E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPokroky v biologii 2020

Téma: OBRANA

 

CO JE NÁPLNÍ KURZU?

Kurz si klade za cíl podchytit a rozvinout zájem talentovaných středoškolských studentů s předpoklady pro úspěšné studium přírodovědných oborů. V jednotlivých přednáškách budou pedagogy fakulty prezentována témata pokrývající celou šíři biologických oborů s důrazem na rychle se rozvíjející oblasti. Každý rok mají přednášky jiné jednotící téma - "Obrana".
Během kurzu nebudou systematicky probírány znalosti obsažené ve středoškolském učivu - kurz by měl sloužit jako nadstavba propagující biologii jako vzrušující vědeckou disciplínu s obrovskou perspektivou profesionálního uplatnění a společenské prestiže.

 

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

Pro všechny zájemce o biologii jak z řad studentů středních škol a jejich pedagogů, tak z řad veřejnosti. Studentům může pomoci k úspěchu při zvládnutí přijímací zkoušky na biologické obory PřF UK.

 

KDY BUDE KURZ PROBÍHAT?

1. února - 11. dubna 2020

 

JAK ČASTO BUDE KURZ PROBÍHAT?

V sobotu 1x za 14 dní. V rámci jednoho sobotního bloku od 10 do 17 hodin proběhnou 3 přednášky. Předpokládáme, že proběhne 6 bloků přednášek.

 

KDE BUDE KURZ PROBÍHAT?

V prostorách PřF UK (Albertov 6, Praha 2) - Velká geologická posluchárna.

 

JAKÁ JE CENA KURZU?

Kurz je bezplatný.

 

JAK SE NA KURZ PŘIHLÁSIT ?

 

EDIT: PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KURZ VZHLEDEM K NAPLNĚNÍ KAPACITY JIŽ SKONČILO!!!!

 

Na kurz je potřeba se předem přihlásit. Jedině tak můžeme zajistit dostatečný počet míst v posluchárně. Prosíme o poslání přihlášky nejpozději do 28. 1. 2020.

Pro zájemce z řad studentů SŠ a veřejnosti přihláška k vyplnění zde.

 

INFORMACE PRO ZÁJEMCE Z ŘAD PEDAGOGŮ

Zájemci z řad pedagogů mají možnost přihlásit se na kurz v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV) a získat osvědčení o absolvování kurzu. Pro získání osvědčení je potřeba absolvovat minimálně 14 (z 18) přednášek. Pozor kapacita je omezena. Prosíme o poslání přihlášky nejpozději do 28. 1. 2020Přihlášku k vyplnění najdete zde.

 

PROGRAM - časy přednášek jsou vždy 10:00-12:00; 12:45-14:45; 15:00-17:00. Odkaz u přednášky poskytuje možnost shlédnutí záznamu této přednášky.

1. února

1. Obrana virů a bakterií

BAKTERIE A IMUNITNÍ SYSTÉM ČLOVĚKA (Mgr. Jaroslav Nunvář Ph.D.)

OCHRANA PROTI CHRONICKÝM VIROVÝM NÁKAZÁM (Prof. RNDr. Ivan Hirsch, CSc.)

OBRANA PROTI ANTIBIOTIKŮM (RNDr. Irena Lichá, CSc.)

 

15. února

2. Obrana parazitů (mechanická obrana, chemická obrana, obrana proti imunitnímu systému)

KLIMA, NEMOCI A MY - INFEKČNÍ NEMOCI V MĚNÍCÍM SE SVĚTĚ (doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.)

OBRANA ÚTOKEM - PARAZITI JAKO MANIPULÁTOŘI (doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.)

IMUNITNÍ MECHANISMY V OBRANĚ PROTI PARAZITŮM (RNDr. Iva Kolářová. Ph.D.)

 

29. února

3. Obrana rostlin

OBRANA CÉVNATÝCH ROSTLIN (RNDr. Martin Čertner, Ph.D.)

PŘESTOŽE JSOU MALÉ, NEJSOU BEZBRANNÉ. OBRANA FYTOPLANKTONU PROTI PREDACI A INFEKCI.  (Mgr. Jana Kulichová, Ph.D.)

CESTA NA SOUŠ - JAK SE ŘASY BRÁNÍ VYSCHNUTÍ (Mgr. Martina Pichrtová, Ph.D.)

 

14. března

4. Obrana živočichů (mechanická obrana, chemická obrana, ochranný vzhled a zbarvení)

MECHANICKÁ OBRANA (Mgr. Albert F. Damaška)

CHEMICKÁ OBRANA (Mgr. Albert F. Damaška a Mgr. Michael Mikát)

BEHAVIORÁLNÍ OBRANA (Mgr. Michael Mikát)

 

28. března

5. Imunitní systém

VROZENÁ IMUNITA (prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.)

ADAPTIVNÍ IMUNITA (prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.)

OČKOVÁNÍ (RNDr. Karel Drbal, Ph.D.)

 

4. dubna

6. Chemická obrana v přírodě

OBRANA PROTI VIRU HIV (doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.)

OBRANA TĚLA PROTI TOXICKÝM LÁTKÁM - CYTOCHROMY V PRVNÍ LINII (doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.).

OKNO DO TĚLA -  „MOLECULAR IMAGING“ (doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.)

 

Zde si můžete stáhnout brožurku k olympiádě, která určuje téma Pokroků v biologii.

 

Garantem kurzu je prof. RNDr. Jan Černý, Ph. D.

Organizaci kurzu zajišťuje Mgr. Matyáš Hiřman

Katedra učitelství a didaktiky biologie, oddělení organizace studia
PřF UK, Viničná 7, Praha, 2, 128 00
E-mail: matyas.hirman@natur.cuni.cz
Telefon: 221 951 888

 

Akce dokumentů