E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inRadka M. Dvořáková

Mgr. Radka Marta Dvořáková, Ph.D.

Contanct

E-mail: radka.marta@natur.cuni.cz

Tel.: +420 221 95 1939

Room: P36 (Vinična 7, ground floor, left)

 

Research Interests:

Reflection of contemporary scientific knowledge from the field of evolutionary biology in the biology teaching, research of acceptance of evolution in the Czech society.

 

Selected Publications

Peer rewied articles:

 • Dvořáková, R. M., Absolonová, K. 2017: Obsahová analýza tématu evoluce člověka v českých učebnicích přírodopisu a biologie. SciEd, 8(2): 2-20.
 • Dvořáková, R. M., Absolonová, K. 2016: Obsahová analýza tématu evoluce člověka v českých učebnicích dějepisu. SciEd, 7(2): 34-47. (on-line: http://www.scied.cz/index.php/scied/article/viewFile/358/313)
 • Janštová, V.; Jáč, M.; Dvořáková, RM. 2015: Faktory motivující žáky středních škol k zájmu o obor biologie a účasti v předmětových soutěžích s biologickou tematikou. E-pedagogium. 1/2015: 56-71.  (on-line: http://old.pdf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/2015/e-Pedagogium_1-2015online.pdf)
 • Havlíček, J.; Bartoš, L.; Dvořáková, R.; Flegr, J. 2005: Non-Advertized does not Mean Concealed: Body Odour Changes across the Human Menstrual CycleEthology. 112: 81-90.

Proceedings and Conference Abstracts:

 • Dvořáková, R.: Výuka tématu evoluce hominidů optikou učitelů biologie a dějepisu. In Sborník abstraktů Trendy v didaktice biologie. 20. - 21. 9. 2018, Praha: Karolinum, s. 37-38. ISBN 978-80-7603-001-5
 • Dvorakova, R. M., Hula, M.: Czech High School Student’s Knowledge, Understanding and Attitude of Human Evolution. In Finlayson, O., McLaughlin, E., Erduran, S. & Childs, P. (Eds.) Electronic Proceedings of the ESERA 2017 Conference: Research, Practice and Collaboration in Science Education, 2018, pp. 204-211. Dublin, Ireland: Dublin City University. ISBN 978-1-873769-84.
 • Dvořáková, R. M., Hůla, M.: Výuka evoluce člověka v přírodovědných předmětech na 2. a 3. stupni v České republice. In Sborník abstraktů Trendy v didaktice biologie. 22. - 23. 9. 2016, Praha: Karolinum, p. 51. ISBN 978-80-7290-886-8.
 • Janštová, V., Jáč, M., Dvořáková, R. M.: Analýza faktorů motivujících žáky středních škol k účasti v Biologické olympiádě. In Sborník abstraktů Trendy v didaktice biologie. 22. - 23. 9. 2016, Praha: Karolinum, pp. 35-36. ISBN 978-80-7290-886-8.
 • Janštová V., Jáč M., Dvořáková R.: Identifying the factors that motivate pupils toward science competitions. In Lavonen, J., Juuti, K., Lampiselkä, J., Uitto A. & Hahl K. Eds. ESERA 2015 eProceedings Science Education Research: Engaging learners for a sustainable future. 2016, pp. 332-338. ISBN 978-951-51-1541-6.
 • Dvořáková, RM.; Hůla, M.: Postoje českých učitelů biologie k výuce evoluce člověka. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2015. Přínosy, výzvy, očekávání. 23.-27.11. 2015 Hradec Králové: MAGNANIMITAS, s. 82-88. ISBN 978-80-87952-11-5, ETTN 085-15-77-12-9.
 • Dvořáková, R.: An educational experiment – Semestral classes for pre-service and in-service teachers. In: Education and Public Affairs Abstract. 31. 6. – 1. 7. 2015 Prague, p. 153, on-line:
 • Dvořáková, R. M.: Výuka evoluce člověka. In: Sborník statí z X. ročníku konference Educo: Desetiletí výzkumu ve vzdělávání a další perspektivy v rámci přípravy učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. 30.-31. 1. 2015 Tatranská Štrba, pp. 117-120. ISBN 978-80-263-0902-4 
 • Janštová, V.; Dvořáková, R.; Pavlasová, L.: Motivace gymnaziálních studentů ke studiu biologie a faktory, které ji ovlivňuji. In: Trendy v didaktice biologie, Konference k výročí obnovení katedry biologie a environmentálních studií na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Praha, 2.-3. 10. 2014. Sborník abstraktů, p. 47. ISBN 978-80-7290-787-8.
 • Janštová, V.; Jáč, M.; Dvořáková, R.: Faktory ovlivňující motivaci řešitelů celostátního kola biologické olympiády k účasti v soutěži.  In: Pedagogický výzkum spojnice mezi teorií a praxí: Sborník anotací z XXII. Konference České asociace pedagogického výzkumu. 8. – 10. 9. 2014, Olomouc: Gevak, pp. 146-147.
 • Dvořáková R.: Evoluční terminologie v gymnaziální výuce biologie. In Sborník konference: Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti, XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu, 16.-18.9. 2013, Ústí nad Labem, pp.19-20. ISBN 978-80-7414-602-2.
 • Dvořáková, R.; Jaroš, F.: Podarwinovské evoluční hypotézy v gymnaziální výuce biologie. In Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013, 20.-24.5., Hradec Králové: Magnanimitas, pp. 2283-89ISBN 978-80-905243-7-8, ETTN 085-13-13020-05-1.
 • Havlíček, J.; Bartoš, L; Dvořáková, R.; Flegr, J.: Concealed or just not advertised? Olfactory changes across menstrual cycle. International Anthropological Congress. 22. – 24.5. 2003, Prague. Conference abstracts, p. 26.
 • Havlíček, J.; Dvořáková, R.; Flegr, J.: Dnes voníš plodně, miláčku. Olfaktorické změny v průběhu menstruačního cyklu. 30. konference České a Slovenské etologické společnosti, Jičín, 10-12. 4. 2003. Sborník Abstraktů, p. 61.

 

Grants and projects: 

COST: CA17127 - Building on scientific literacy in evolution towards scientifically responsible Europeans - MC member

PRIMUS/HUM/03 Laboratoř studií pokročilého multimediálního vzdělávání – external cooperation

GAUK 279515/2015 Výuka paleoantropologie a evoluční antropologie na 2. a 3. stupni a postoje učitelů k této problematice - manager

GAUK 1168214/2014 Faktory motivující řešitele celostátních kol vybraných předmětových přírodovědných olympiád (biologické, chemické a fyzikální) k účasti v soutěži - co-worker

 

Fellowship and visits abroad:

04/2015 Institute for interdisciplinary didactics research and teaching (Prof. Dr. Lissy Jäkel), University of Heildelberg, Germany (1 week)

03-04/2014, 12/2014 Department of integrative zoology & Centre for teaching and learning (Prof. Dr. Günther Pass; Mag. Ilze Wenzl), University of Vienna, Austria (3 months)

04/2008-11/2008 Centre of outdoor and field study education (Teresa Westrap), PGL Travel Ltd, Boreatton Park, United Kingdom (8 months)

10/2005-08/2006 Institute for history of science, medicine and technology (Prof. Olaf Breidbach), Friedrich-Schiller University of Jena, Germany (11 months)

9/2005 University of Saarland, Saarbruecken, Germany (1 month)

Document Actions