E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCentrum dalšího vzdělávání

Centrum dalšího vzdělávání zajišťuje profesní rozvoj doktorandů a zaměstnanců fakulty, doplňující pedagogické studium, programy celoživotního vzdělávání pro studenty a zaměstnance fakulty a agendu Univerzity třetího věku.

Úřední hodiny

pondělí: 13 15 hod.
středa:   10
12 hod.

Změny úředních hodin jsou uváděny v aktualitách odboru.

V neodkladných záležitostech je možné dohodnout jiný termín návštěvy.

Kontakty

Adresa pro osobní kontakt

Místnost č. 314 ve 3. patře budovy Viničná 7, 128 00 Praha 2

Adresa pro zásilky

Přírodovědecká fakulta, Studijní odbor, Albertov 6, 12800 Praha 2

VEDOUCÍ

ASISTENTKA

REFERENTKA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

LEKTOŘI

Akce dokumentů