E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápisy do bakalářského studia a úvodní soustředění

Průběh zápisů do studia a úvodního soustředění může být modifikován v závislosti na aktuální situaci a nařízení vlády (informace jsou postupně aktualizovány a doplňovány). Aktualizace 6. 7. 2020

Informace pro uchazeče, kteří ve stanoveném termínu zápisu nebudou mít maturitní vysvědčení nebo nostrifikaci

Dokumenty nutné k zápisu do studia -  bez jejich předložení nebude zápis proveden.

Termíny a místa konání pro jednotlivé studijní programy/obory

Studijní programy/obory

Typ akce, datum a místo konání

Informace a přihláška

Aplikovaná geografie
Biochemie
Bioinformatika
Demografie
Geografie a kartografie
Geologie
Geotechnologie
Hospodaření s přírodními zdroji
Hydrologie a hydrogeologie
Chemie
Chemie a fyzika materiálů                        Klinická a toxikologická analýza
Medicinální chemie
Ochrana životního prostředí
Vědy o Zemi
a všechny studijní programy zaměřené na vzdělávání

zápis do studia

14. 7. 2020
nebo
16. 7. 2020

Praha 2
Hlavova 8
posluchárna CH1
mapa

K termínu zápisu je nutné se  přihlásit v modulu Přijímací řízení (a postupovat dle tohoto návodu) nejpozději do půlnoci před termínem zápisu. Každý termín má omezenou kapacitu. V případě, že je kapacita termínu naplněna, přihlášení není možné a je nutné zvolit jiný termín.

Uchazeči, kteří se budou zapisovat do programu Bioinformatika, se mohou rovněž zúčastnit některých částí (zvláště společenských) úvodního soustředění konaného v Praze ve dnech 26. - 28. 8. 2020. Podrobnosti  níže.

Biologie
Ekologická a evoluční biologie
Molekulární biologie a biochemie organismů
 

úvodní soustředění spojené se zápisem do studia

26. - 28. 8. 2020

Praha 2
Viničná 7
mapa

Na soustředění je nutné se přihlásit do 31. 7. 2020 a to i v případě, že se zúčastníte pouze zápisu do studia nebo některých částí programu. Přihlášku najdete zde: přihláška

Informace o soustředění

uchazeči všech bakalářských studijních programů, kteří se nemohou zúčastnit zápisu ve dnech 14. a 16. 7. 2020 nebo úvodního soustředění se zápisem

náhradní termín zápisu do studia

8. 9. 2020

Praha 2
Hlavova 8
posluchárna CH1
mapa

K termínu zápisu je nutné se přihlásit  v modulu Přijímací řízení (a postupovat dle tohoto návodu) nejpozději do půlnoci před dnem zápisu.

Biochemie
Chemie
Chemie a fyzika materiálů
Klinická a toxikologická analýza
Medicinální chemie

úvodní soustředění

24. - 26. 8. 2020
Horní Poříčí

Na této akci NEPROBÍHÁ zápis.

Sraz účastníků je v budově fakulty v Praze, následuje hromadný přesun autobusy do Horního Poříčí - bližší info viz Pozvánka s odkazem na přihlašovací formulář 

Kontaktní e-maily pro dotazy jsou uvedeny v Pozvánce, nezasílejte je na kontakty studijního oddělení.

Na soustředění je nutné se přihlásit do 25. 7. 2020.

Hospodaření s přírodními zdroji
Geologie
Geotechnologie
Vědy o Zemi
a všechny studijní programy zaměřené na vzdělávání

úvodní soustředění

26. - 28. 8. 2020
Horní Poříčí
Aplikovaná geografie
Demografie
Ochrana životního prostředí
Hydrologie a hydrogeologie
Geografie

úvodní soustředění

28. - 30. 8. 2020
Horní Poříčí 
Biologie
Ekologická a evoluční biologie
Molekulární biologie a biochemie organismů
Bioinformatika

Bioseznamovák - nepovinný seznamovací kurz

28. - 30. 8. 2020

Rekreační středisko Lučkovice (okres Písek)

Na této akci NEPROBÍHÁ  zápis.

Sraz účastníků je v Praze po zápisu. Poté následuje hromadný přesun autobusy do Lučkovic.

Informace s odkazem na přihlašovací formulář

Přihlášení nejpozději
do 15. 7. 2020


Zápis je v nutných případech možné provést v zastoupení na základě plné moci.
Pro získání přístupových údajů k CAS pro přihlašování nejen do SIS a pro vydání průkazu studenta UK je však po zápisu nutná osobní účast studenta ve výdejně průkazů.


Další termíny zápisu jsou možné po dohodě na prihlaska@natur.cuni.cz pouze z důvodu maturit konaných v podzimním termínu nebo čekání na vyřízení nostrifikace.

 


Informace pro studenty nově zapsané do 1. ročníku studia

Akce dokumentů