E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápisy do prvních ročníků bakalářského studia

v akademickém roce 2017/2018 (aktualizace 4. 7. 2017)

Zápisy do prvních ročníků bakalářského studia probíhají v rámci třídenních úvodních soustředění:

 • ve výcvikovém středisku Univerzity Karlovy v Albeři (u Nové Bystřice)
  • program Biochemie
  • program Demografie
  • program Ekologie a ochrana prostředí
  • program Hydrologie a hydrogeologie
  • program Chemie
  • program Geografie
  • program Geologie
  • program Klinická a toxikologická analýza
  • program Vědy o Zemi
  • všechny obory zaměřené na vzdělávání
 • v areálu fakulty v Praze
  • program Biologie (mimo obory zaměřené na vzdělávání)
  • program Bioinformatika
  • program Speciální chemicko-biologické obory

V rámci soustředění jsou uchazeči seznámeni s prostředím i s pedagogy  Přírodovědecké fakulty, studiem v jednotlivých oborech a kreditním systémem, studijními předpisy, organizací výuky tělesné výchovy a výuky jazyků. Dále se dozví praktické informace o využití počítačové techniky, Studijním informačním systému (SIS) a naučí se vyhledávat literaturu v knihovnách a dalších informačních zdrojích. Účast na soustředění není povinná, avšak výše uvedené informace a kontakty nejsou jinde prezentovány.

Účast na soustředění doporučujeme a umožňujeme i uchazečům, kteří budou maturitní zkoušku konat v podzimním termínu. Vlastní zápis ke studiu bude proveden po dohodě v náhradním termínu po předložení maturitního vysvědčení.

Náležitosti k zápisu do 1. ročníku studia -  bez těchto náležitostí nebude zápis proveden.

Termíny a místa konání pro jednotlivé studijní programy/obory - na všechny termíny je nutné se přihlásit

Studijní programy/obory Datum 
soustředění
Místo konání Pozvánka, pokyny a přihláška
Biologie (mimo obory zaměřené na vzdělávání), Bioinformatika, Speciální chemicko-biologické obory 30. srpna - 1. září 2017

Praha - soustředění se zápisem do studia

 

Pozvánka na soustředění v Praze se zápisem do studia (v pozvánce je odkaz na přihlášku, přihlašování je možné do 31.7.2017)

1. září - 3. září 2017 Svatý Štěpán - nepovinný seznamovací kurz Bioseznamovák po zápisu do studia Pozvánka na Bioseznamovák (přihlašování je možné do 19.7.2017)
Programy Biochemie, Chemie (mimo obory zaměřené na vzdělávání) a Klinická a toxikologická analýza 28. - 30. srpna 2017

Zahájení v 9,00 h v
posluchárně CH1, 
Hlavova 8,
Praha 2,
poté hromadný přesun autobusy  
na Albeř

Informace o středisku Albeř

Pozvánka na soustředění na Albeři se zápisem do studia

Přihláška (přihlašování je možné od 5.7.2017 do 28.7.2017)

Programy Ekologie a ochrana prostředí, Geologie a Vědy o Zemi 30. srpna - 1. září 2017
Programy Demografie, Geografie, Hydrologie a hydrogeologie a obory zaměřené na vzdělávání všech programů 1. - 3. září 2017
Náhradní termín zápisu * (dopolední informační program, po 12. hod. zápis do studia)

12. září 2017

9,00 hod.

Posluchárna CH1, Hlavova 8,
Praha 2

Formulář žádosti

* Náhradní termín zápisu je určen pro uchazeče všech bakalářských oborů, kteří se z vážných důvodů nemohou zúčastnit úvodního soustředění. O náhradní termín zápisu je nutné požádat prostřednictvím elektronického formuláře. V tomto termínu je také možný zápis v zastoupení na základě úředně ověřené plné moci. Pro získání přístupových údajů k CAS pro přihlašování nejen do SIS a pro vydání průkazu studenta UK je však po zápisu nutná osobní účast ve výdejně průkazů.

Termíny zápisů jsou stanoveny Opatřením děkana č. 9/2017.

Akce dokumentů