E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inJan Mourek

RNDr. Jan Mourek, Ph. D.

guarantor of the bachelor study program Biology for Teacher Education and  study advisor of the MSc study program Teaching of Biology for Secondary Schools.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0862-9885

Phone: +420 221 951 866

Email: mourek@natur.cuni.cz

Contact address: Viničná 7, 128 00 Praha 2

Room: 330, (Viničná 7, third floor)

Research interests:

Didactics of practical education of biology; attitudes of pupils and teachers to the work with biological objects in school classes; systematics and ecology of soil oribatid mites (Oribatida).

Work experience:

 • 2009 → Department of Teaching and Didactics of Biology, Charles University - Faculty of Science: 2009-2011 – Teaching Assistant; 2011 → Assistant professor; 2016 → head of the department. Research on didactics of biology, teaching university students’ courses, supervisor of students´ thesis.
 • 2014-2016 - Gymnázium Botičská, teacher of biology (part-time work).
 • 2007 - 2009 - Department of Zoology, Charles University - Faculty of Science. Research fellow, research on ecology and feeding interactions of soil oribatid mites.
 • 2006-2013 – Department of Biology and Environmental Studies, Charles University – Faculty of Education: 2006-2011 Teaching Assistant; 2011 – 2013 – Research Fellow

Education and training:

2002 – 2010 – Ph.D. study, Zoology, Charles University, Faculty of Science

1995-2002 – Master in Biology, Charles University, Faculty of Science

Scientific and Educational projects:

 • 2014 – 2015 – GA UK č. 268214 - Postoje žáků gymnázií k práci se zoologickým materiálem ve výuce biologie – supervisor of the students’ grant (main author Andrea Pfeiferová)
 • 2013 - FRVŠ B4/a 363/2013 - Výzkumné metody v přírodovědném vzdělávání, nový volitelný předmět pro studenty učitelství – main author
 • 2012 - FRVŠ F4/a 1185/2012 - Inovace předmětu Pozorování a pokus organismální I a II pro studenty učitelství biologie – main author
 • 2011 - FRVŠ F4/b 270/2011 - Laboratorní metody a pomůcky v biologii a přírodopisu - nový předmět pro studenty učitelství biologie – member of the project team
 • 2010 - FRVŠ F4/b 460/2010 - Půdní biologie - nový povinně volitelný předmět pro studenty Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty - main author
 • 2009 - FRVŠ F4/a 1059/2009 - Inovace předmětu Biologická školní technika I a II na Univerzitě Karlově, Pedagogické fakultě - posílení praktické přípravy budoucích učitelů biologie a přírodopisu - main author
 • 2007 - 2009 – GAAV ČR KJB601110718 - Vliv pancířníků (Acari: Oribatida) na disperzi a kompetici saprotrofních hub: modelová studie na příkladu borového opadu. – member of the research team
 • 2004 - 2006 - GAUK 217/2004/B-BIO/PrF - Biosystematická studie čeledi Damaeidae (Acarina, Oribatida) s využitím morfologie postembryonálních ontogenetických stádií – main author

Foreign Experience:

 • 2015 – Aktion – Institut für Zoologie (Dr. Heinrich Schatz), Universität Innsbruck – research visit (1 month)
 • 2014 – Synthesys – Natural History Museum Budapest – research visit (2 weeks)
 • 2011 – Synthesys – Natural History Museum Budapest – research visit (2 weeks)
 • 2004 - Institut für Limnologie und terrestrische Ökologie (Dr. Heinrich Schatz), Universität Innsbruck – research visit (2 weeks)
 • 2003 - AG Bodenzoologie und Ökologie (prof. Dr. Gerd Weigmann), Institut für Biologie Freie Universität Berlin - stipendium DAAD – research visit (2 months)
 • 2000 - AG Bodenzoologie und Ökologie (prof. Dr. Gerd Weigmann), Institut für Biologie Freie Universität Berlin – research visit (2 weeks

Scientometric indicators:

-    H index =5, citations without self-citations (WOS) = 84

Selected publications:

Scientific papers in journals on WOS

Hubert J., Jarošík V., Mourek J., Kubátová A., Žďárková E. (2004): Astigmatid mite growth and fungi preference (Acari: Acaridida): Comparisons in laboratory experiments. Pedobiologia 48, 205-214.

Koukol O., Mourek J., Janovský Z., Černá K. (2009): Do oribatid mites (Acari: Oribatida) show a higher preference for ubiquitous vs. specialized saprotrophic fungi from pine litter? Soil Biology and Biochemistry. 1124-1131.

Miko L., Mourek J. (2008): Taxonomy of European Damaeidae (Acari: Oribatida) I. Kunstidamaeus Miko, 2006, with comments on Damaeus sensu lato. Zootaxa 1820, 1-26.

Mourek, J., Miko, L., Bernini, F. (2011): Taxonomy of European Damaeidae (Acari: Oribatida) IV. Partial revision of Metabelba Grandjean, 1936 with proposal of one new subgenus, one new species and redescriptions of two known species. Zootaxa 3099: 1–42

Miko L., Mourek J., Ermilov S. G (2014): Taxonomy of African Damaeidae (Acarina: Oribatida) I. Metabelba (Pateribelba) centurion sp. nov. from Ethiopia and redescription of Metabelba (Pateribelba) glabriseta. International Journal of Acarology 40: 519-534.

Miko, L., Mourek, J., Meleg, I.N., and Moldovan, O.T. (2013). Oribatid mite fossils from pre-Quaternary sediments in Slovenian caves II. Amiracarus pliocennatus n. gen., n. sp.(Microzetidae) from Pliocene, with comments on the other species of the genus. Zootaxa 3670, 557–578.

Mourek, J., Miko, Skubała, P. (2011) Taxonomy of European Damaeidae (Acari: Oribatida) V. Redescription of Epidamaeus bituberculatus (Kulczynski, 1902). International Journal of Acarology 37: 282-292.

Scientific papers in peer-reviewed journals not covered by WOS

Miko, L., Mourek, J., Meleg, I.N., and Moldovan, O.T. (2012). Oribatid mite fossils from quaternary and pre-quaternary sediments in Slovenian caves I. two new genera and two new species of the family oppiidae from the Early Pleistocene. Acta Musei Natl. Pragae Ser. B - Hist. Nat. 68, 23–34.

Schatz, H., Mourek, J. (2016): Damaeidae (Acari, Oribatida) from high mountains in Costa Rica and Panama - biogeographical considerations. Soil Organisms, 88 (2), 139-144. ISSN 1864-6417.

Weigmann G., Mourek J. (2008): Contribution to the Central European Gymnodamaeus species G. barbarossa and G. bicostatus (Acari: Oribatida: Gymnodamaeidae). Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde in Berlin: Zoosystematics and Evolution 84, 255 - 264.

Papers in conference proceedings indexed on WOS (Czech, English)

Mourek, J., Ondrová, R. – Pfeifferová, A. (2016). Pitvat či nepitvat, to je oč tu běží – názory žáků českých gymnázií na pitvy ve výuce. In: RUSEK, M.. Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIII. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2016, s. 131-136.

Mourek, J., Miko, L. (2009): Ontogeny of the famulus in selected members of Damaeidae (Acari: Oribatida) and its suitability as a phylogenetic marker. In: Bruin J. & Sabelis M. W. (eds.): Trends in Acarology. Proceedings of the International Congress of Acarology (ICA-12, Amsterdam, August 2006). Springer. Dordrecht Heidelberg London New York. ISBN 978-90-481-9836-8

Sezemská, K., Mourek J., 2017: Půdní respirace - Námět na praktikum propojující chemii a biologii. In: RUSEK, M. - STÁRKOVÁ, D. - BÍLKOVÁ METELKOVÁ, I. (Eds.). Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIV. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, s. 183-190.

Papers in various proceedings volumes not covered by WOS (Czech, English)

Hubert J., Mourek J. (2002): The feeding interactions of astigmatid mites (Acari: Astigmata) and microfungi in stored grain habitats (Mini - Review). In: Integrated Protection of stored Products. IOBC Bulletin 25, 45 - 52.

Mourek J., Koukol O., Fišerová J. and Hrabáková M. (2004): Secondary school students taste the real science: project methods used in the “Biological Summer Course Arachne”. 9th Conference of the European Council for High Ability, Pamplona, Navarra, Spain (September 10 - 13, 1004). Proceedings (CD-Rom).

Mourek, J., Koukol, O., Hrabáková, M., Černá K., Brettlová, P., Novozámská, M., Mourková, J., Janšta, P. and Zikánová, B. (2007): Biological Summer Course Arachne - Spider web connecting people and different branches of science. In: Csermely P., Korlevic K. and Sulyok K. (Eds.): Science Education: Models and Network of Student Research Training under 21. NATO Security through Science Series E: Human and Societal Dynamics, 16. 303 pp., 201-211.

Mourek, J., Zavadil V., Fischer D., Štambergová M., Hoffmannová K. (2006): Dva druhy raků v Zákolanském potoce. In: Štorchová H., Dobeš V., Krinke O., Štorch P. (Eds.): Budeč – 1100 let. II. Příroda, krajina, člověk. 304pp. 146-167.

Sevruková, N., Mourková, J., Mourek, J. (2011): Trojvětevné ploštěnky (Turbellaria: Tricladida) ve Vltavě a vybraných potocích v Praze se zaměřením na nepůvodní ploštěnku americkou (Dugesia tigrina). In: HANEL, L. Bulletin Lampetra VII. 1 vyd. Vlašim: ZO ČSOP VLAŠIM, 2011, s. 8-25.

Book chapters (in Czech)

Dolný, A.; Hanel, L.; Mourek, J. (2007): Ochrana a ohrožení vážek ČR. [Conservation and endangerment of dragonflies in the Czech Republic.] In Dolný A., Bárta D., Waldhauser M., Holuša O., Hanel L. et al.: Vážky české republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. Vlašim : Český svaz ochránců přírody Vlašim. s. 179-203. ISBN 978-80-86327-66-2.

Instruction books and chapters in instruction books (in Czech)

Mourek J., Lišková E. (2010): Biologické sbírky - metody sběru, preparace a uchování. Příručka k projektu Alma Mater Studiorum. Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta. Praha. 52 str. ISBN: 978-80-7290-450-1

Mourek J., Hesoun P. & Dolný A. (2007): Vážka jasnoskvrnná Leucorrhinia pectoralis, pp. 123–128. In: Marhoul P. & Turoňová D. (eds): Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000. AOPK ČR, Praha.

Mourek J., Mikát M. & Dolný A. (2007a): Klínatka rohatá Ophiogomphus cecilia, pp. 118–120. In: Marhoul P. & Turoňová D. (eds): Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000. AOPK ČR, Praha.

Mourek J., Mikát M. & Dolný A. (2007b): Šidélko ozdobné Coenagrion ornatum, pp. 120–123. In: Marhoul P. & Turoňová D. (eds): Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000. AOPK ČR, Praha.

Document Actions