E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNaši vědci se opět seznamovali s firmami

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy (CPPT UK) si vzalo za úkol zjednodušovat procesy spojené s aplikacemi výzkumu na UK do praxe. Je to tak zvaná třetí role univerzity, kterou je vedle výzkumu a výuky právě transfer znalostí a technologií a zvyšování vlivu badatelské činnosti na společnost. Za tím účelem CPPT UK nabízí široké portfolio služeb a konzultací.

 

 

Minulý týden uspořádalo CPPT UK pod vedením technologických skautů z PřF UK, MFF UK ve spolupráci s transferovou společností UNICO.AI již druhé setkání vědců s firmami, které se odehrálo 22. 11. 2018 ve Faustově domě na Karlově náměstí. Tentokrát ústředním tématem byla voda a ochrana životního prostředí. Několik kol setkávání účastníků každého s každým kolem kulatých stolů trochu netradiční formou speed datingu přerostlo v živou diskuzi a hlubší seznamování v neformální atmosféře u dobrého vína a občerstvení. Celkem se zúčastnilo devět vedoucích výzkumných týmů z Univerzity Karlovy v Praze, a to většinou z Přírodovědecké fakulty a pak také z Matematicko-fyzikální fakulty, Centra otázek životního prostředí a Fakulty humanitních studií. Spolu s nimi se seznamovalo dvanáct zástupců firem s širokým portfoliem zájmů od čištění vod s využitím různých technologií přes klimatické modelování a predikci povodní, po sanace a řešení environmentální zátěže. Jedním z horkých témat bylo zavádění nových procesů čištění a detekce mikropolutantů, např. pesticidů, hormonů, léčiv, drog a jejich metabolitů, ale také spousta dalších.

 

Intenzivní řízená diskuze kolem kulatých stolů pro rychlé seznámení byla následovaná neformálním networkingem.

„Hlavním posláním akce „Speed dating: Science meets business“ byla vedle navazování nových spoluprací napříč obory také propagace transferu znalostí a technologií jako takového. Ve srovnání se zahraničím, kde akademici mnohem častěji úzce spolupracují se soukromým sektorem, je dle mého názoru potřeba technologický transfer více zviditelňovat i u nás“, říká hlavní koordinátorka akce Ing. Mgr. Jana Pilátová z Katedry experimentální biologie rostlin PřF UK. „S oslovením firem a výběrem nejvhodnějších partnerů pro vzájemné představení a diskuzi možných společných záměrů zprostředkovala technologická skautka RNDr. Karolína Šolcová Houžvičková z MFF UK a také Mgr. Vojtěch Kadlec, absolvent Katedry sociální geografie PřF UK, spoluzakladatel společnosti UNICO.AI, která se zabývá transferem technologií s využitím umělé inteligence.“

Diskuze byla pohlcující, a i po několika hodinách se účastníci neměli k odchodu. Věříme, že investovaný čas se oplatí v nově nabitých spolupracích. Kladné reference a pohled na živě diskutující nám byly milou odměnou za organizaci akce. Přejeme všem mnoho úspěchů a budeme se těšit na další kolo setkání „Vědci potkávají firmy“.   

 

Faustův dům byl příjemně inspirativním prostorem pro podnětné rozhovory vědců a zástupců firem. Foto: Barbara Lamolinara a Vojtěch Kadlec

 
Přehled zúčastněných vědeckých týmů a firem: 

ALS Czech Republic

AoN Benfield

Aquatest a.s.

ASIO spol. s.r.o.

COŽP UK

Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj

DHI

EMPLA spol.s r.o

Envi-pur s.r.o.

GEOtest Brno, a.s.

Katedra botaniky, PřF UK

Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF UK

Katedra fyziky atmosféry, MFF UK

Katedra sociální a kulturní ekologie, FHS UK

Laboratoř diamantových vrstev a uhlíkových nanostruktur, FZU AV ČR

Laboratoř ochrany vod, Ústav pro životního prostředí, PřF UK

LIKO-S

Mikropur s.r.o.

Ochrana podzemních vod s.r.o.

UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí, PřF UK

Ústav pro životního prostředí, PřF UK


Poděkování za uspořádání akce patří: 

Centrum pro přenos poznatků a technologiíPřírodovědecká fakulta UKMatematicko-fyzikální fakulta UKUnico.aiAkademický klub 1.LF UK

 

 

 

Akce dokumentů