E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInterní členové katedry

 

Vedení katedry:

tel.: 221 95 + linka

 

 

PhDr. Petr Novotný, Ph.D.

l.: 1040

330 / 3. patro

     e-mail: petr.novotny@natur.cuni.cz

Vedoucí katedry. Vědecko-výzkumná činnost: Obsah výuky biologie, interaktivita expozic, určovací klíče ve výuce biologie.

Mgr. Radim Kuba

l: 1938

 P51/přízemí

     email: radim.kuba@natur.cuni.cz

Mgr. Dita Šimralová

l.: 1871

P37 / přízemí

     e-mail: dita.simralova@natur.cuni.cz

sekretářka

 

Zaměstnanci:

tel.: 221 95 + linka

 

 

 

doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.

l.: 1865

329 / 3. patro

     e-mail: vera.cizkova@natur.cuni.cz

 

Mgr. Radka M. Dvořáková, Ph.D.

l.: 1939

P36 / přízemí

     e-mail: radka.marta@natur.cuni.cz

Vědecko-výzkumná činnost:  Reflexe moderních evolučních poznatků ve středoškolské výuce biologie, výzkum postojů k evoluční problematice v české společnosti.

Bc. Markéta Byronová

l.: 1888

P37 / přízemí

     e-mail: marketa.byronova@natur.cuni.cz

Organizace sekčních akcí: Den otevřených dveří, Pokroky v biologii, Přijímací zkoušky nanečisto, Úvodní soustředění.

RNDr. Irena Chlebounová

l.: 1994

P36 / přízemí

     e-mail: irena.chlebounova@natur.cuni.cz

Organizace pedagogických praxí. Vědecko-výzkumná činnost: Rozvoj kompetencí v přírodovědném vzdělávání založeném na aktivní činnosti žáků. Pedagogické praxe studentů učitelství na základních a na středních školách.

RNDr. Vanda Janštová, Ph.D.

l: 1040

330/ 3.patro

      email: vanda.janstova@natur.cuni.cz

Garant Doplňujicího pedagogického studia biologie pro studenty PřF UK. Vědecko-výzkumná činnost: Motivace žáků k biologii a faktory, které ji ovlivňují, účinnost různých výukových metod a možnosti výuky témat molekulární a buněčné biologie na středních školách.

Mgr. Karolína S. Kotvaltová

l.: 1867

P35 / přízemí

     e-mail: karolina.sezemska@natur.cuni.cz

Tajemník katedry pro SIS. Vědecko-výzkumná činnost: Mezioborové vztahy v chemii a biologii.

       

Bc. Anna Legátová

l.: 1888

P37 / přízemí

     e-mail: anna.legatova@natur.cuni.cz

Laborantka

RNDr. Jan Mourek, Ph.D. l.: 1866 329 / 3. patro      e-mail: jan.mourek@natur.cuni.cz

Garant bakalářského studijního programu Biologie se zaměřením na vzdělávání a studijní poradce navazujícího magisterského programu Učitelství biologie pro střední školy. 

Mgr. Jana Poupová, Ph.D.

l.: 1994

-

     e-mail: jana.poupova@natur.cuni.cz

Vědecko-výzkumná činnost: Dějiny vědy a jejich využití ve výuce o vědě.

RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.

l.: 1868

P35 / přízemí

     e-mail: ina.rajsiglova@natur.cuni.cz

Katedrový koordinátor obhajob bakalářských prací. Garant Doplňujícího pedagogického studia Biologie. Účinnost metod a forem ve výuce přírodovědných předmětů ve vztahu k žákovi i k učiteli; problematika začínajících učitelů; aktuální otázky v didaktice biologie a přírodopisu..

Andrea Lucky

l.: 1040

330 / 3. patro

     e-mail: alucky@ufl.edu

Fulbright stay. http://www.andrealucky.com/

 

Externí pracovníci:

 

 

 

Mgr. Kateřina Nodžáková

-

-

     e-mail: katerinanodzakova@seznam.cz​

Vědecko-výzkumná činnost: Výuka první pomoci.

Akce dokumentů