E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPokroky v biologii 2023

Téma: Život není fér! aneb jak se organismy vyrovnávají s abiotickým zlem prostředí

Petr Jan Juračka

CO JE NÁPLNÍ KURZU?

Kurz si klade za cíl podchytit a rozvinout zájem talentovaných středoškolských studentů s předpoklady pro úspěšné studium přírodovědných oborů. V jednotlivých přednáškách budou pedagogy fakulty prezentována témata pokrývající celou šíři biologických oborů s důrazem na rychle se rozvíjející oblasti. Každý rok mají přednášky jiné jednotící téma - letos " Život není fér! aneb jak se organismy vyrovnávají s abiotickým zlem prostředí".


Během kurzu nebudou systematicky probírány znalosti obsažené ve středoškolském učivu - kurz by měl sloužit jako nadstavba propagující biologii jako vzrušující vědeckou disciplínu s obrovskou perspektivou profesionálního uplatnění a společenské prestiže.

 

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

Pro všechny zájemce o biologii jak z řad studentů středních škol a jejich pedagogů, tak z řad veřejnosti. Studentům může pomoci k úspěchu při zvládnutí přijímací zkoušky na biologické obory PřF UK.

 

KDY BUDE KURZ PROBÍHAT?

7. ledna 2023 - 18. března 2023

 

JAK ČASTO BUDE KURZ PROBÍHAT?

V sobotu 1x za 14 dní. V rámci jednoho sobotního bloku od 10 do 17 hodin proběhnou 2 přednášky a jedna exkurze. 

 

KDE BUDE KURZ PROBÍHAT?

V prostorách PřF UK (Albertov 6, Praha 2) - Velká geologická posluchárna.

 

JAKÁ JE CENA KURZU?

Kurz je bezplatný.

_______________________________________________________________________________________________________

JAK SE NA KURZ PŘIHLÁSIT ?

VEŘEJNOST A STUDENTI

Na kurz je potřeba se předem přihlásit z důvodů omezené kapacity posluchárny. Prosíme o poslání přihlášky nejpozději do 5.1.2023.

Pro zájemce z řad studentů SŠ a veřejnosti přihláška k vyplnění zde.

_______________________________________________________________________________________________________

PEDAGOGOVÉ

Zájemci z řad pedagogů mají možnost přihlásit se na kurz v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV) a získat osvědčení o absolvování kurzu. Pro získání osvědčení je potřeba absolvovat alespoń 5 sobot z 6. Pozor kapacita je omezena. Prosíme o poslání přihlášky nejpozději do 5.1.2023.

 Přihlášku k vyplnění najdete zde.

_______________________________________________________________________________________________________

PROGRAM - časy přednášek jsou vždy 10:00-12:00; 12:45-14:45. V čase mezi 15:00 - 17:00 budou naplánované exkurze. 

 

7. 1. 2023 JAK SE S ABIOTICKÝMI FAKTORY VYPOŘÁDÁVAJÍ MOLEKULY A BUŇKY

10:00 - 12:00 - Život má těžký život - Prof. RNDr. Jan Černý, PhD. 

video záznam

12:45 - 14:45 - Rakovina - chyba v matrixu - Prof. RNDr. Jan Černý, PhD. 

video záznam

15:00 - 17:00 - návštěva vybraných mikroskopovacích pracovišť PřF UK

 

21. 1. 2023 JAK SE S EXTRÉMY PROSTŘEDÍ VYROVNÁVÁ LIDSKÉ TĚLO

10:00 - 12:00 - Změna klimatu, a co na to zvířata - RNDr. Vladimír Rudajev, Ph.D.

video záznam

12:45 - 14:45 - Přežít dobu ledovou - odkaz neandertálců - Prof. RNDr. Jan Černý, PhD. 

video záznam

15:00 - 17:00 - Hrdličkovo muzeum člověka

 

4. 2. 2023 JAK SE S ABIOTICKÝMI FAKTORY VYPOŘÁDÁVAJÍ ŽIVOČICHOVÉ

10:00 - 12:00 - Termoregulace živočichů - Mgr. Petr Telenský, Ph.D.

12:45 - 14:45 - Atmosférický aerosol -  environmentální role  a vliv na lidské zdraví - RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.

15:00 - 17:00 - Postmoderní znečištění a jeho vliv na organismy - prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph. D., DSc.

 

18. 2. 2023 JAK SE S ABIOTICKÝMI FAKTORY VYPOŘÁDÁVAJÍ ROSTLINY

10:00 - 12:00 - V nouzi se hodí nebýt vegetarián - RNDr. Miroslav Srba, Ph.D.

12:45 - 14:45 - Oheň - smrt nebo život rostlin? - Mgr. Martin Adámek, Ph.D.

15:00 - 16:00 - Botanická zahrada PřFUK 

 

4. 3. 2023 ORGANISMY ŽIJÍCÍ V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH

10:00 - 12:00 - Extrémofilní prokaryota - RNDr. Jaroslav Nunvář, Ph.D.

12:45 - 14:45 - Extrémofilní eukaryota - prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.

exkurze neproběhne 

 

POZOR ZMĚNA V PROGRAMU!! 

17. 3. 2023 ROZMANITOST A ABIOTICKÉ PODMÍNKY SVĚTOVÝCH EKOSYSTÉMŮ

Přednášky -> 

Diskuzní fórum k přednáškám přesunuto na následující týden, přesný termín zveřejníme co nejdříve. 

 

18. 3. 2023 CELODENNÍ EXKURZE POD VEDENÍM ÚŽP

sraz v 10:00 u Albertova 6 (během exkurze se budete moci kdykoli odpojit, konec předpokládám kolem 15:00)

Kontaktní osoba: Lucie Buchbauerová +420 721 805 368

 

 

Zde si můžete stáhnout brožurku k olympiádě, která určuje téma Pokroků v biologii.

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

Záznamy z roku 2022:

22.1.       Chemické a biochemické rovnováhy - prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph. D.

1.1 prezentace

1.1. záznam

1.2 prezentace

1.2 záznam

1.3 prezentace

1.3 záznam

5.2.         Metabolické, buněčně-biologické a fyziologické rovnováhy

a) Metabolismus jako zpětnovazebný systém - RNDr. Ladislav Merta, Ph. D.

2.1 prezentace

2.1 záznam

b) Rovnováhy na buněčné a tkáňové úrovni (regulace buněčného cyklu, statiny…) - prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

2.2. prezentace

2.2 záznam

c) Fyziologické rovnováhy a lidský mozek - Mgr. Petr Telenský, Ph. D.

2.3 prezentace

2.3 záznam

19.2.       Jak organismy vnímají rovnováhu?

a) Vnímání rovnováhy u bezobratlých - Šimon Zeman

3.1 prezentace

3.1 záznam

b) Vnímání rovnováhy u rostlin - Mgr. Matyáš Fendrych, Ph.D., Mgr. Jan Martínek

3.2a prezentace

3.2b prezentace

3.2 záznam

c) Rovnovážné ústrojí savců a člověka -  doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph. D.

3.3. prezentace

3.3 záznam

5.3.         Rovnováhy v evoluci organismů 

a) Kdy a proč (ne)mají živočichové vyrovnané poměry pohlaví? - prof. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.

4.1 prezentace

4.1 záznam

b) Evoluce optimalizující rovnováhu v imunitě proti infekčním chorobám - doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.

4.2 prezentace

4.2 záznam

c) Partnerský život symbiontů: výprava do světa lišejníků a korálů - doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.

4.3 prezentace

4.3 záznam

19.3.       Rovnováhy v dynamice populací a společenstev

a) Interakce mezi patogeny a hostiteli - doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph. D.

5.1 prezentace

5.1 záznam

b) Rovnovážná dynamika počtu jedinců a druhů: Základy ekologické teorie - prof. David Storch, Ph.D.

5.2 záznam

2.4.         Rovnováhy v krajině a celoplanetárním ekosystému

a) Celoplanetární rovnováhy - prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc.

6.1 záznam

b) GAIA – doc. RNDr. Anton Markoš, CSc.

6.2 záznam

 

 

 

Garantem kurzu je prof. RNDr. Jan Černý, Ph. D.

Organizaci kurzu zajišťuje Bc. Markéta Byronová

Katedra učitelství a didaktiky biologie, oddělení organizace studia
PřF UK, Viničná 7, Praha, 2, 128 00
E-mail: marketa.byronova@natur.cuni.cz
Telefon: 221 951 888

 

Akce dokumentů