E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníKontakty na Studijní oddělení

Vážení studenti, pro vyřešení vašeho dotazu, nejprve prostudujte sekci Návody a informace a sekci Často kladené dotazy, věnujte též prosím pozornost harmonogramu akademického roku a předpisům v oblasti studia. Nenalezne-li v odkazovaném odpověď, obraťte se svým dotazem na studijní oddělení.

V případě, že zasíláte stejný e-mail více osobám, používejte prosím režim kopií.
Děkujeme za pochopení.

Adresa pro písemný kontakt:
Studijní oddělení
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova
Albertov 6
128 00  Praha 2

Adresa pro osobní kontakt:
Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady)
128 00  Praha 2
(tramvaj číslo 14, 18 a 24, stanice Botanická zahrada, mapa)

Úřední hodiny

Pro studenty a pro uchazeče o studium na fakultě

V aktualitách bakalářského a navazujícího magisterského studia nebo doktorského studia si
před cestou na studijní oddělení ověřte, zda pro daný den nedošlo ke změně úředních hodin.

Úřední hodiny studijního oddělení se do konce října 2020 ruší. Pro komunikaci se studijním oddělením studenti namísto osobní návštěvy využijí e-mail/telefon. Neodkladná návštěva studijního oddělení je možná po předchozí domluvě se studijní referentkou.

Dokumenty doručené prostřednictvím elektronické pošty, odeslané z adresy s fakultní/univerzitní doménou, dočasně nahrazují originály. Originály dokumentů studenti do studijního spisu doplní později, podle pokynů referentek studijního oddělení.

Agenda / Funkce Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Agenda bakalářského a navazujícího magisterského studia: 1215 1012 1012 12 - 15 -
Agenda doktorského studia a stipendií: 12 - 15 8 - 12 10 - 12 12 - 15 -
Proděkan pro studijní záležitosti: - - 10 - 12 - -
Vedoucí studijního oddělení: 12 - 15 10 - 12 - 12 - 15 -

Fakultní kancelář Erasmus a referentka celoživotního vzdělávání má odlišné úřední hodiny.

Kontakty

Kontakty pro uchazeče o studium jsou uvedeny na samostatné stránce.

VEDENÍ ODDĚLENÍ


EKONOMICKO-ADMINSTRATIVNÍ PRACOVNÍK


REFERENTKY STUDIA A ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍCI


SPRÁVCI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU


Pro zodpovězení dotazu či vyřešení požadavku ohledně informačnícho systému Studium (SIS):
- Uchazeč o studium nejprve projde sekci "Informace pro uchazeče o studium na Přírodovědecké fakultě UK", pouze pokud tam nenalezne informaci, kontaktuje příslušnou referentku.
- Student nejprve projde sekci "Návody a informace" pro studenty (bakalářského a navazujícího studia; doktorského studia) a sekci Často kladené dotazy, pouze nenalezne-li v těchto sekcích informaci, obrátí se se svým dotazem na svou studijní referentku.
- Zaměstnanec / Externista nejprve projde sekci "Návody a informace" pro zaměstnance (k agendě bakalářského a navazujícího studia; k agendě doktorského studia), pouze nenalezne-li tam informaci, obrátí se se svým dotazem na koordinátora SIS pracoviště PřF, na kterém jako zaměstnanec nebo externista působí, koordinátoři SIS pracovišť jsou uváděni v Seznamu kontaktů UK (pokud tam není uveden, poptejte sekretářku pracoviště, případně vedoucího/ředitele pracoviště, kdo funkci koordinátora SIS na daném pracovišti zastává).

Akce dokumentů