 10 - 12 - -
Mgr. D. Nasslerová a Mgr. V. Havrdová: - 10 - 12 10 - 12 12 - 15 -
Ing. I. Fraňková: 12 - 15 10 - 12 - 12 - 15 -

Úřední hodiny pro zaměstnance fakulty:  po - pá 9:00 - 11:30 a 13:00 - 15:00
Kancelář Erasmus PřF UK: kontakty a úřední hodiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce dokumentů