E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníKontakty na studijní oddělení

Vážení studenti, pro vyřešení vašeho dotazu, nejprve prostudujte sekci Návody a informace a sekci Často kladené dotazy, věnujte též prosím pozornost harmonogramu akademického roku a předpisům v oblasti studia. Nenalezne-li v odkazovaném odpověď, obraťte se svým dotazem na studijní oddělení.

V případě, že zasíláte stejný e-mail více osobám, používejte prosím režim kopií.
Děkujeme za pochopení.

Adresa pro písemný kontakt:
Studijní oddělení
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova
Albertov 6
128 00  Praha 2

Adresa pro osobní kontakt:
Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady)
128 00  Praha 2
(tramvaj číslo 14, 18 a 24, stanice Botanická zahrada, mapa)

Úřední hodiny

Pro studenty fakulty a pro uchazeče o studium na fakultě

V aktualitách bakalářského a navazujícího magisterského studia nebo doktorského studia si
před cestou na studijní oddělení ověřte, zda pro daný den nedošlo ke změně úředních hodin.

Úřední hodiny pro studenty byly sestaveny na základě provedeného průzkumu.

Agenda / Funkce Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Agenda bakalářského a navazujícího magisterského studia: 12 - 15 10 - 12 10 - 12 12 - 15 -
Agenda doktorského studia a stipendií: 12 - 15 8 - 12 10 - 12 12 - 15 -
Proděkan pro studijní záležitosti: - - 10 - 12 - -
Vedoucí studijního oddělení: 12 - 15 10 - 12 - 12 - 15 -

Kancelář Erasmus PřF UK a referent celoživotního vzdělávání mají odlišné úřední hodiny.

Pro zaměstnance fakulty

Pondělí až pátek 9:00 - 11:30 a 13:00 - 15:00.

Kontakty

Kontaktní e-mail pro uchazeče o bakalářské a navazující magisterké studia: prihlaska@natur.cuni.cz

VEDENÍ ODDĚLENÍ


EKONOMICKO-ADMINSTRATIVNÍ PRACOVNÍK


REFERENTKY STUDIA A ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍCI


SPRÁVCI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU


Pro zodpovězení dotazu ohledně informačnícho systému Studium (SIS):
- student nejprve projde sekci Návody a informace a sekci Často kladené dotazy, pouze nenalezne-li tam odpověď, obrátí se se svým dotazem na svou studijní referentku. Pokud referentka nedokáže dotaz dozpovědět, přesměruje Váš dotaz na správce SIS.
- zaměstnanec/externista nejprve projde sekci Návody a informace a stránku o přihlašování, evidenci osobních a kontaktních údajů v SIS, pouze nenalezne-li tam odpověď,  obrátí se se svým dotazem na svého koordinátora SIS, viz osoba s funkcí "koordinátor studijního systému" vašeho působiště na PřF v Seznamu kontaktů UK. Pokud koordinátor nedokáže dozpovědět, přesměruje Váš dotaz na správce SIS.

Akce dokumentů