E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVanda Janštová

 

RNDr. Vanda Janštová, Ph.D.

 

Kontaktní údaje

e-mail: vanda.janstova@natur.cuni.cz 

tel.: 2 21 95 10 40

Pracovna: 330 (Viničná 7, 3. p)

 

Vědecko-výzkumná činnost

Motivace žáků k biologii a faktory, které ji ovlivňují, účinnost různých výukových metod a možnosti výuky témat molekulární a buněčné biologie na středních školách, entomologická gramotnost (https://entoedu.online/) a určování / poznávání organismů.

 

Publikace: https://orcid.org/0000-0002-5950-5738

 

Výuka:

Pozorování a pokus suborganismální I a II (MB180C29, resp. MB180C30)

Informatika ve školní praxi (MB180C23)

Výzkumné metody v přírodovědném vzdělávání (MB180C41)

Receptář praktické výuky biologie - MDPSBI014

 

Seznam vedených a vypsaných absolventských prací je v SIS., jiné téma lze po domluvě. Dvě obhájené diplomové práce (Mgr. Jany Filipové a Mgr. Daniely Roreitnerové (Hančlové)) získaly cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia.

 

Granty s aktivní účastí na přípravě:

2021 – 2023, Erasmus+, My Home - My Science Lab – jeden z koordinátorů

2014 - 2015, GAUK, Faktory motivující řešitele celostátních kol vybraných předmětových přírodovědných olympiád (biologické, chemické a fyzikální) k účasti v soutěži – hlavní řešitel

2013, GAUK, Opomíjená témata v praktické výuce biologie na gymnáziích – hlavní řešitel

2013, FRVŠ, Inovace předmětu „Pozorování a pokus suborganismální II“ (MB180C30) – hlavní řešitel

2012, FRVŠ, Inovace předmětu „Exkurze ve výuce biologie a přírodopisu” (MB180C11) – spoluřešitel

2011, Centralizový rozvojový projekt MŠMT, Moderní biologie na dosah ruky: Interaktivní biologická laboratoř pro rozvoj talentovaných a motivovaných žáků a pedagogů středních a vyšších odborných škol – spoluřešitel

2011, FRVŠ, „Laboratorní metody a pomůcky v biologii a přírodopisu” (MB180C39) - nový předmět pro studenty učitelství biologie– hlavní řešitel

 

Stáže a zahraniční pobyty:

03/2019, 2022 - University of Maribor, Faculty of Natural Sciences and Mathematematics, Department of Biology, prof. Andrej Šorgo (1 týden)

05/2017 - Faculty I of Natural Science - Biological Science, Institut für Biologie, Didactics of Biology, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Halle University), prof. Martin Lindner (1 týden)

01-03/2014 - Institute of Education, Massey University, New Zealand, dr. Peter Rawlins a Adie Graham (3 měsíce)

10/2007-9/2008 - Working Holidays, New Zealand

Akce dokumentů