E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápisy do bakalářského studia a úvodní soustředění

Informace jsou postupně aktualizovány a doplňovány Poslední aktualizace: 30. 6. 2021

Dokumenty nutné k zápisu do studia -  bez jejich předložení nebude zápis proveden.

Termíny a místa konání pro jednotlivé studijní programy

Studijní programy

Typ akce, datum a místo konání

Informace a přihláška

Biochemie
Chemie
Chemie a fyzika materiálů                      Klinická a toxikologická analýza
Medicinální chemie

Soustředění se mohou zúčastnit i uchazeči, kteří zatím nemají maturitní vysvědčení nebo nostrifikaci. K zápisu do studia se přihlásí po obdržení uvedeného dokladu.

Úvodní soustředění zahájené zápisem do studia 

23. - 25. 8. 2021

Praha 2, Hlavova 8
posluchárna CH1

Sraz účastníků je v budově fakulty v Praze, následuje zápis do studia a poté hromadný přesun autobusy do Horního Poříčí   (u Strakonic) 

Informace a přihláška

Nutné přihlášení do 25. 7. 2021.

Ochrana životního prostředí a všechny
studijní programy zaměřené na vzdělávání

Soustředění se mohou zúčastnit i uchazeči, kteří zatím nemají maturitní vysvědčení nebo nostrifikaci. K zápisu do studia se přihlásí po obdržení uvedeného dokladu.

Úvodní soustředění zahájené zápisem do studia 

25. - 27. 8. 2021

Praha 2, Hlavova 8
posluchárna CH1

Sraz účastníků je v budově fakulty v Praze, následuje zápis do studia a poté hromadný přesun autobusy do Horního Poříčí   (u Strakonic) 

Informace a přihláška

Nutné přihlášení do 25. 7. 2021.

Aplikovaná geografie
Demografie
Geografie a kartografie
Hydrologie a hydrogeologie

Soustředění se mohou zúčastnit i uchazeči, kteří zatím nemají maturitní vysvědčení nebo nostrifikaci. K zápisu do studia se přihlásí po obdržení uvedeného dokladu.

Úvodní soustředění zahájené zápisem do studia 

27. - 29. 8. 2021

Praha 2, Hlavova 8
posluchárna CH1

Sraz účastníků je v budově fakulty v Praze, následuje zápis do studia a poté hromadný přesun autobusy do Horního Poříčí    (u Strakonic) 

Informace a přihláška

Nutné přihlášení do 25. 7. 2021.

Biologie
Bioinformatika
Ekologická a evoluční biologie
Molekulární biologie a biochemie organismů

Soustředění se mohou zúčastnit i uchazeči, kteří zatím nemají maturitní vysvědčení nebo nostrifikaci. K zápisu do studia se přihlásí po obdržení uvedeného dokladu.

Úvodní soustředění ukončené zápisem do studia

25. - 27. 8. 2021

Praha 2, Viničná 7
mapa

 

Informace, pozvánka a přihláška

Nutné přihlášení do 31. 7. 2021.

Aplikovaná geografie                      Biochemie                                                  Demografie
Geografie a kartografie
Hydrologie a hydrogeologie
Chemie
Chemie a fyzika materiálů                      Klinická a toxikologická analýza
Medicinální chemie                                   Ochrana životního prostředí                  všechny studijní programy zaměřené na vzdělávání

Zápis do studia bez účasti na soustředění

25. 8. 2021 odpoledne

Praha 2, Hlavova 8
posluchárna CH2
mapa

 

 

K termínu zápisu je nutné     se přihlásit v SIS (návod) nejpozději 2 dny před dnem zápisu.

Nutné přihlášení do 23. 8. 2021.

 

Geologie
Geotechnologie
Hospodaření s přírodními zdroji
Praktická geobiologie
Vědy o Zemi (změna - přesun z termínu 23. -29.8.)

Zápis do studia a informační den

2. 9. 2021

Praha 2, Hlavova 8
posluchárna CH1
mapa
 

Bližší informace budou zveřejněny.

K termínu zápisu je nutné     se přihlásit v SIS (návod) nejpozději 2 dny před dnem zápisu.

Nutné přihlášení do 31. 8. 2021.

Uchazeči všech bakalářských studijních programů, kteří se nemohou zúčastnit zápisu v řádném termínu.

Pro podzimní maturanty, kteří v tomto termínu ještě nebudou mít maturitní vysvědčení, bude stanoven další termín.

Náhradní termín zápisu do studia

14. 9. 2021

Praha 2, Hlavova 8
posluchárna CH1
mapa

K termínu zápisu je nutné     se přihlásit v SIS (návod) nejpozději 2 dny před dnem zápisu.

Nutné přihlášení do 12. 9. 2021.

 

 

 

 

Biologie
Bioinformatika
Ekologická a evoluční biologie
Molekulární biologie a biochemie organismů

Bioseznamovák - nepovinný seznamovací kurz

Rekreační středisko Lučkovice (okres Písek)

Na této akci NEPROBÍHÁ  zápis do studia.

Sraz účastníků je v Praze po zápisu. Poté následuje hromadný přesun autobusy do Lučkovic.

Informace s odkazem na přihlašovací formulář

Přihlášení nejpozději do 15. 7. 2021


Zápis je v nutných případech možné provést v zastoupení na základě plné moci.

Pro většinu centralizovaných informačních systémů UK, např. pro SIS (IS Studium) a Moodle, plně postačuje neověřené heslo pro CAS UK. CIT PřF UK pro založení a používání fakultního účtu na PřF UK požaduje ověřené heslo pro CAS UK. Pro získání hesla umožňujícího nastavení ověřeného hesla pro CAS UK, též pro vydání průkazu studenta UK, je po zápisu do studia nutná osobní účast studenta ve výdejně průkazů UK.
Podrobnější informace k problematice přihlašovacích údajů pro CAS UK viz zde:
Informace o Centrální Autentizační Službě UK
Integrace CAS s fakultním účtem na PřF UK


Další termíny zápisu jsou možné po dohodě na prihlaska@natur.cuni.cz pouze z důvodu maturit konaných v podzimním termínu nebo čekání na vyřízení nostrifikace.

 


Informace pro studenty nově zapsané do 1. ročníku studia

Akce dokumentů