E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRadim Kuba

Mgr. Radim Kuba

Kontaktní údaje:

E-mail: radim.kuba@natur.cuni.cz

Tel.: +420 221 95 1938

Pracovna: P36 (Viničná 7, přízemí vlevo)/ 248 (Viničná 7, 2. patro)

Osobní stránky: http://www.prvnipomocprfuk.eu/radim-kuba/

Vědecko-výzkumná činnost:

Pod záštitou Katedry učitelství a didaktiky biologie se věnuji problematice první pomoci a běžné a krizové komunikaci. Zajišťuji výuku několika předmětů z těchto problematik. Výzkumně se zabývám např. zařazením výuky první pomoci ve školách, mapování rozšíření nesprávných postupů (miskoncepcí), emočním prožíváním jedince při poskytování první pomoci či faktory, které ovlivňují snahu pomoci postiženým osobám. Rovněž se podílím na projektech zabývajících se studijními dispozicemi studentů, jejich úspěchem ve vzdělávání a psychologickými charakteristikami s tím souvisejícími - např. vliv pořadí narození. Fenoménu sourozeneckých konstelací v širším spektru na různé oblasti lidské osobnosti se věnuji i v rámci doktorského studia na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK. Řeším tedy především výzkumné otázky týkající se vlivu rodinného prostředí jako nejdůležitějšího epigenetického faktoru na povahové rysy, sexuální strategie, řešení morálních dilemat, ale i na fyziologické či morfologické aspekty člověka.

Pedagogická činnost:

 

Kód

Název

Semestr

Rozsah, examinace

E-Kredity

 

MB180C25

První pomoc ve škole

oba

0/4 Z [DS]

2

 

MB180C25P

První pomoc ve škole

oba

0/3 Z [HT]

2

 

MB180C25T

První pomoc ve škole - terénní

oba

0/4 Z [DS]

2

 

MB180C36Z

První pomoc- simulace zimní

zimní

zimní s.:0/1 Z [DS]

1

 

MB180C36L

První pomoc- simulace letní

letní

letní s.:0/1 Z [DS]

1

 

MB180C44

Běžná a krizová komunikace ve škole

zimní

zimní s.:0/2 Z [HT]

2

 

MS107024

Evoluce sexu a rozmnožovací strategie

zimní

zimní s.:3/0 Zk [HT]

3

 

 

 

 

 

 

Vedené práce:

Chrenová Karolína: Vliv nevlastních členů rodiny na osobnost člověka

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2018, vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba, Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK

Peňázová Petra: Záchrana tonoucího v kontextu ČR

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2018, vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba, Katedra učitelství a didaktiky biologie, PřF UK

Bc. Lenka Ročková: Dovednosti žáků v první pomoci na 2. stupni základních škol – přístup k člověku v bezvědomí a kontrola dechu

 • magisterská diplomová práce, řešeno od 2018, vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba, Katedra učitelství a didaktiky biologie, PřF UK

Bc. Iveta Sekerášová: Dovednosti žáků v první pomoci na 2. stupni základních škol – kardiopulmonální resuscitace

 • magisterská diplomová práce, řešeno od 2018, vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba, Katedra učitelství a didaktiky biologie, PřF UK

Mgr. Podojilová Anna: Srovnávání sourozenců ze strany pedagogů s ohledem na jejich pořadí narození a jeho možné důsledky

 • závěrečná práce CŽV, řešeno od 2018, vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba, Katedra učitelství a didaktiky biologie, PřF UK

Richter Jan: Pořadí narození a jeho vliv na biologické rozdíly mezi jedinci

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2018, vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba, Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK

Polienko Arina: Sourozenecké konstelace a jejich vliv na sociálně patologické jevy

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2018, vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba, Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK

Havlová Andrea: Faktory ovlivňující ochotu poskytnout první pomoc v závislosti na věku a dalších parametrech zachránce

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2018, vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba, Katedra učitelství a didaktiky biologie, PřF UK

Mgr. Tomášková Anežka: Úroveň znalostí pedagogů v poskytování psychologické první pomoci při výuce témat první pomoci

 • závěrečná práce CŽV, řešeno od 2018, vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba, Katedra učitelství a didaktiky biologie, PřF UK

Mikundová (Hrabčuková) Barbora: Srovnávání sourozenců ze strany pedagogů s ohledem na jejich pořadí narození a jeho možné důsledky

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2017, vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba, Katedra učitelství a didaktiky biologie, PřF UK

Bc. Adéla Křečková: Analýza miskoncepcí v první pomoci u pedagogů a veřejnosti v ČR

 • magisterská diplomová práce, řešeno od 2017, vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba, konzultant: Mgr. Radka Dvořáková, Katedra učitelství a didaktiky biologie, PřF UK

Bc. Pavlína Šámalová: Inovace výuky somatologie na kurzech zdravotník zotavovacích akcí

 • závěrečná práce CŽV, řešeno od 2017, vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba, Katedra učitelství a didaktiky biologie

Bc. Gabriela Zvěřinová: Analýza miskoncepcí v oblasti první pomoci

 • magisterská diplomová práce, řešeno od 2017, obhájeno 2018, vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba, konzultant: Mgr. Radka Dvořáková, Katedra učitelství a didaktiky biologie, PřF UK

Aneta Rintová: Sourozenecké konstelace a jejich vliv na vybraná onemocnění člověka

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2016, vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba, Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK

Hana Pitáková:            Sourozenecké konstelace a jejich vliv na sexualitu člověka

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2016, obhájeno 2017, vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba, Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK

Viktorie Poneszová: Rozdílný přístup rodičů k potomkům a faktory to ovlivňující

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2016, obhájeno 2017, vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba, Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK

Dominik Horký: Sourozenecké konstelace a jejich vliv na IQ

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2015, obhájeno 2016, vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba, Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK

Konzultované práce

Bc. Dominika Schejbalová: Zátěžové faktory plynoucí z vytěžování tísňových volání v rámci Telefonního centra tísňového volání 112 a tísňové linky 150

 • magisterská diplomová práce, řešeno od 2017, obhájeno 2018, vedoucí práce: Ing. Roman Říha, konzultant: Mgr. Radim Kuba, Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT

Bc. Pavla Dostálová: Analýza emoční a psychické zátěže pracovníků tísňových linek

 • magisterská diplomová práce, řešeno od 2017, obhájeno 2018, vedoucí práce: Ing. Roman Říha, konzultant: Mgr. Radim Kuba, Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT

Bc. Kamila Michalíková: Analýza dopadu psychické zátěže na oběti dopravních nehod a zasahující členy IZS

 • magisterská diplomová práce, řešeno od 2017, vedoucí práce: Ing. Roman Říha, konzultant: Mgr. Radim Kuba, Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT

Tereza Fliegerová: Vliv výkonu profese v rámci krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru České republiky na kvalitu spánku

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2016, obhájeno 2017, vedoucí práce: Ing. Roman Říha, konzultant: Mgr. Radim Kuba, Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT

Dominika Schejbalová: Zátěžové faktory plynoucí z vytěžování tísňových volání v rámci Telefonního centra tísňového volání 112 a tísňové linky 150

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2016, obhájeno 2017, vedoucí práce: Ing. Roman Říha, konzultant: Mgr. Radim Kuba, Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT

Kamila Michalíková: Emoční prožívání jedince při dopravní nehodě

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2014, obhájeno 2016, vedoucí práce: Ing. Roman Říha, konzultant: Mgr. Radim Kuba, Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT

Barbora Kneblová (Jislová): Vliv pořadí narození na osobnostní profil jedince studovaný pomocí Cattellova, Cloningerova a Big Five dotazníku

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2013, obhájeno 2015, vedoucí práce: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc., konzultant: Mgr. Radim Kuba, Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK

Granty

Hlavní řešitel:

2018 – dosud –  IP – projekt „Zkvalitnění a výzkum praktické výuky resuscitace u studentů učitelství a pedagogů z praxe“; PřF UK

2015 – 2018 – GAUK – projekt č. 269215 Rodinné konstelace jako epigenetický faktor ovlivňující člověka

Spoluřešitel/spolupráce:

2017 – dosud – SGS – Motivace a partnerské vztahy hasičů – projekt č. SGS18/101/OHK4/1T/17; FBMI, ČVUT

2017 – dosud – GAUK – projekt č. 1494217 Estetické vnímání květů člověkem – odlišnosti v hodnocení krásy živých květin a jejich fotografií

2016 – dosud – GAČR – projekt č. P407/15/05048S Percepce potenciálních oponentů a spojenců v kontextu fyzických konfrontací

2016 – dosud – GAČR – projekt č. P407/16/20958 Role chovu koček a psů a některých s nimi asociovaných nákaz při vzniku klinických a subklinických forem deprese, OCD, fobií a psychóz

2015 – 2016 – GAUK – projekt č. 388315 Morfologické vlastnosti květů a jejich atraktivita pro člověka

Publikační činnost:

Kuba, R., Flegr J. &  Havlíček J (2018). The effect of birth order on the probability of university enrolment. Intelligence, 70, 61-72. doi:10.1016/j.intell.2018.08.003.

Flegr, J., & Kuba, R. (2016). The Relation of Toxoplasma Infection and Sexual Attraction to Fear, Danger, Pain, and Submissiveness. Evolutionary Psychology, 14(3).

Konference:

2018 – účast na konferenci „1000 podob krizové intervence III“ (REMEDIUM Praha o.p.s., 6. – 7. 11. 2018, Praha, ČR)

2018 – účast na konferenci „Výuka první pomoci zážitkem III“ (ZDrSEM – první pomoc zážitkem, z.s., 3. 11. 2018, Praha, ČR) – přednáška „Analýza miskoncepcí v první pomoci u pedagogů základních škol a gymnázií v České republice“

2018 – účast na mezinárodní konferenci didaktiky přírodních věd – DidSci+ (Conference on Research in Didactics of the Sciences, 25.  – 27. 6. 2018, Praha, ČR) – plenární přednáška „Zážitková pedagogika a její využití ve vzdělávání budoucích i současných učitelů na příkladu kurzů první pomoci“ a poster „The Effect of Birth Order on Educational Achievements“

2018 – účast na VIII. konferenci České resuscitační rady (ČRR, 8. 6. 2018, Praha, ČR)

2017 – účast na konferenci „Výuka první pomoci zážitkem II“ (ZDrSEM – první pomoc zážitkem, z. s., 11. 11. 2017, Praha, ČR)

2017 – účast na VII. konferenci České resuscitační rady (ČRR, 9. 6. 2017, Praha, ČR)

2017 – účast na konferenci a letní škole "6th Summer Institute" (International Society for Human Ethology, ISHE, 4. – 6. 6. 2017 Boise, Idaho, USA) – poster "Who is the second kindest relative? New support for the theory of paternity uncertainty."

2017 – účast na konferenci "29th Annual Meeting" (Human Behavior and Evolution Society, HBES, 31. 5. – 3. 6. 2017 Boise, Idaho, USA) – poster "The age-gap and gender do matter! The effect of gender and age difference between siblings on educational achievements."

2017 – účast a spolupořádání odborného semináře „Výuka první pomoci zážitkem“ (5. 4. 2017, Katedra zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství FTVS ve spolupráci s Katedrou učitelství a didaktiky biologie PřF UK, Praha, ČR) – přednášky „Klíčová a okrajová témata první pomoci“ a „Vzdělávání žáků versus vzdělávání učitelů“

2017 – účast na konferenci „EDUCO 2017 – Výzkum v přípravě učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů“ (23. – 25. 3. 2017, Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze, Tatranská Štrba, Slovensko) – přednáška „Vzdělávání budoucích i současných pedagogů v nadstandardních tématech první pomoci“

2017 – účast na konferenci „Spolupráce IZS při MÚ a katastrofách – cvičení vs. realita“ (1. 3. 2017, Koordinační středisko medicíny katastrof při Fakultní nemocnici Brno, Brno, ČR)

2016 – účast na konferenci „Učebnice v oborově didaktických souvislostech: tvorba – hodnocení – používání“ (8. 12. 2016, Brno – Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, ČR)

2016 – účast na konferenci „První pomoc v boji“ (3. 12. 2016, pořádáno Via–Protect oddělení taktické a bojové medicíny, Hradec Králové)

2016 – účast na konferenci „Výuka první pomoci zážitkem“ (ZDrSEM – první pomoc zážitkem, z.s., 12. 11. 2016, Praha, ČR) – přednáška „Výuka první pomoci na PřF UK aneb vzdělávání budoucích i současných pedagogů“

2016 – účast na konferenci České a Slovenské etologické společnosti (ČSEtS, 2. – 5. 11. 2016, Nitra, SR) – přednáška „Vliv pohlaví a věkového odstupu na projev efektu sourozeneckých konstelací“

2016 – účast na konferenci „Aspekty práce pomáhajících profesí – Zdravotnické a humanitární aspekty řešení krizových situací“ (Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně/ČVUT v Praze – Fakulta biomedicínského inženýrství, 7. 10. 2016, Praha, ČR) – přednáška „Partnerské vztahy v rodinách pomáhajících profesí“

2016 – účast na konferenci "XXIII Biennial Congress on Human Ethology" (International Society for Human Ethology, ISHE, 1. – 5. 8.2016 Stirling, Scotland, United Kingdom) – poster "How big is the difference? The effect of gender and age–gap between siblings on educational achievements"

2016 – účast na VI. konferenci České resuscitační rady (ČRR, 3. 6. 2016, Praha, ČR)

2016 – účast na konferenci "The 11th Annual Conference of European Human Behaviour and Evolution Association" (EHBEA, 5. – 8. 4. 2016, London, United Kingdom) – poster "Firstborns are overrepresented among biology students: The influence of family constellation on education considering age–gap and gender of siblings"

2015 – účast na konferenci České a Slovenské etologické společnosti (ČSEtS, 4. – 7. 11. 2015, České Budějovice, ČR) – poster „Jsou prvorození lepší biologové? Vliv rodinných konstelací na vzdělání s ohledem na věkové odstupy a pohlaví sourozenců“

 2015 – účast na konferenci European Resuscitation Council (ERC, 29. – 31. 10. 2015, Praha, ČR)

2014 – účast na konferenci The European Conference on Behavioural Biology (ECBB, 17. – 20. 7. 2015, Praha, ČR) – člen organizačního týmu

2010 – Schola Ludus, Nové Hrady (12. místo na závěrečném mezinárodním sympóziu, projekt „The Periodicity of water dissolved oxygen in algae culture“; kategorie „collage students“)

2009 – Letní akademický kurz (LAK), Nové Hrady (2. místo na závěrečném mezinárodním sympóziu, projekt „Carrying capacity of residues from biogas station studying on photosyntetic oxygen releasing“; kategorie „high school students“)

2008 – Letní akademický kurz (LAK), Nové Hrady (8. místo na závěrečném mezinárodním sympóziu, projekt „Life cycle of Scenedesmus quadricauda“, kategorie „high school students“; spoluúčast na projektu „Cytocompatibility of methal layers“)

Stáže a zahraniční pobyty:

-

Vzdělání:

2009-2012 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

 • bakalářské studium (program: Biologie, obor: Biologie)
 • bakalářská práce: "Sourozenecké konstelace a jejich vliv na osobnost člověka"
 • vedoucí závěrečné práce: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.

2012-2015 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

 • magisterské studium (program Biologie, obor Teoretická a evoluční biologie)
 • diplomová práce: "Vliv rodinných konstelací na vzdělání s ohledem na věkové odstupy a pohlaví sourozenců"
 • vedoucí závěrečné práce: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.

2012-2015 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

 • mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti
 • (učitelství biologie pro střední školy)
 • závěrečná práce: "Metodická příručka pro výuku první pomoci - výuka nadstandardních témat"
 • vedoucí závěrečné práce: Mgr. Radka Marta Dvořáková

2015 - dosud Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

 • doktorské studium (obor Teoretická a evoluční biologie) v rámci programu "Ph.D. STARS"
 • disertační práce: Rodinné konstelace jako epigenetický faktor ovlivňující člověka
 • vedoucí závěrečné práce: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.

Doplňkové vzdělání

 • 2018 – Pokračovací krizová intervence tváří v tvář (PKI) (96 h, akreditováno MPSV), REMEDIUM Praha o.p.s.
 • 2018 – Práce s traumatizovaným klientem (48 h, akreditováno MPSV), REMEDIUM Praha o.p.s.
 • 2018 – Základy práce s dítětem v krizi  (16 h, akreditováno MPSV), REMEDIUM Praha o.p.s.
 • 2017 – Účast na kurzu „Rescue Camp 2017“ (dvoudenní kurz), AZ-Medica Educa, s.r.o., Pracov
 • 2017 – Specifika krizové intervence u člověka se sebevražednými tendencemi (jednodenní kurz, akreditováno MPSV), Centrum vzdělávání Fokus, Praha
 • 2017 – Základní krizová intervence (56 h), REMEDIUM Praha o.p.s.
 • 2017 – Psychologická první pomoc pro laiky, lektor: Petr Kaňka, Praha
 • 2016 – Slovní hodnocení žáků jako součást individuálního vzdělávacího plánu – Národní ústav pro vzdělávání (NÚV), Praha
 • 2016 – Účast na cvičení Rescue Marathon VII (pořádáno Českým červeným křížem)
 • 2016 – První pomoc pro odlehlá místa (First Aid Emergence Remote Distance) – certifikovaný kurz, SHOCK, s.r.o. ve spolupráci s FN Brno, Praha
 • 2013 – Člen první pomoci – školitel první pomoci – rekvalifikační program, ZDrSEM, Praha
 • 2013 – Zdravotník zotavovacích akcí – rekvalifikační program,  ZDrSEM, Praha
 • 2012 – První pomoc při aktivitách v přírodě – kurz první pomoci, PřF UK, Praha
 • 2012 – Zdravotník zotavovacích akcí – rekvalifikační program, PřF UK, Praha
 • 2011 – Kurz první pomoci – Základní norma zdravotnických znalostí, Záchranáři Žatec, o. s., Praha
 • 2009 – Vzdělávací kurz „Energie pro jihočeský venkov“, CASTECH, Nové Hrady
 • 2008 – Účast na cvičení „Europa Secura“ (vojenský prostor Brdy, organizace: Institut pro evropskou politiku – Europeum ve spolupráci s Armádou ČR)
 • 2008 – Jazykový kurz německého jazyka, Bärnkopf, Rakousko
 • 2008 – Vzdělávací kurz „Energie pro jihočeský venkov“, Akademické a univerzitní centrum Nové Hrady
 • 2007  – Jazykový kurz německého jazyka, Bärnkopf, Rakousko

Zaměstnání:

duben 2018 – dosud – Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12 – sociální pedagog (DPP)

září 2017 – dosud – Univerzita Karlova, PřF, Katedra učitelství a didaktiky biologie – vědecký pracovník s podílem na výuce

leden 2017 – září 2017 – Univerzita Karlova, PřF, Katedra učitelství a didaktiky biologie – spolupráce na didaktickém a pedagogickém výzkumu (DPČ)

listopad 2016 – dosud ZŠ a MŠ K Dolům, Praha – lektor primární prevence a kolektor podpůrných skupin pro žáky základní školy

listopad 2015  – dosud  – UK v Praze, PřF, Katedra učitelství a didaktiky biologie – podíl na organizaci a výuce kurzů „První pomoc pro pedagogy“ (lektor, šéflektor)

srpen 2015 – leden 2018 – Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ), Klecany – junior researcher/ Ph.D. student (výzkumný program VP3 – Národní elektronický systém duševního zdraví a monitorování stavu mozku, Pracovní skupina vývojové a sociální percepce, vedoucí skupiny: doc., Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.)

prosinec 2013 – dosud – UK v Praze, PřF, Katedra učitelství a didaktiky biologie – podíl na výuce předmětů „První pomoc ve škole“ a výuce akreditovaných kurzů CŽV „Zdravotník zotavovacích akcí“ (lektor, šéflektor)

srpen 2012 – dosud – UK v Praze, PřF, Letní tábory Přírodovědců, zdravotník (od 2014 hlavní zdravotník)

červen 2012 – prosinec 2013 – UK, PřF, Katedra učitelství a didaktiky biologie – podíl na výuce předmětů „První pomoc ve škole“ a výuce akreditovaných kurzů CŽV „Zdravotník zotavovacích akcí“ (stážista)

Akce dokumentů