E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO katedře

Katedra antropologie a genetiky člověka

Katedra antropologie a genetiky člověka se zabývá biologickým výzkumem člověka současných i minulých populací. V rámci pracoviště se řeší široké spektrum výzkumných témat spadajících od retrospektivní antropologie k výzkumu variability dnešního člověka. Katedra se dále dělí na tyto výzkumné laboratoře:

První dvě laboratoře pracují s kosterním materiálem a studují především morfologickou variabilitu člověka. LAKT se zaměřuje na studium funkčního přizpůsobení na kostře, odvození chování u minulých populací a tafonomické změny na kostře. Zároveň využívá možnosti experimentálního testování biomechanických modelů. L3D využívá metody virtuální antropologie a zaměřuje se kromě retrospektivní antropologie především na forenzní a biomedicínský výzkum. Řeší se otázky kraniofaciálního růstu současné populace včetně měkkých tkání a pooperační vývoj různých vrozených vad s malformacemi obličeje.

Další dvě pracoviště se zabývají morfologickou a genetickou variabilitou současné lidské populace. LBA se zaměřuje na postnatální růst a vývoj člověka v souvislosti se změnami životního stylu a jejich odrazem v morfologických a funkčních somatických parametrech. LMA se zabývá studiem molekulárně genetických aspektů autoimunitních a polygenních onemocnění. K tomu se na pracovišti studuje variabilita lidského genomu a imunitní odpovědi.

Katedra spolupracuje s dalšími institucemi (jako např. Archeologický ústav AV ČR, Národní Muzeum, IKEM, Matematicko-fyzikální fakulta UK, ČVUT, Endokrinologický ústav), které se podílejí na řešení odborných problémů, výuce a vedení studentských prací.

Kde nás najdete?

Katedra antropologie a genetiky člověka
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Viničná 7
128 00 Praha 2

Akce dokumentů