E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýuka cizích jazyků

v doktorském studiu

Aktualizace: 18.5.2018

Pro studenty, kteří chtějí studovat anglický jazyk je k dispozici program celoživotního vzdělávání - anglický jazyk. Doktorským studentům jsou k dispozici kurzy úrovní: K3 až K7 (v nomenklatuře Společného evropského referenčního rámce odpovídají úrovni A2 až C1), K-FCE a K-CAE. Tato výuka je částečně hrazena fakultou a student se na ní finančně podílí částkou závislou na úrovni kurzu. Každý student může absolvovat za dobu svého prezenčního doktorského studia tři kurzy.

Podrobné informace k výuce anglického jazyka v rámci programu celoživotního vzdělávání naleznete na webu fakulty (Kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání).

Jste-li na úrovni A1 a nižší, ale máte zájem o studium AJ, můžete si vybrat z nabídky semestrálních placených přípravných kurzů ÚJOP.

Pokud si nejste jisti, jaké úrovně v angličtině dosahujete, napište si například tento orientační rozřazovací test.

Informace o jazykové zkoušce

Veškeré dotazy týkající se zkoušky řeší Mgr. Hana Chudáčková (hana.chudackova@gmail.com). Zkoušku je možné konat během celého akademického roku, termíny se domlouvají individuálně (emailem) s dostatečným časovým předstihem (alespoň 14 dní během semestru, mimo semestr nejméně měsíc).

Shrnutí požadavků na jazykové znalosti

Požadavky oborových rad jsou uvedeny zde. Vyhledejte si v tabulce, jaký typ zkoušky je pro Váš obor povinný a zda je pro Vás zkouška hrazená. Informace o zkoušce UK ÚJOP najdete níže.
Pokud Vaše katedra požaduje získání mezinárodního certifikátu (FCE, TOEFL atd.), stačí jej předložit na studijním oddělení a zkouška Vám bude zapsána do SIS.

Zkouška z Aj pro doktorandské studium (na ÚJOP UK)

Doktorandům, kterým oborová rada povolí složit zkoušku na ÚJOP UK, je umožněno vykonat ústní zkoušku (dialog se zkoušejícím) zaměřenou na jejich obor a doktorandskou práci. Ti si v SIS zapíší předmět MPGS0001 Anglický jazyk.

Součástí zkoušky je odevzdání písemných materiálů v angličtině (strukturovaný životopis a popis vlastní výzkumné práce – každé v rozsahu 1-2 stránek formátu A4). Materiály je nutné poslat nejméně týden před vlastní zkouškou na emailovou adresu hana.chudackova@gmail.com. Vzhledem k povaze zkoušky se nedoporučuje její skládání dříve než na konci druhého ročníku PhD studia.

Pro doktorandy, kteří spadají pod oborovou radu 'vzdělávání v chemii', je zkouška rozšířena o tyto části:

  • krátký písemný test (gramatika na úrovni B2 a slovní zásoba z oblasti vědy a výzkumu),

  • nastudování odborného textu v angličtině v rozsahu přibližně 100 stran (např. nějaká monografie nebo několik odborných článků na podobné téma). Z daného textu jim pak na zkoušce zkoušející zadá krátký úsek k překladu do češtiny.

 

Akce dokumentů