E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInterní členové katedry

 

RNDr. Jan Mourek, Ph.D.  tel.: 221 951 866 e-mail: jan.mourek@natur.cuni.cz
vedoucí katedry, koordinátor Erasmu

Vědecko-výzkumná činnost: Didaktika praktické výuky biologie, postoje žáků a učitelů k práci s biologickým materiálem ve výuce, systematika a ekologie půdních roztočů pancířníků (Oribatida).

     
Dana Švejdová (od 5. 3. 2018)

tel.: 221 951 871

e-mail: dana.svejdova@natur.cuni.cz

sekretářka

   
     
Mgr. Matyáš Hiřman tel.: 221 951 888

e-mail: matyas.hirman@natur.cuni.cz

Organizace sekčních akcí - Den otevřených dveří, Pokroky v biologii, Přijímací zkoušky nanečisto, Úvodní soustředění.

     
Mgr. Radka Marta Dvořáková tel.: 221 951 939 e-mail: radka.marta@natur.cuni.cz
 

Vědecko-výzkumná činnost:  Reflexe moderních evolučních poznatků ve středoškolské výuce biologie, výzkum postojů k evoluční problematice v české společnosti.

     
Mgr. Jana Poupová, Ph.D. tel.: 221 951 994

e-mail: jana.hajkova@natur.cuni.cz

Vědecko-výzkumná činnost: Dějiny vědy a jejich využití ve výuce o vědě.

 

 
RNDr. Irena Chlebounová tel.: 221 951 994 e-mail: chleboui@natur.cuni.cz

zástupkyně vedoucího katedry

organizace pedagogických praxí

   

Vědecko-výzkumná činnost: Rozvoj kompetencí v přírodovědném vzdělávání založeném na aktivní činnosti žáků. Pedagogické praxe studentů učitelství na základních a na středních školách.

RNDr. Vanda Janštová, Ph.D. tel.: 221 951 866

e-mail: vanda.janstova@natur.cuni.cz

V současné době na mateřské dovolené.

Vědecko-výzkumná činnost: Motivace žáků k biologii a faktory, které ji ovlivňují, účinnost různých výukových metod a možnosti výuky témat molekulární a buněčné biologie na středních školách.

     

Hana Janů

laborantka

  e-mail: januha@natur.cuni.cz
     
Mgr. Radim Kuba   e-mail: radim.kuba@natur.cuni.cz

Vědecko-výzkumná činnost: Výuka první pomoci.

   
Mgr. Kateřina Nodžáková tel.: 221 951 938 e-mail: katerina.nodzakova@natur.cuni.cz

Vědecko-výzkumná činnost: Výuka první pomoci.

RNDr. Jiřina Rajsiglová, Ph.D.  tel.: 221 951 869

e-mail: jirina.kolkova@natur.cuni.cz

V současné době na mateřské dovolené.

katedrový koordinátor obhajob bakalářských prací

Vědecko-výzkumná činnost: Metodologie a implementace didaktických aspektů do výuky biologie, motivace žáků i učitelů pro výuku biologie.

Mgr. Karolína Sezemská tel.: 221 951 869

e-mail: karolina.sezemska@natur.cuni.cz

tajemník katedry pro SIS    

Vědecko-výzkumná činnost: Mezioborové vztahy v chemii a biologii.

 

 

 

  

  


 

Akce dokumentů