E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDen otevřených dveří Přírodovědecké fakulty UK 2017

Pro všechny zájemce o studium přírodních věd na naší fakultě z řad středoškoláků posledních, ale i nižších ročníků, pořádá naše fakulta 19. 1. 2017 Den otevřených dveří. S naší fakultou, jejími prostory i pedagogy se můžete seznámit prostřednictvím pestrého programu ve čtvrtek 19. ledna.

 

V albertovském areálu se protínají cesty studentů hned několika přírodovědecky orientovaných fakult Univerzity Karlovy. Foto: Vladimír Šigut

Co všechno se u nás dozvíte?

 • veškeré detaily o studiu bakalářských a magisterských studijních programů a oborů
 • podrobnosti o přijímacím řízení, studiu i vědě

Pedagogové a studenti naší fakulty vám odpoví na:

 • otázky týkající se vlastního studia i následného uplatnění v praxi
 • otázky týkající se přijímacího řízení a přípravy na přijímací zkoušky
 • vše ostatní, co vás bude zajímat

Představíme vám:

 • garanty jednotlivých studijních programů a oborů a budete mít možnost si promluvit i s našimi studenty všech stupňů studia

Seznámíme vás:

 • se zaměřením jednotlivých vědních oborů, aktuálními tématy výzkumu i významem těchto oborů pro člověka

 

Návštěva Dne otevřených dveří PřF UK umožní návštěvníkům seznámit se se studiem na naší fakultě z úst pedagogů a garantů studijních oborů. Foto: Vladimír Šigut

 

 


Program přednášek a doprovodných akcí:


 

BIOLOGIE A SPECIÁLNÍ CHEMICKO-BIOLOGICKÉ OBORY

Studijní obory: Biologie, Ekologická a evoluční biologie, Biologie se zaměřením na vzdělávání, Molekulární biologie a biochemie organismů, Bioinformatika

KDE? Viničná 7, posluchárna Fotochemie a Zoologická posluchárna

KDY? od 10:00, 11:30 a 13:00 poběží třikrát za sebou stejná informativní přednáška následovaná komentovanou exkurzí po katedrách

DOPROVODNÝ PROGRAM:

 • Exkurze do specializovaných biologických pracovišť (Viničná 7) - v časech 11:30, 13:00 a 14:30 bude organizována prohlídka s průvodcem
 • Prezentace nového výzkumného centra BIOCEV, vždy od 11:30, 13:00 a 14:30 (Viničná 7)

CHEMIE, BIOCHEMIE, KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA

Studijní obory: Chemie, Medicinální chemie, Chemie životního prostředí, Chemie a fyzika speciálních materiálů, Chemie se zaměřením na vzdělávání, Klinická a toxikologická analýza, Biochemie

KDE? Hlavova 8, posluchárna CH1

KDY? od 10:00 a 12:00 poběží dvakrát za sebou krátká úvodní přednáška následovaná chemickou show a podrobnějšími informacemi o jednotlivých studijních oborech

O studiu chemie u nás na fakultě se mnohé dozvíte i z tohoto videa.

DOPROVODNÝ PROGRAM:

 • Použití 3D tiskárny ve výuce chemie (hlavní stánek - Hlavova 8)
 • Představení nejmodernějšího přístrojového vybavení chemické sekce (Hlavova 8) - v časech 11:00, 13:00 a 14:00 bude organizována  prohlídka s průvodcem (Nukleární magnetická rezonance, Atomová absorpční spektrometrie, Vysokoúčinná kapalinová chromatografie a další)

EKOLOGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Studijní obor: Ochrana životního prostředí

KDE? Benátská 2, infostánek po celý den

KDY? od 10:00 proběhne informační přednáška v učebně B8 ve Viničné 5 (zájemci o přednášku budou nasměrováni z budovy Benátská 2, více informací na infostánku)

DOPROVODNÝ PROGRAM:

 • organizovaná exkurze do laboratoří Ústavu pro životní prostředí (GIS, Environmentální chemie,  Kvality ovzduší atd.) - sraz v 11:15 Benátská 2 (dvoreček za budovou)

GEOGRAFIE

Studijní obory: Fyzická geografie a geoinformatika, Geografie a kartografie, Geografie se zaměřením na vzdělávání, Sociální geografie a geoinformatika, Povrchová a podzemní voda, Vědy o Zemi, Demografie se sociální geografií, Demografie s ekonomií, Demografie se sociologií

KDE? Albertov 6, Velká geologická posluchárna

KDY? od 12:00 prezentace bakalářského studia geografických oborů

          od 13:00 prezentace magisterských geografických oborů

          po obou  přednáškách následují komentované exkurze po jednotlivých pracovištích

DOPROVODNÝ PROGRAM:

 • Geolab - interaktivní aktivity umožňující vyzkoušet si práci geografa (Albertov 6), od 8:00 do 14:00
 • Cyklus přednášek Geografické sekce v Levé rýsovně (Albertov 6, 3. patro):
 • 8.30 – 9.15 Země i Mars aneb co vše lze vidět z družice
 • 9.20 – 10.05 Mé místo ve světové populaci: jak nám demografie odkrývá svět kolem nás?
 • 10.10 – 10.55 Americké prezidentské volby pohledem geografa
 • 11.00 – 11.45 Otázky a odpovědi geografů – Kolik stojí příroda? Jak se dělá předpověď počasí? O čem vyprávějí staré půdy?

GEOLOGIE

Studijní obory: Geologie, Geologie se zaměřením na vzdělávání, Hospodaření s přírodními zdroji, Povrchová a podzemní voda, Praktická geobiologie, Geotechnologie, Vědy o Zemi, Geologie s klasickou archeologii

KDE? Albertov 6, Velká geologická posluchárna

KDY? Od 10:00 a 14.30 proběhne informační přednáška o geologických bakalářských studijních oborech a podmínkách přijímacího řízení, na kterou ihned navazuje komentovaná exkurze po jednotlivých pracovištích.

DOPROVODNÝ PROGRAM:

 • Exkurze po pracovištích geologické sekce (Centrum výzkumu stabilních izotopů, elektronový mikroskop, seizmograf), sraz před Velkou geologickou posluchárnou po ukončení přednášky (v časech 11:00 -11:30 a 15:30 – 16:00)
 • Komentovaná prohlídka Chlupáčova muzea historie Země (také pro zájemce o jiné obory na UK PřF), suterén, Albertov 6 (vždy od 12:00 a 16:00)
 • Komentovaná prohlídka Mineralogického muzea (také pro zájemce o jiné obory na UK PřF), 1. patro, Albertov 6 (vždy od 12:30 a 16:30)
 • Geologie všemi smysly - interaktivní program (1. patro, Albertov 6), od 9:00 do 17:00
 • Informace o projektu „Kamenožrout“ (přízemí, Albertov 6), od 9:00 do 17:00

 

Součástí programu Geografické sekce jsou i přednášky, které seznamují veřejnost s tématy, která řeší vědecko -pedagogičtí pracovníci. Foto: Petr Jan Juračka

 

 


Po dobu Dne otevřených dveří jsou otevřena muzea, sbírky a knihovny:


 

Návštěva během Dne otevřených dveří představuje pro návštěvníky i možnost nahlédnout přímo do našich laboratoří. Foto: Petr Jan Juračka

 

 


Spojení MHD:

 • Benátská 2, Praha 2 - Metro trasa B do stanice Karlovo nám. + TRAM č. 14, 18, 24 do zastávky Botanická zahrada
 • Viničná 7, Praha 2 - Metro trasa B do stanice Karlovo nám. + BUS č. 291 do zastávky Viničná nebo Metro trasa C do stanice I.P.Pavlova + BUS č. 291 do zastávky Viničná
 • Albertov 6, Praha 2 - Metro trasa B do stanice Karlovo nám. + TRAM č. 7, 14, 18, 24 do zastávky Albertov
 • Hlavova 8, Praha 2 - Metro trasa B do stanice Karlovo nám. + TRAM č. 7, 14, 18, 24 do zastávky Albertov

Parkování:

 • Viničná 7, Praha 2 -  parkování (placené) v ulici Viničná
 • Benátská 2, Praha 2 - parkování  (placené) v ulicích Albertov, Hlavova, Studničkova (dostatek parkovacích míst) nebo Viničná
 • Albertov 6, Praha 2 - parkování  (placené) v ulicích Albertov, Hlavova, Studničkova (dostatek parkovacích míst)
 • Hlavova 8, Praha 2 - parkování  (placené) v ulicích Albertov, Hlavova, Studničkova (dostatek parkovacích míst)
 • Mapa okolí Albertova

 

Publikováno: Pondělí 09.01.2017 13:50

Akce dokumentů