E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřípravný kurz z chemie
k přijímacím zkouškám
do bakalářského studia 2017

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
Univerzity Karlovy
Sekce chemie
Hlavova 8
128 43 Praha 2
www.natur.cuni.cz

Kurz je určen především zájemcům o studium těch oborů, u nichž je součástí přijímací zkoušky zkouška z chemie.

Kurz bude probíhat od 7. ledna do 22. dubna 2017 vždy o sobotách

Cena kurzu je 2 800,- Kč

Časový a tematický plán kurzu.

Místo konání

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Hlavova 8/2030, Praha 2, posluchárna Ch 2 - 1. patro

 

Přihláška

na adrese http://web.natur.cuni.cz/pripravnykurzchemie

nebo e-mailem: eva.pleslova@natur.cuni.cz

 

Platba

Poplatek za kurz posílejte složenkou typu A nebo bankovním převodem na adresu:

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, 128 43 Praha 2

Bankovní spojení: KB Praha východ, číslo účtu: 38533021/0100

Konstantní symbol: 379

Variabilní symbol: 415504005 (nutno uvést)

Doklad o zaplacení: ústřižek složenky nebo kopii výpisu z účtu přineste na první vyučovací lekci. Poplatek za kurz se nevrací.

 

Co vzít s sebou

Na první lekci si vytiskněte nebo nahrajte na tablet/notebook stránky 7 – 36 ze Souboru modelových otázek k přijímací zkoušce z chemie.

Soubor je k dispozici na adrese:  

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky/chemie

Máte nějaké nejasnosti nebo dotazy?

Kontaktujte nás na e-mailových adresách: eva.pleslova@natur.cuni.cz, helena.klimova@natur.cuni.cz

 

Garant kurzu

doc. RNDr. Helena Klímová, CSc., e-mail: helena.klimova@natur.cuni.cz

Katedra učitelství a didaktiky chemie, PřF UK

 

Organizace kurzu a informace o kurzu

Eva Pleslová, e-mail: eva.pleslova@natur.cuni.cz, Katedra učitelství a didaktiky chemie, PřF UK

 

Technická podpora

RNDr. Pavel Teplý, Ph.D., e-mail: pavel.teply@natur.cuni.cz, Katedra učitelství a didaktiky chemie, PřF UK 

Akce dokumentů