E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRadka M. Dvořáková

Mgr. Radka Marta Dvořáková, Ph.D.

kontaktní údaje

E-mail: radka.marta@natur.cuni.cz
Tel.: +420 221 95 1939
Pracovna: P36 (Viničná 7, přízemí vlevo)

 

ResearchID: H-8826-2017

ORCID 0000-0002-0118-8290

 

vědecko-výzkumná činnost

Reflexe moderních evolučních poznatků ve výuce biologie, výzkum postojů k evoluční problematice v české společnosti. Didaktické hry. Výuková komunikace.

 

publikace

odborné články:

sborníky a abstrakty z konferencí:

 • Dvořáková, R. M.; Zupko, J. 2022: Analýza tématu buněčné biologie v českých učebnicích přírodopisu. In Sborník abstraktů Trendy v didaktice biologie. 22.-23.9. 2022, Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, s. 12. ISBN 978-80-7603-341-2.
 • Sokolíková, E.; Dvořáková, R. M.; Andreska, J. 2021: Ovlivňování environmentálního uvědomění žáků skrze vzdělávání. In Sborník příspěvků z konference Educo: Skvalitňovanie prípravy budúcich učiteľov prírodovedných, poľnohospodárskych a príbuzných odborov. s. 66-72. ISBN 978-80-558-1865-8.
 • Vávrová, A.; Dvořáková, R. M. 2020: Jaký je ideální modelový druh do výuky pro taxon ptáci? In Sborník abstraktů Trendy v didaktice biologie. 24. - 25. 9. 2020, Praha: Karolinum, s. 65, ISBN 978-80-7603-190-6.
 • Dvořáková, R.: Výuka tématu evoluce hominidů optikou učitelů biologie a dějepisu. In Sborník abstraktů Trendy v didaktice biologie. 20. - 21. 9. 2018, Praha: Karolinum, s. 37-38. ISBN 978-80-7603-001-5.
 • Dvorakova, R. M., Hula, M.: Czech High School Student’s Knowledge, Understanding and Attitude of Human Evolution. In Finlayson, O., McLaughlin, E., erduran, S. & Childs, P. (Eds.) Electronic Proceedings of the ESERA 2017 Conference: Research, Practice and Collaboration in Science Education, 2018, pp. 204-211. Dublin, Ireland: Dublin City University. ISBN 978-1-873769-84.
 • Dvořáková, R. M., Hůla, M.: Výuka evoluce člověka v přírodovědných předmětech na 2. a 3. stupni v České republice. In Sborník abstraktů Trendy v didaktice biologie. 22. - 23. 9. 2016, Praha: Karolinum, s. 51. ISBN 978-80-7290-886-8.
 • Janštová, V., Jáč, M., Dvořáková, R. M.: Analýza faktorů motivujících žáky středních škol k účasti v Biologické olympiádě. In Sborník abstraktů Trendy v didaktice biologie. 22. - 23. 9. 2016, Praha: Karolinum, s. 35-36. ISBN 978-80-7290-886-8.
 • Janštová V., Jáč M., Dvořáková R.: Identifying the factors that motivate pupils toward science competitions. In Lavonen, J., Juuti, K., Lampiselkä, J., Uitto A. & Hahl K. Eds. ESERA 2015 eProceedings Science Education Research: Engaging learners for a sustainable future. 2016, pp. 332-338. ISBN 978-951-51-1541-6.
 • Dvořáková, RM.; Hůla, M.: Postoje českých učitelů biologie k výuce evoluce člověka. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2015. Přínosy, výzvy, očekávání. 23.-27.11. 2015 Hradec Králové: MAGNANIMITAS, s. 82-88. ISBN 978-80-87952-11-5, ETTN 085-15-77-12-9.
 • Dvořáková, R.: An educational experiment – Semestral classes for pre-service and in-service teachers. In: Education and Public Affairs Abstract. 31. 6. – 1. 7. 2015 Prague, p. 153, on-line:
 • Dvořáková, R. M.: Výuka evoluce člověka. In: Sborník statí z X. ročníku konference Educo: Desetiletí výzkumu ve vzdělávání a další perspektivy v rámci přípravy učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. 30.-31. 1. 2015 Tatranská Štrba, s. 117-120. ISBN 978-80-263-0902-4 
 • Janštová, V.; Dvořáková, R.; Pavlasová, L.: Motivace gymnaziálních studentů ke studiu biologie a faktory, které ji ovlivňuji. In: Trendy v didaktice biologie, Konference k výročí obnovení katedry biologie a environmentálních studií na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Praha, 2.-3. 10. 2014. Sborník abstraktů, s. 47. ISBN 978-80-7290-787-8.
 • Janštová, V.; Jáč, M.; Dvořáková, R.: Faktory ovlivňující motivaci řešitelů celostátního kola biologické olympiády k účasti v soutěži.  In: Pedagogický výzkum spojnice mezi teorií a praxí: Sborník anotací z XXII. Konference České asociace pedagogického výzkumu. 8. – 10. 9. 2014, Olomouc: Gevak, s. 146-147.
 • Dvořáková R.: Evoluční terminologie v gymnaziální výuce biologie. In Sborník konference: Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti, XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu, 16.-18.9. 2013, Ústí nad Labem, s.19-20. ISBN 978-80-7414-602-2.
 • Dvořáková, R.; Jaroš, F.: Podarwinovské evoluční hypotézy v gymnaziální výuce biologie. In Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013, 20.-24.5., Hradec Králové: Magnanimitas, s. 2283-89ISBN 978-80-905243-7-8, ETTN 085-13-13020-05-1.
 • Havlíček, J.; Bartoš, L; Dvořáková, R.; Flegr, J.: Concealed or just not advertised? Olfactory changes across menstrual cycle. International Anthropological Congress. 22. – 24.5. 2003, Prague. Conference abstracts, s. 26.
 • Havlíček, J.; Dvořáková, R.; Flegr, J.: Dnes voníš plodně, miláčku. Olfaktorické změny v průběhu menstruačního cyklu. 30. konference České a Slovenské etologické společnosti, Jičín, 10-12. 4. 2003. Sborník Abstraktů, s. 61.

postery:

skripta, učebnice:

 • Kuba, R.; Dvořáková, R. M.; Melounová, K.; Pinkr, T.; Valentová, M. 2021: První pomoc: metodická příručka pro výuku I. Praha: Katedra učitelství a didaktiky biologie PřF UK.

ostatní publikace:

 • Dvořáková, R. M.; Absolonová, K. 2017: Vznik a vývoj člověkaŽiva 1/2017: 26-28. 
 • Dvořáková, R. 2015: Košatý strom lidského rodu. Přírodovědci 04/2015: 8-11

 • Dvořáková, R. 2015: Evoluce člověkaIn Život je jen náhoda, evoluce života na Zemi, Biologická olympiáda 2015-2016, 50. ročník, přípravný text kategorie A, B. Praha: ČZU a Ústřední komise BiO, s. 138-143. ISBN 978-80-213-2565-4.

 • Dvořáková, R. 2014: Darwinovy otázky po Pánubohu (recenze), Vesmír 93: 377.

 

granty a projekty

 • Evolution: Measuring attitudes & understanding across Europe - projekt v rámci iniciativy EvoKE (2018-2022), koordinátor pro ČR
 • COST: CA17127 Building on scientific literacy in evolution towards scientifically responsible Europeans (2018-2022), management committee member, working group member
 • PRIMUS/HUM/03 Laboratoř studií pokročilého multimediálního vzdělávání (2017-2019), externí spolupráce
 • GAUK 279515/2015 Výuka paleoantropologie a evoluční antropologie na 2. A 3. stupni a postoje učitelů k této problematice (2015-2016), hlavní řešitel
 • GAUK 1168214/2014 Faktory motivující řešitele celostátních kol vybraných předmětových přírodovědných olympiád (biologické, chemické a fyzikální) k účasti v soutěži (2014-2015), spoluřešitel

 

stáže a zahraniční pobyty

 • 04/2015 Institut für Naturwissenschaften, Geographie und Technik, Pädagogische Hochschule Heildelberg, Německo (projekt CeTPo; Prof. Dr. Lissy Jäkel; 1 týden)
 • 03-04/2014 a 12/2014 Center for Teaching and Learning (CTL) / Department für Integrative Biologie und Biodiversitätsforschung, Universität Wien, Rakousko (program Aktion; Prof. Dr. Günther Pass, Mag. Ilze Wenzl; 3 měsíce)
 • 04-11/2008 Educational centre of outdoor and environmental education, PGL Travel Ltd, Boreatton Park, Velká Británie (Teresa Westrap, 8 měsíců)
 • 10/2005-08/2006 2006 Institut für Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft und Technik "Ernst-Haeckel-Haus", Friedrich-Schiller-Universität, Jena, Německo (program Erasmus; Prof. Olaf Breidbach; 11 měsíců)

 

vedené práce

bakalářské:

diplomové:

závěrečné:

Akce dokumentů