E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPokroky v biologii 2019

Téma: MLÁDÍ

 

NOVINKA!! - KURZ SE ROZŠIŘUJE O JEDEN BLOK A TO 20. DUBNA, VIZ PROGRAM NÍŽE.

 

CO JE NÁPLNÍ KURZU?

Kurz si klade za cíl podchytit a rozvinout zájem talentovaných středoškolských studentů s předpoklady pro úspěšné studium přírodovědných oborů. V jednotlivých přednáškách budou pedagogy fakulty prezentována témata pokrývající celou šíři biologických oborů s důrazem na rychle se rozvíjející oblasti. Každý rok mají přednášky jiné jednotící téma - "Mládí".
Během kurzu nebudou systematicky probírány znalosti obsažené ve středoškolském učivu - kurz by měl sloužit jako nadstavba propagující biologii jako vzrušující vědeckou disciplínu s obrovskou perspektivou profesionálního uplatnění a společenské prestiže.

 

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

Pro všechny zájemce o biologii jak z řad studentů středních škol a jejich pedagogů, tak z řad veřejnosti. Studentům může pomoci k úspěchu při zvládnutí přijímací zkoušky na biologické obory PřF UK.

 

KDY BUDE KURZ PROBÍHAT?

26. ledna - 6. dubna 2019

 

JAK ČASTO BUDE KURZ PROBÍHAT?

V sobotu 1x za 14 dní. V rámci jednoho sobotního bloku od 10 do 17 hodin proběhnou 3 přednášky. Předpokládáme, že proběhne 6 bloků přednášek.

 

KDE BUDE KURZ PROBÍHAT?

V prostorách PřF UK (Albertov 6, Praha 2) - Velká geologická posluchárna.

 

JAKÁ JE CENA KURZU?

Kurz je bezplatný.

 

JAK SE NA KURZ PŘIHLÁSIT ?

Na kurz je potřeba se předem přihlásit. Jedině tak můžeme zajistit dostatečný počet míst v posluchárně. Prosíme o poslání přihlášky nejpozději do 18. 1. 2019.

Pro zájemce z řad studentů SŠ a veřejnosti přihláška k vyplnění zde.

 

INFORMACE PRO ZÁJEMCE Z ŘAD PEDAGOGŮ

Zájemci z řad pedagogů mají možnost přihlásit se na kurz v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV) a získat osvědčení o absolvování kurzu. Pro získání osvědčení je potřeba absolvovat minimálně 14 (z 18) přednášek. Pozor kapacita je omezena. Prosíme o poslání přihlášky nejpozději do 18. 1. 2019 .

Přihlášku k vyplnění najdete zde.

 

PROGRAM:

26. ledna 2019

JAK VZNIKÁ TĚLO

10.00 - 12.00 O vajíčku a spermiích  - Prof. RNDr. Jan Černý Ph.D. (PřF UK) 

12.45 - 14.45 Oplození - Mgr. Michaela Frolíková, Ph.D. (BTÚ AV ČR)

15.00 - 17.00 Evo-devo - Mgr. Jiří Pergner, Ph.D. (ÚMG AV ČR)

 

9. února 2019

JAK VZNIKÁ TĚLO BEZOBRATLÝCH

10.00 - 12.00 Larvální vývoj bezobratlých Bc. Albert Damaška (PřF UK) 

12.45 - 14.45 Ontogenetický vývoj hmyzu Bc. Albert Damaška (PřF UK) 

15.00 - 17.00 Ontogenese modelových organismů Mgr. Tereza Matějková (PřF UK) 

 

23. února 2019

JAK VZNIKÁ TĚLO OBRATLOVCŮ

10.00 - 12.00 Časná ontogenese obratlovců Doc. RNDr. Vladimír Krylov Ph.D. (PřF UK) 

12.45 - 14.45 Základní stavební plán obratlovců a jeho předobraz u bezobratlých Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D. (PřF UK) 

15.00 - 17.00 Neurulace a neurální lišta aneb jak jsme k obličejům přišli Mgr. Jan Štundl (PřF UK) 

 

9. března 2019

JAK VZNIKÁ TĚLO ČLOVĚKA

10.00 - 12.00  Od buňky k člověku RNDr. Mária Hovořáková, Ph.D. (ÚEM AV ČR)

12.45 - 14.45 Kam kráčíš, člověče? doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. (PřF UK) 

15.00 - 17.00 Za šťastným úsměvem  aneb prevence a léčba vrozených vývojových vad doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D. (PřF UK) 

 

23. března 2019

JAK VZNIKÁ TĚLO ROSTLIN A HUB

10.00 - 12.00 Evoluce životních cyklů suchozemských rostlin plná nečekaných zvratů doc. RNDr. Viktor Žárský, CSc. (PřF UK a ÚEB AV ČR)) 

12.45 - 14.45 Tvarování rostlinného těla: buněčné dělení a růst Mgr. Matyáš Fendrych, Ph.D. (PřF UK) 

15.00 - 17.00 Časná ontogeneze mykotrofních rostlin RNDr. Jan Ponert, Ph.D.  (PřF UK) 

 

6. dubna 2019

BÝT STÁLE MLÁD

10.00 - 12.00 Kmenové buňky - Prof. RNDr. Jan Černý Ph.D. (PřF UK) 

12.45 - 14.45 Regenerace tkání a regenerativní medicína - Prof. RNDr. Jan Černý Ph.D. (PřF UK) 

15.00 - 17.00 Kdy začíná život? Etika reprodukční biomedicíny - prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. (VUŽV)

 

Garantem kurzu je prof. RNDr. Jan Černý, Ph. D.

Organizaci kurzu zajišťuje Mgr. Matyáš Hiřman

Katedra učitelství a didaktiky biologie, oddělení organizace studia
PřF UK, Viničná 7, Praha, 2, 128 00
E-mail: matyas.hirman@natur.cuni.cz
Telefon: 221 951 888

 

Anotace jednotlivých přednášek (bude doplněno) - bude se posílat letáček ke každému kurzu.

 

Akce dokumentů