E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníKontakty na Studijní oddělení

Vážení studenti, pro vyřešení vašeho dotazu, nejprve prostudujte sekci Návody a informace a sekci Často kladené dotazy, věnujte též prosím pozornost harmonogramu akademického roku a předpisům v oblasti studia. Nenalezne-li v odkazovaném odpověď, obraťte se svým dotazem na studijní oddělení.

V případě, že zasíláte stejný e-mail více osobám, používejte prosím režim kopií.
Děkujeme za pochopení.

Adresa pro písemný kontakt:
Studijní oddělení
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova
Albertov 6
128 00  Praha 2

Adresa pro osobní kontakt:
Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady)
128 00  Praha 2
(tramvaj číslo 14, 18 a 24, stanice Botanická zahrada, mapa)

Úřední hodiny

Aktuální úřední hodiny studijního oddělení pro studenty a uchazeče jsou v současné době vždy v pondělí 10:00 – 11:00 hod. a ve středu 10:00 – 11:00 hod.  V neodkladných situacích, prosíme, kontaktujte svou studijní referentku.

Obvyklé úřední hodiny (čtyři dny v týdnu) budou opět obnoveny, pokud to epidemiologická situace dovolí, od 17. 8. 2020.

Fakultní kancelář Erasmus a referentka celoživotního vzdělávání má odlišné úřední hodiny.

Kontakty

Kontakty pro uchazeče o studium jsou uvedeny na samostatné stránce.

VEDENÍ ODDĚLENÍ


EKONOMICKO-ADMINSTRATIVNÍ PRACOVNÍK


REFERENTKY STUDIA A ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍCI


SPRÁVCI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU


Pro zodpovězení dotazu ohledně informačnícho systému Studium (SIS):
- Uchazeč o studium nejprve projde sekci "Informace pro uchazeče o studium na Přírodovědecké fakultě UK", pouze pokud tam nenalezne odpověď, kontaktuje příslušnou referentku. Pokud referentka nedokáže zodpovědět Váš dotaz, přesměruje jej na správce SIS.
- Student nejprve projde sekci "Návody a informace" pro studenty (bakalářského a navazujícího studia; doktorského studia) a sekci Často kladené dotazy, pouze nenalezne-li v těchto sekcích odpověď, obrátí se se svým dotazem na svou studijní referentku. Pokud referentka nedokáže zodpovědět Váš dotaz, přesměruje jej na správce SIS.
- Zaměstnanec / Externista nejprve projde sekci "Návody a informace" pro zaměstnance (k agendě bakalářského a navazujícího studia; k agendě doktorského studia), pouze nenalezne-li tam odpověď, obrátí se se svým dotazem na koordinátora SIS pracoviště PřF, na kterém jako zaměstnanec nebo externista působí, koordinátoři SIS pracovišť PřF jsou uváděni v Seznamu kontaktů UK (není-li u daného pracoviště PřF uvedena osoba s funkcí "koordinátor studijního systému", obraťte se se svým dotazem na vedoucího daného pracoviště PřF). Pokud koordinátor SIS pracoviště nedokáže zodpovědět Váš dotaz, přesměruje jej na správce SIS (mail: sis@natur.cuni.cz).

Akce dokumentů