E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřijímací zkouška

Níže jsou uvedené hlavní informace - podrobnosti a aktuální pokyny pro uchazeče naleznete zde.

1) Podání přihlášky

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy.

2) Přijímací zkouška

Přijímací zkouška do studijního programu "Učitelství biologie pro střední školy (jednoobor i dvouobor)" je ústní a zjišťuje zvládnutí základních předmětů bakalářského studia Biologie se zaměřením na vzdělávání a případného druhého aprobačního předmětu se zaměřením na vzdělávání.

Dále zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů a předmětů pedagogicko-psychologického bloku, v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru se zaměřením na vzdělávání a splnění náslechové praxe v rozsahu min 4 kredity (= cca 2 týdny nebo 2h/týdně za semestr).

Další důležité odkazy:

 

Akce dokumentů