E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLaboratoř biomedicínské antropologie

Laboratoř biomedicínské antropologie zajišťuje výzkum a výuku v oblasti živého člověka se zaměřením na lidskou variabilitu v normě i patologii. Primární směřování výzkumu je cíleno do oblasti ontogenetického vývoje. Aktuálním tématem je studium aspektů vývoje dítěte v předškolním věku v kontextu měnícího se životního stylu společnosti, zejména vlivu nedostatečné pohybové aktivity (hypokineze) v tomto exponovaném období. Dlouhodobé, sekulární změny růstového profilu jsou pak studovány v celém věkovém spektru dětského vývoje. V rámci spolupráce se členové laboratoře věnují i problematice testování úrovně rozvoje pohybových schopností a motorické zdatnosti dětí v kontextu somatických korelátů výkonnosti.

Významnou činností laboratoře je praktická diagnostika růstových a vývojových poruch a výuka klinické auxologie a antropologie a také biomedicínských vyšetřovacích metod. V této oblasti jsou využívány moderní i tradiční vyšetřovací a diagnostické techniky, důraz je kladen na interpretaci údajů ve vzájemném kontextu sledovaných parametrů. Laboratoř provádí růstovou diagnostiku, predikci růstu a finální výšky, hodnocení biologické zralosti (metody stanovení kostního věku – TW3, Grulich – Pyelová; hodnocení proporcionálního věku, pubertálního vývoje apod.), hodnocení tělesné proporcionality (diagnostika skeletálních dysplázií), vyšetření a hodnocení hmotnostní proporcionality, stanovení tělesného složení  s využitím metod antropometrie a BIA – přístroj In Body 230, hodnocení distribuce tělesného tuku a další.

Vědecko-výzkumné zaměření:
Růst a vývoj dítěte v normě i patologii
Vliv hypokineze na růst a vývoj dítěte
Dětská obezita
Fenomén adipózní estrogenizace mladých mužů

Členové laboratoře

Vedoucí laboratoře:
doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.

Odborní pracovníci:
prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc.

Postgraduální studenti:
Mgr. Jan Novák
Mgr. Anna Vážná

Pregraduální studenti:
Bc. Stáňa Benešovská
Bc. Petr Janoušek
Bc. Hynek Novák
Bc. Františka Sakmárová 
Bc. Magdalena Suchánková
Bc. Mariana Varhoľáková
Bc. Johana Žížalová

Odborná spolupráce

Katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK – Laboratoř 3D zobrazovacích a analytických metod
Mgr. Eva Hoffmannová
Mgr. Jana Koudelová

Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF a FN Motol, Praha
Mgr. Veronika Moslerová, Ph.D.

Endokrinologický ústav, Praha
prof. MUDr. Jana Pařízková, DrSc.
prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc.
RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D.
RNDr. Markéta Vaňková, Ph.D.
Ing. Martin Hill. Ph.D.

Pedagogická fakulta UK, Praha
doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.

Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, Praha
PhDr. Martin Musálek, Ph.D.

Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu, Praha
prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc.
RNDr. Daniela Zemková, CSc.

Ústav anatomie 3. LF UK, Praha
RNDr. Jitka Riedlová, Ph.D.

Státní zdravotní ústav, Praha
Mgr. Markéta Paulová, Ph.D.
Ing. Marek Brabec. Ph.D.

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Ukončené výzkumné projekty a granty

GAUK 1250317 Monitoring vlivu adipózní estrogenizace na tělesný profil českých mužů.  Hlavní řešitel: Mgr. Jan Novák (2017–2019) 

GAUK 250559 Sledování somatického a motorického vývoje českých předškolních dětí.  Hlavní řešitel: Bc. Daniela Samešová (2017–2019)

Vybrané publikace

Sedlak, P., Pařízková, J., Samešová, D., Musálek, M., Dvořáková, H., & Novák, J. (2021). Secular Changes in Body Build and Body Composition in Czech Preschool Children in the Context of Latent Obesity. Children, 8(1), 18.

Fárková, E., Novák, J.M., Manková, D. ,& Kopřivová, J. (2020). Comparison of Munich Chronotype Questionnaire (MCTQ) and Morningness-Eveningness Questionnaire (MEQ) Czech version. Chronobiology International, 37(11), 1591-1598.

Vítečková, S., Krupička, R., Dušek, P., Čejka, V., Kutilek, P., Novák, J., Szabo, Z., & Růžička E. (2020). The repeatability of the instrumented timed Up & Go test: The performance of older adults and parkinson’s disease patients under different conditions. Biocybernetics and Biomedical Engineering, 40(1), 363-377.

Polhemus, A.M., Novák, J., Ferrao, J., Simblett, S., Radaelli, M., Locatelli, P., Matcham, F., Kerz, M., Weyer, J., Burke, P., Huang, V., Dockendorf, M.F., Temesi, G., Wykes, T., Comi, G., Myin-Germeys, I., Folarin, A., Dobson, R., Manyakov, N.V., Narayan, V.A., & Hotopf, M. (2020). Human-Centered Design Strategies for Device Selection in mHealth Programs: Development of a Novel Framework and Case Study. JMIR mHealth and uHealth, 8(5), e16043.

Novak, J. M., Bruzek, J., Zamrazilova, H., Vankova, M., Hill, M., & Sedlak, P. (2020). The relationship between adolescent obesity and pelvis dimensions in adulthood: a retrospective longitudinal studyPeerJ8, e8951.

Pařízková, J., Samešová, D., Dvočáková, H., janebová, M, & Sedlak, P. 2019. Dlouhodobé změny ve složení těla, distribuci tuku a pohybové aktivitě u českých dětí. Česko-slovenská pediatrie, 74(2), 106–110.

Mumm, R., Godina, E., Koziel, S., Musálek, N., Sedlak, P., Wittwer-Backofen, U., Hesse, V., Dasgupta, P., Henneberg, M., & Scheffer, Ch. (2018). External skeletal robusticity of children and adolescents – European references from birth to adulthood and international comparison. Anthropologischer Anzeiger, 74 (5), 383–391.

Daniš, R., Hill, M., & Sedlak, P. (2018). Differences in the auxological characters of children with short stature–Differential diagnostic possibilities of hypothyreosis. Homo - Journal of Comparative Human Biology, 69(3), 139–145.

Sedlak, P., Pařízková, J., Procházková, L., Cvrčková, L., & Dvořáková, H. (2017). Secular changes of adiposity in Czech children aged from 3 to 6 years: latent obesity in preschool ageBioMed Research International, doi:10.1155/2017/2478461

Brunerová, L., Čermáková, I., Kalvachová, B., Skřenková, J., Poncová, R., & Sedlak, P. (2017). Therapy-induced growth and sexual maturation in a developmentally infantile adult patient with a PROP1 mutation. Frontiers Endocrinology, 8, 309, doi: 10.3389/fendo.2017.00309

Brzobohatá, H., Krajíček, V., Horák, Z., Sedlak, P., & Velemínská, J. (2016). Diachronic changes in size and shape of human proximal tibia in Central Europe during the latest 1200 years. HOMO, 67, 433–446.

Guyomarch, P., Velemínská, J., Sedlak, P., Dobisíková, M., Švenkrtová, I., & Brůžek,J. (2016). Impact of secular trends on sex assessment evaluated through femoral dimensions of the Czech population. Forensic Science International, 262, 284.e1–284.e6. 

Sedlak, P., Pařízková, J., & Daniš, R. (2016). Obezita v dětském věku – zrcadlo společnosti. Živa, 5, 261–263.

Sedlak, P., Pařízková, J., Daniš, R., Dvořáková, H., & Vignerová, J. (2015). Secular changes of adiposity and motor development in Czech preschool children: lifestyle changes in fifty-five year retrospective study. BioMed Research International, 1–9, dx.doi.org/10.1155/2015/823841.

Koudelová, J., Dupej, J., Brůžek, J., Sedlak, P., & Velemínská, J. (2015). Modelling of facial growth in Czech children based on longitudinal data: Age progression from 12 to 15 years using 3D surface models. Forensic Science International, 248, 33–40.

Sedlak, P., Riedlová, J., Vignerová, J., Paulová, M., & Bláha, P. (2014). Růstové grafy – limity jejich aktuálního použití. Prediatrie pro Praxi, 15(2), 113–116.

Pařízková, J., Sedlak, P., Dvořáková, H., Lisá, L., & Bláha, P. (2012). Secular trends of adiposity and motor abilities in preschool children. Journal of Obesity and Weight Loss Therapy, 2, 153, dx.doi.org/10.4172/2165-7904.1000153.

Pařízková, J., Dvořáková, H., Sedlak, P., & Bláha, P. (2012). Sekulární změny adipozity a pohybových schopností v předškolním věku. Medicina Sportiva, 21(2), 67–75.

Sedlak, P., Bláha, P.,  Brabec,  M., Vignerová, J., Janoušek, S., Riedlová, J., & Stříbrná, L. (2011). Monitoring the growth dynamics of somatic traits based on a semi-longitudinal study. HOMO, 62, pp. 144–158.

Janoušek, S., Kukla, L., Sedlak, P., Roth, Z., Zvadová, Z., Vignerová, J., Faierajzlová, V., Janoušek, S. (2011). Dětská úrazovost v České republice v období let 2009 a 2010. Česko-slovenská Pediatrie, 66 (3),157–168.

Janoušek, S., Sedlak, P., Zvadová, Z., Faierajzlová, V., Janoušek, S., Vignerová, J., & Roth, Z. (2010). Epidemiologie nefatálních úrazů a vývoj dětské úrazovosti v posledním desetiletí v ČR. Změna v dosavadním trendu? Česko-slovenská Pediatrie, 65(4), 167–178.

Kuželová, H., Ptáček, R., & Sedlak, P. (2010). Hyperkinetický syndrom a vliv medikace na růst. E-42/10, www.eclk.cz, ISSN: 1804-4689.

Indráková, V., Sedlak, P., Mazura, I., Tomečková, M., & Zvárová, J. (2010). The clinical and epidemiological characteristics of patients after percutaneous coronary angioplasty (PTCA) with coronary stents in the Czech republic. Česká antropologie, 60 (2).

Indráková, V., Sedlak, P., Mazura, I., &Zvárová, J. (2008). Tělesná stavba a rizikové markery pacientů po perkutánní transluminární angioplastice (PTCA) s koronárními stenty. Česká antropologie, 58 (1), 14–18.

Sedlak, P., Bláha, P., Jiroutová, L., Brabec, M., & Vignerová, J. (2007). Využití růstových modelů ke konstrukci rychlostních křivek somatických znaků na základě dat semilongitudinální studie. Česko-slovenská Pediatrie, 62(3), 133–145.

Sedlak, P., Bláha, P., Jiroutová, L., Brabec, M., & Vignerová, J. (2007). Growth Dynamics of Somatic Traits of Linear Body Proportionality in Present Children at the Age of 6 to 15 Years. Locomotor system, 14(3–4), 172–192.

Duchajová, L., Sedlak, P., & Dvořáková, M. (2007). The Biological Age Determination of Children with Growth and Development Disorders – a Validation of the Bone Age Methods. Anthropologie, 45(1), 97–102.

Janoušek, S., Sedlak, P., Zvadová, Z., Roth, Z., & Vignerová, J. (2007). Úrazovost u žáků mladšího a staršího školního věku. Rizika fraktur a luxací ve vztahu k pohlaví a vývoji dítěte. Česko-slovenská Pediatrie, 62(2), 655–663.

Sedlak, P., Bláha, P., Jiroutová, L., Brabec, M., & Vignerová, J. (2007). Růstová dynamika znaků lineární tělesné proporcionality – semilongitudinální růstová studie. Slovenská Antropológia, 10(1), 121–130.

Sedlak P., Bláha P., Jiroutová L., Brabec, M., & Vignerová J. (2006). Možnosti konstrukce rychlostních křivek somatických parametrů ze semilongitudinálních dat. Česká antropologie, 56, 17–120.

Sedlak, P., Vacková, B., Křečková, V., & Zocová, J. (2005). Vymezení rizikových prvků ve fenotypu pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Česká antropologie, 55, 109–116.

Křečková, V., Vacková, B., & Sedlak, P. (2005). Age and intersexual differencies in somatic traits by males and females from collection Kardio 2003. Acta Univ. Carolinae, Biologica, 49(1), 43–60.

Riegerová, J., Sedlak, P., & Kopecký, M. (2004). Index biologického-proporcionálního věku u dětí a mládeže ve věku 6 až 17 let, vyšetřených v letech 2002 až 2004. Česko-slovenská Pediatrie, 59(11), 555–560.

Sedlak, P., & Riegerová, J. (2002). Hodnocení biologického proporcionálního věku u dětí s nadváhou. Česko-slovenská Pediatrie, 57(4), 151–154 .

Bláha, P., & Sedlak, P. (2002). Směry české antropologie na počátku třetího tisíciletí. Česká antropologie, 52, 76–78.

Sedlak, P. (2001). Vývoj hmotnostně – výškové proporcionality ve vztahu k tělesnému složení u chlapců v prepubertě a nástupu puberty. Pohybové ústrojí – pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii, 8, 1, pp. 30-40 .

Sedlak, P. (2000). Somatický vývoj chlapců v prepubertě a nástupu puberty. Československá Pediatrie, 55(6), 370–374.

Sedlak, P. (2000). Změny v distribuci podkožního tuku u chlapců v prepubertě a nástupu puberty. Česko-slovenská Pediatrie, 55 (10)633–639.

Akce dokumentů