E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřípravný kurz
k přijímacím zkouškám z chemie
do bakalářského studia

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
Univerzity Karlovy
Sekce chemie
Hlavova 8
128 43 Praha 2
www.natur.cuni.cz

Modelový test

Pro koho?

Kurz je určen především zájemcům o studium těch oborů, u nichž je součástí přijímací zkoušky zkouška z chemie.

Pokud si chcete ověřit svoje znalosti a dovednosti, můžete vyzkoušet náš cvičný test z modelových otázek: shorturl.at/gMVX0

Co je obsahem kurzu?

Kurz vychází z rozšířených modelových otázek k přijímací zkoušce z chemie PřF UK. Základní sada modelových otázek je k dispozici na adrese:  

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky/chemie

Kdy kurz probíhá?

Kurz bude probíhat od 11. ledna do 18. dubna 2020 vždy v sobotu.

4. 4. 2020 proběhne přijímací test nanečisto.

18. 4. 2020 vyhodnocení přijímacího testu nanečisto.

Kde se kurz koná?

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Hlavova 8/2030, Praha 2, posluchárna Ch 2 - 1. patro

mapa

QR kód pro platbu za kurz

Jaká je cena?

Cena kurzu je 3000 Kč (včetně přijímacího testu nanečisto a vyhodnocení).

Cena za samostatný přijímací test nanečisto a vyhodnocení je 300 Kč.

Poplatek za kurz posílejte složenkou typu A nebo bankovním převodem na adresu (informace dostanete emailem po přihlášení na kurz):

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, 128 43 Praha 2

Bankovní spojení: KB Praha východ, číslo účtu: 38533021/0100

Konstantní symbol: 379

Variabilní symbol: 415504005 (nutno uvést)

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno a příjmení.

Doklad o zaplacení: ústřižek složenky nebo kopii výpisu z účtu přineste na první vyučovací lekci. Poplatek za kurz se nevrací.

Odkaz na přihlášku do kurzu

Jak se přihlásit?

Elektronicky na adrese https://goo.gl/MMFGww

Máte nějaké otázky?

Kontaktujte nás na e-mailových adresách

Organizace kurzu a informace o kurzu

Petra Püschnerová, e-mail: petra.puschnerova@natur.cuni.cz, Katedra učitelství a didaktiky chemie, PřF UK

Garant kurzu

RNDr. Pavel Teplý, Ph.D., e-mail: pavel.teply@natur.cuni.cz

Katedra učitelství a didaktiky chemie, PřF UK

Akce dokumentů