E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápisy do prvních ročníků bakalářského studia

Zápisy do prvních ročníků bakalářského studia proběhnou v rámci třídenních úvodních soustředění v termínu 26. 8. - 1. 9.2019:

 • ve výcvikovém středisku Univerzity Karlovy v Horním Poříčí u Strakonic
  • program Aplikovaná geografie
  • program Biochemie
  • program Demografie
  • program Ekologie a ochrana prostředí
  • program Hydrologie a hydrogeologie
  • program Chemie
  • program Chemie a fyzika materiálů
  • program Geografie
  • program Geologie
  • program Geotechnologie
  • program Klinická a toxikologická analýza
  • program Medicinální chemie
  • program Vědy o Zemi
  • všechny programy a obory zaměřené na vzdělávání
 • v areálu fakulty v Praze
  • program Biologie (mimo obory zaměřené na vzdělávání)
  • program Bioinformatika
  • program Speciální chemicko-biologické obory

Konkrétní termíny soustředění pro jednotlivé programy/obory budou zveřejněny v březnu 2019.

V rámci soustředění jsou uchazeči seznámeni s prostředím i s pedagogy  Přírodovědecké fakulty, studiem v jednotlivých oborech a kreditním systémem, studijními předpisy, organizací výuky tělesné výchovy a výuky jazyků. Dále se dozví praktické informace o využití počítačové techniky, Studijním informačním systému (SIS) a naučí se vyhledávat literaturu v knihovnách a dalších informačních zdrojích. Účast na soustředění není povinná, avšak výše uvedené informace a kontakty nejsou jinde prezentovány.

Účast na soustředění DOPORUČUJEME a umožňujeme i uchazečům, kteří budou konat maturitní zkoušku v podzimním termínu nebo ještě nemají vyřízenu nostrifikaci zahraničního vzdělání. Vlastní zápis do studia bude proveden po doložení dokladu o vzdělání, buď ve stanoveném náhradním termínu (není třeba posílat žádost) nebo po dohodě v individuálním termínu. O konkrétním postupu budou uchazeči informováni na soustředění.

Akce dokumentů