E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápisy do bakalářského studia

aktualizace 21. 6. 2019

Zápisy do bakalářského studia proběhnou v rámci třídenních úvodních soustředění v termínu 26. 8. - 1. 9. 2019:

 • ve výcvikovém středisku Univerzity Karlovy v Horním Poříčí u Strakonic
  • program Aplikovaná geografie
  • program Biochemie
  • program Demografie
  • program Ekologie a ochrana prostředí
  • program Hydrologie a hydrogeologie
  • program Chemie
  • program Chemie a fyzika materiálů
  • program Geografie
  • program Geologie
  • program Geotechnologie
  • program Klinická a toxikologická analýza
  • program Medicinální chemie
  • program Vědy o Zemi
  • všechny programy a obory zaměřené na vzdělávání
 • v areálu fakulty v Praze
  • program Biologie (mimo obory zaměřené na vzdělávání)
  • program Bioinformatika
  • program Speciální chemicko-biologické obory

V rámci soustředění jsou uchazeči seznámeni s prostředím i s pedagogy  Přírodovědecké fakulty, studiem v jednotlivých oborech a kreditním systémem, studijními předpisy, organizací výuky tělesné výchovy a výuky jazyků. Dále se dozví praktické informace o využití počítačové techniky, Studijním informačním systému (SIS) a naučí se vyhledávat literaturu v knihovnách a dalších informačních zdrojích. Účast na soustředění není povinná, avšak výše uvedené informace a kontakty nejsou jinde prezentovány.

Účast na soustředění  DOPORUČUJEME  a umožňujeme i uchazečům, kteří budou konat maturitní zkoušku v podzimním termínu nebo ještě nemají vyřízenou nostrifikaci zahraničního vzdělání. Vlastní zápis do studia bude proveden po doložení dokladu o vzdělání, buď ve stanoveném náhradním termínu (není třeba posílat žádost) nebo po dohodě v individuálním termínu. O konkrétním postupu budou uchazeči informováni na soustředění.

Náležitosti k zápisu do studia -  bez těchto náležitostí nebude zápis proveden.

Termíny a místa konání pro jednotlivé studijní programy/obory - na všechny termíny je nutné se přihlásit

Studijní programy/obory

Událost

Datum

Místo konání

Informace a přihláška

Programy Aplikovaná geografie, Demografie, Geografie, Geologie, Geotechnologie, Hydrologie  a hydrogeologie,  Vědy o Zemi, 
Geografie se zaměřením na vzdělávání

zápis

12. 7. 2019

Zahájení v 9:00 hod. v Mineralogické posluchárně, 
Albertov 6,
Praha 2 - krátký informační program a zápis do studia. 

Organizační pokyny

Přihlášku k zápisu v termínu 12. 7. 2019 již nelze podat.

Po zápisu se předpokládá následná účast na úvodním soustředění v termínech dle rozvrhu níže - k soustředění je nutné se přihlásit nejpozději do 25. 7. 2019.

Programy Biologie (mimo obory se zaměřením na vzdělávání), Bioinformatika, Speciální chemicko-biologické obory

zápis i soustředění

 28. - 30. 8. 2019

Praha - soustředění se zápisem do studia

Organizační pokyny k soustředění v Praze se zápisem do studia (přihlašování bylo možné do 31. 7. 2019)
 

nepovinný seznamovací kurz

30. 8. - 1. 9. 2019

Rekreační středisko Ostrovec - 
nepovinný seznamovací kurz Bioseznamovák po zápisu do studia

Pozvánka na Bioseznamovák

(přihlašování bylo možné do 15. 7. 2019)

Účast na akci nenahrazuje zápis do studia. Je nutné se nejdříve zúčastnit třídenního úvodního soustředění v Praze.

Programy Biochemie, Chemie (mimo obory se zaměřením na vzdělávání), Chemie a fyzika materiálů, Klinická a toxikologická analýza, Medicinální chemie

zápis i soustředění

 26. - 28. 8. 2019 

Zahájení v 8:30 hod. ve Velké geologické  posluchárně, 
Albertov 6,
Praha 2, 
poté hromadný přesun autobusy  
do Horního Poříčí

Organizační pokyny k úvodnímu soustředění

Přihláška (přihlašování bylo možné do 25. 7. 2019)

Informace o středisku Horní Poříčí

Programy Geologie, Geotechnologie, Hydrologie  a hydrogeologie,  Vědy o Zemi, Geografie se zaměřením na vzdělávání a obory se zaměřením na vzdělávání všech programů

 28. - 30. 8. 2019 

Programy Aplikovaná geografie, Demografie, Ekologie a ochrana prostředí, Geografie (mimo obory se zaměřením na vzdělávání)

 30. 8. - 1. 9. 2019 

Náhradní termín zápisu pro:

 • uchazeče všech bakalářských studijních programů, kteří se z vážných důvodů nemohou zúčastnit úvodního soustředění
 • zápisy v zastoupení na základě plné moci - viz 4. sloupec řádku
 • opakovaný zápis do studia 
zápis

10. 9. 2019

Zahájení v 9:00 hod. ve Velké posluchárně Purkyňova ústavu (budova 1. LF), Albertov 4,
Praha 2.

Dopolední informační program, po 12. hod. zápis do studia

O náhradní termín zápisu je nutné požádat prostřednictvím elektronického formuláře (přihlašování již není možné).

V tomto termínu je také možný zápis v zastoupení na základě plné moci. Pro získání přístupových údajů k CAS pro přihlašování nejen do SIS a pro vydání průkazu studenta UK je však po zápisu nutná osobní účast studenta ve výdejně průkazů.

Seznamovák Mácháč - dobrovolný seznamovací kurz UK pro uchazeče všech studijních programů. Můžete poznat nové spolužáky napříč univerzitou. Více info na https://seznamovakuk.cz/

 

Akce dokumentů