E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřípravný kurz
k přijímacím zkouškám z chemie
do bakalářského studia

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
Univerzity Karlovy
Sekce chemie
Hlavova 8
128 43 Praha 2
www.natur.cuni.cz

Pro koho?

Kurz je určen především zájemcům o studium těch oborů, u nichž je součástí přijímací zkoušky zkouška z chemie.

Co je obsahem kurzu?

Kurz vychází z modelových otázek k přijímací zkoušce z chemie PřF UK. Na první lekci si vytiskněte nebo nahrajte na tablet/notebook stránky 7 – 36 ze Souboru modelových otázek k přijímací zkoušce z chemie.

Soubor je k dispozici na adrese:  

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky/chemie

Kdy kurz probíhá?

bude zveřejněno v průběhu 10/2019

Kurz bude probíhat od 5. ledna do 23. března 2019 vždy v sobotu (viz časový a tematický plán kurzu).

30.3. bude přijímací test nanečisto.

13.4. vyhodnocení přijímacího testu nanečisto.

Kde se kurz koná?

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Hlavova 8/2030, Praha 2, posluchárna Ch 2 - 1. patro

mapa

Jaká je cena?

Cena kurzu je 3000 Kč (včetně přijímacího testu nanečisto a vyhodnocení).

Cena za přijímací test nanečisto a vyhodnocení je 300 Kč.

Poplatek za kurz posílejte složenkou typu A nebo bankovním převodem na adresu (informace dostanete emailem po přihlášení na kurz):

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, 128 43 Praha 2

Bankovní spojení: KB Praha východ, číslo účtu: 38533021/0100

Konstantní symbol: 379

Variabilní symbol: 415504005 (nutno uvést)

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno a příjmení.

Doklad o zaplacení: ústřižek složenky nebo kopii výpisu z účtu přineste na první vyučovací lekci. Poplatek za kurz se nevrací.

Jak se přihlásit?

Elektronicky na adrese https://goo.gl/MMFGww

Máte nějaké dotazy?

Kontaktujte nás na e-mailových adresách

Organizace kurzu a informace o kurzu

Petra Püschnerová, e-mail: petra.puschnerova@natur.cuni.cz, Katedra učitelství a didaktiky chemie, PřF UK

Garant kurzu

RNDr. Pavel Teplý, Ph.D., e-mail: pavel.teply@natur.cuni.cz

Katedra učitelství a didaktiky chemie, PřF UK

Akce dokumentů