E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInterní pracovníci

 

Jméno Telefon
(+420
221 95...)
E-mail www Budova|
patro|
místnost
*
Doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. (vedoucí katedry, poradce pro studium) 1344 petr.smejkalnatur.cuni.cz www H8 | -1 | 24C
Prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. (garant doktorského studia Didaktika chemie, garant DPS - chemie​) 1347 hana.ctrnactovanatur.cuni.cz www A3 | 1 | 220
Doc. RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D.  1345 svatava.janouskovanatur.cuni.cz www H8-1| 54

RNDr. Simona Petrželová (roz. Hybelbauerová), Ph.D.
(tajemnice)

1343 simona.petrzelovanatur.cuni.cz www H8 | -1 | 24A
Doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. (zástupce vedoucího, garant bakalářského a magisterského studia učitelských oborů v kombinaci s chemií) 1344 vaclav.martineknatur.cuni.cz www H8 | -1 | 24C
RNDr. Eva Stratilová Urválková, Ph.D. 1348 urvalkovnatur.cuni.cz   H8 | -1 24C
doc. RNDr. Milada Teplá, Ph.D. (proděkanka pro koncepci studia) 1343 milada.tepla
natur.cuni.cz
www H8 | -1 | 24A
RNDr. Pavel Teplý, Ph.D. 1345 pavel.teplynatur.cuni.cz www H8| -1| 54
RNDr. Luděk Míka, Ph.D. 1344, 1977 ludek.mikanatur.cuni.cz www H8 | -1 | 24C
doc. RNDr. ing. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D. 1343 petr.distler
natur.cuni.cz
www H8 | -1 | 24A
Mgr. et Mgr. David Hurný 1343 david.hurny
natur.cuni.cz
www H8 | -1 | 24A
Ludmila Frantová
(laborantka)
1346, 1341 lida.frantovapost.cz   H8 | -1 | 24B
RNDr. Dana Rédrová
(sekretariát)
1346, 1341 dana.redrovanatur.cuni.cz   H8 | -1 | 24B
Jana Bejčková
(sekretariát)
1346 jana.bejckovanatur.cuni.cz   H8 | -1 | 24B

* Vysvětlivky: A3 = Albertov 3, H8 = Hlavova 8

Akce dokumentů