E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápisy do bakalářského studia a úvodní soustředění

Informace jsou postupně aktualizovány a doplňovány Poslední aktualizace: 21. 9. 2021

Dokumenty nutné k zápisu do studia -  bez jejich předložení nebude zápis proveden.

Termíny a místa konání pro jednotlivé studijní programy

Studijní programy

Typ akce, datum a místo konání

Informace a přihláška

Uchazeči všech bakalářských studijních programů, kteří se nemohli zúčastnit zápisu v předchozích termínech.

Náhradní termín zápisu do studia

23. 9. 2021
13:00 a 14:00 

Praha 2, Benátská 2
 Krajinova posluchárna
mapa

K termínu zápisu je nutné se přihlásit v SIS (návod) nejpozději
den předem.


Zápis je v nutných případech možné provést v zastoupení na základě plné moci.

Pro většinu centralizovaných informačních systémů UK, např. pro SIS (IS Studium) a Moodle, plně postačuje neověřené heslo pro CAS UK. CIT PřF UK pro založení a používání fakultního účtu na PřF UK požaduje ověřené heslo pro CAS UK. Pro získání hesla umožňujícího nastavení ověřeného hesla pro CAS UK, též pro vydání průkazu studenta UK, je po zápisu do studia nutná osobní účast studenta ve výdejně průkazů UK.
Podrobnější informace k problematice přihlašovacích údajů pro CAS UK viz zde:
Informace o Centrální Autentizační Službě UK
Integrace CAS s fakultním účtem na PřF UK


Další termíny zápisu jsou možné po dohodě na prihlaska@natur.cuni.cz pouze z důvodu maturit konaných v podzimním termínu nebo čekání na vyřízení nostrifikace.

 


Informace pro studenty nově zapsané do 1. ročníku studia

Akce dokumentů