E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPokroky v biologii 2019

Téma: MLÁDÍ

 

NOVINKA!! - KURZ SE ROZŠIŘUJE O JEDEN BLOK A TO 20. DUBNA, VIZ PROGRAM NÍŽE.

 

CO JE NÁPLNÍ KURZU?

Kurz si klade za cíl podchytit a rozvinout zájem talentovaných středoškolských studentů s předpoklady pro úspěšné studium přírodovědných oborů. V jednotlivých přednáškách budou pedagogy fakulty prezentována témata pokrývající celou šíři biologických oborů s důrazem na rychle se rozvíjející oblasti. Každý rok mají přednášky jiné jednotící téma - "Mládí".
Během kurzu nebudou systematicky probírány znalosti obsažené ve středoškolském učivu - kurz by měl sloužit jako nadstavba propagující biologii jako vzrušující vědeckou disciplínu s obrovskou perspektivou profesionálního uplatnění a společenské prestiže.

 

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

Pro všechny zájemce o biologii jak z řad studentů středních škol a jejich pedagogů, tak z řad veřejnosti. Studentům může pomoci k úspěchu při zvládnutí přijímací zkoušky na biologické obory PřF UK.

 

KDY BUDE KURZ PROBÍHAT?

26. ledna - 6. dubna 2019

 

JAK ČASTO BUDE KURZ PROBÍHAT?

V sobotu 1x za 14 dní. V rámci jednoho sobotního bloku od 10 do 17 hodin proběhnou 3 přednášky. Předpokládáme, že proběhne 6 bloků přednášek.

 

KDE BUDE KURZ PROBÍHAT?

V prostorách PřF UK (Albertov 6, Praha 2) - Velká geologická posluchárna.

 

JAKÁ JE CENA KURZU?

Kurz je bezplatný.

 

JAK SE NA KURZ PŘIHLÁSIT ?

Na kurz je potřeba se předem přihlásit. Jedině tak můžeme zajistit dostatečný počet míst v posluchárně. Prosíme o poslání přihlášky nejpozději do 18. 1. 2019.

Pro zájemce z řad studentů SŠ a veřejnosti přihláška k vyplnění zde.

 

INFORMACE PRO ZÁJEMCE Z ŘAD PEDAGOGŮ

Zájemci z řad pedagogů mají možnost přihlásit se na kurz v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV) a získat osvědčení o absolvování kurzu. Pro získání osvědčení je potřeba absolvovat minimálně 14 (z 18) přednášek. Pozor kapacita je omezena. Prosíme o poslání přihlášky nejpozději do 18. 1. 2019 .

Přihlášku k vyplnění najdete zde.

 

PROGRAM:

26. ledna 2019

JAK VZNIKÁ TĚLO

10.00 - 12.00 O vajíčku a spermiích  - Prof. RNDr. Jan Černý Ph.D. (PřF UK) 

12.45 - 14.45 Oplození - Mgr. Michaela Frolíková, Ph.D. (BTÚ AV ČR)

15.00 - 17.00 Evo-devo - Mgr. Jiří Pergner, Ph.D. (ÚMG AV ČR)

 

9. února 2019

JAK VZNIKÁ TĚLO BEZOBRATLÝCH

10.00 - 12.00 Larvální vývoj bezobratlých Bc. Albert Damaška (PřF UK) 

12.45 - 14.45 Ontogenetický vývoj hmyzu Bc. Albert Damaška (PřF UK) 

15.00 - 17.00 Ontogenese modelových organismů Mgr. Tereza Matějková (PřF UK) 

 

23. února 2019

JAK VZNIKÁ TĚLO OBRATLOVCŮ

10.00 - 12.00 Časná ontogenese obratlovců Doc. RNDr. Vladimír Krylov Ph.D. (PřF UK) 

12.45 - 14.45 Neurulace a neurální lišta, segmentace mezodermu Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D. (PřF UK) 

15.00 - 17.00 Jak vzniká hlava Mgr. Jan Štundl (PřF UK) 

 

9. března 2019

JAK VZNIKÁ TĚLO ČLOVĚKA

10.00 - 12.00  Od buňky k člověku RNDr. Mária Hovořáková, Ph.D. (ÚEM AV ČR)

12.45 - 14.45 Kam kráčíš, člověče? doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. (PřF UK) 

15.00 - 17.00 Za šťastným úsměvem  aneb prevence a léčba vrozených vývojových vad doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D. (PřF UK) 

 

23. března 2019

JAK VZNIKÁ TĚLO ROSTLIN A HUB

10.00 - 12.00 Evoluce životních cyklů suchozemských rostlin plná nečekaných zvratů doc. RNDr. Viktor Žárský, CSc. (PřF UK a ÚEB AV ČR)) 

12.45 - 14.45 Tvarování rostlinného těla: buněčné dělení a růst Mgr. Matyáš Fendrych, Ph.D. (PřF UK) 

15.00 - 17.00 Časná ontogeneze mykotrofních rostlin RNDr. Jan Ponert, Ph.D.  (PřF UK) 

 

6. dubna 2019

BÝT STÁLE MLÁD

10.00 - 12.00 Kmenové buňky - Prof. RNDr. Jan Černý Ph.D. (PřF UK) 

12.45 - 14.45 Regenerace tkání a regenerativní medicína - Prof. RNDr. Jan Černý Ph.D. (PřF UK) 

15.00 - 17.00 Smíme vše co můžeme? Etika biomedicíny - Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. (3.LF UK)

 

20. dubna 2019

Speciální blok od ÚŽP - "mládí ekosystémů", na který Vás tímto srdečně zveme. Je to v době Velikonočních svátků, ale doufáme, že si je rádi zpříjemníte jistě velice zajímavou přednáškou. Přesné názvy ještě doplníme, přihlašovat se není potřeba.

 

Garantem kurzu je prof. RNDr. Jan Černý, Ph. D.

Organizaci kurzu zajišťuje Mgr. Matyáš Hiřman

Katedra učitelství a didaktiky biologie, oddělení organizace studia
PřF UK, Viničná 7, Praha, 2, 128 00
E-mail: matyas.hirman@natur.cuni.cz
Telefon: 221 951 888

 

Anotace jednotlivých přednášek (bude doplněno) - bude se posílat letáček ke každému kurzu.

 

Akce dokumentů