E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápisy do prvních ročníků bakalářského studia

v akademickém roce 2018/2019

Zápisy do prvních ročníků bakalářského studia probíhají v rámci třídenních úvodních soustředění:

 • ve výcvikovém středisku Univerzity Karlovy v Horním Poříčí u Strakonic
  • program Biochemie
  • program Demografie
  • program Ekologie a ochrana prostředí
  • program Hydrologie a hydrogeologie
  • program Chemie
  • program Geografie
  • program Geologie
  • program Klinická a toxikologická analýza
  • program Vědy o Zemi
  • všechny obory zaměřené na vzdělávání
 • v areálu fakulty v Praze
  • program Biologie (mimo obory zaměřené na vzdělávání)
  • program Bioinformatika
  • program Speciální chemicko-biologické obory

V rámci soustředění jsou uchazeči seznámeni s prostředím i s pedagogy  Přírodovědecké fakulty, studiem v jednotlivých oborech a kreditním systémem, studijními předpisy, organizací výuky tělesné výchovy a výuky jazyků. Dále se dozví praktické informace o využití počítačové techniky, Studijním informačním systému (SIS) a naučí se vyhledávat literaturu v knihovnách a dalších informačních zdrojích. Účast na soustředění není povinná, avšak výše uvedené informace a kontakty nejsou jinde prezentovány.

Účast na soustředění doporučujeme a umožňujeme i uchazečům, kteří budou konat maturitní zkoušku v podzimním termínu nebo ještě nemají vyřízenu nostrifikaci zahraničního vzdělání. Vlastní zápis do studia bude proveden po doložení dokladu o vzdělání, buď ve stanoveném náhradním termínu (není třeba posílat žádost) nebo po dohodě v individuálním termínu. O konkrétním postupu budou uchazeči informováni na soustředění.

Náležitosti k zápisu do 1. ročníku studia -  bez těchto náležitostí nebude zápis proveden.

Termíny a místa konání pro jednotlivé studijní programy/obory - na všechny termíny je nutné se přihlásit

Studijní programy/obory Datum 
soustředění
Místo konání Pozvánka, pokyny a přihláška
Biologie (mimo obory zaměřené na vzdělávání), Bioinformatika, Speciální chemicko-biologické obory 29. - 31. srpna 2018

Praha - soustředění se zápisem do studia

 

Pozvánka na soustředění v Praze se zápisem do studia (v pozvánce je odkaz na přihlášku, přihlašování je možné do 31. 7. 2018)
 

31. srpna - 2. září 2018 Svatý Štěpán - nepovinný seznamovací kurz Bioseznamovák po zápisu do studia

Pozvánka na Bioseznamovák (přihlašování je možné do 15. 7. 2018)

Účast na akci nenahrazuje zápis od studia. Je nutné se nejdříve zúčastnit třídenního úvodního soustředění v Praze.

Programy Demografie, Geografie a Hydrologie a hydrogeologie

27. - 29.  srpna 2018

Zahájení v 9:00 hod.  v
posluchárně CH1, 
Hlavova 8,
Praha 2,
poté hromadný přesun autobusy  
do Poříčí

Informace o středisku Horní Poříčí

Pozvánka na soustředění v Horním Poříčí se zápisem do studia

Přihláška (přihlašování je možné do 31. 7. 2018)

 

Programy Biochemie, Chemie (mimo obory zaměřené na vzdělávání) a Klinická a toxikologická analýza 29. - 31. srpna 2018
Programy Ekologie a ochrana prostředí, Geologie, Vědy o Zemi a  obory zaměřené na vzdělávání všech programů 31. srpna - 2. září 2018
Náhradní termín zápisu * (dopolední informační program, po 12. hod. zápis do studia)

11. září 2018

9,00 hod.

Posluchárna CH1, Hlavova 8,
Praha 2

Formulář žádosti
Všechny studijní programy  3.  - 9. září 2018 Máchovo jezero - Doksy (po zápisu do studia)

Seznamovák Mácháč - informace, pozvánka a přihláška 

Nepovinná akce organizovaná studentskou organizací - Účast na akci nenahrazuje zápis od studia. Je nutné se nejdříve zúčastnit třídenního úvodního soustředění.

* Náhradní termín zápisu je určen pro uchazeče všech bakalářských oborů, kteří se z vážných důvodů nemohou zúčastnit úvodního soustředění. O náhradní termín zápisu je nutné požádat prostřednictvím elektronického formuláře. V tomto termínu je také možný zápis v zastoupení na základě úředně ověřené plné moci. Pro získání přístupových údajů k CAS pro přihlašování nejen do SIS a pro vydání průkazu studenta UK je však po zápisu nutná osobní účast ve výdejně průkazů.

Termíny zápisů jsou stanoveny Opatřením děkana č. 6/2018.

Akce dokumentů