E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášeníprof. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc., Ph.D., HDR

Bruzek_foto

Profesor

Laboratoř 3D zobrazovacích a analytických metod
Katedra antropologie a genetiky člověka
Viničná 7, 128 43 Praha 2, místnost  05

Telefon: (+420) 22195 1611
Email:
Yaro@seznam.cz

 

Souhrnný životopis


Vědecko-výzkumné zaměření

Během mé profesionální kariery od roku 1972 na řadě pracovišt různých zemí se mé zaměření diverzifikovalo a pokrývalo či stále pokrývá řadu směrů: auxologie, anthropologie sportu, klinická antropologie, metody paleodemografie, aplikace metod v paleoantropologii a forenzní antropologii.

Od roku 1986, většina mé vědecko-pedagogické aktivity souvisí s hlavním působením v Národním středisku pro vědu a výzkum (CNRS) při Université Bordeaux 1, kde po získání druhého PhD z paleoantropologie v roce 1991 na Institutu lidské paleontologie (IPH) v Paříži jsem se v roce 1995 habilitoval. Na tomto pracovišti pracuji dosud ve funkci Directeur de Recherche (DR 1), která je ekvivalentní funkci vysokoškolského profesora.

Silnou tránkou mého odborného zaměření je akcentuace metodologického přístupu  v biologické antropologii. .Nejlépe symbolizuje moji výzkumnou činnost interakce poznatků mezi současnou variabilitou člověka a její odhalování u populací minulosti. V konkrětní rovině se zabývám metodami odhadu paleodemografických indikátorů jako je věk a pohlaví podle kostry. Rovněž se zabývám výzkumem pohlavního dimorfizmu skeletu. Mezi mé priority patří výzkum ontogenetických a fylogenetických aspektů lidské pánve a reprodukce.

Spolupracuji s odborníky z jiných oborů při využití technik "data mining" v antropologii. Jsem zapojen do vyzkumných úloh z problematiky paleobiologie populací minulosti od svrchního paleolitu přes neolit až po středověk.

Podíl na výzkumné, vědecké a organizační práci

Člen Palaeoanthropology Society se sídlem ve Filadelfii (USA) od roku 1997
Člen francouzské Société de Biométrie humaine (od roku 1993 do roku 2008) ;
Člen společnosti a výboru francouzské Société d'Anthropologie de Paris (od roku 1991),
Člen European Anthropological Association (od roku 1988) ;
Člen České antropologické společnosti (od roku 1971),
Člen oborové rady doktorských studijních programů „Antropologie“ a „Antropologie a genetika člověka“ (od 2009)
Koordinátor a vedoucí výzkumného Tématu 1 LAPP-PACEA-UMR 5199 CNRS-Universití Bordeaux 1 : Metody a bioarcheologické interpretace na úrovni jedince i populace (osteobiografie a identifikace, rekrutování, demografie, zdravotní strav a způsob života).

Výzkumné projekty a granty

  • GAČR - 206/07/0699 Biologická variabilita, zdravotní stav a sociální stratifikace raně středověké populace Velké Moravy: mikroevoluční změny (2007-2009) - spoluřešitel
  • GAČR – 206/04/1498:  Variabilita svrchně paleolitické populace z Předmostí u Přerova: tafonomie, paleoantropologie, paleoauxologie (2004-2006)  - spoluřešitel
  • Účastnil jsem se celé řady nezinárodních grantů revidujících řadu fosilních nálezů (Lagar Velho Project, Dolní Věstonice Project), pilotovaných Prof..E. Trinkausem (USA), zakončených monografickou publikací
  • Grant FONDATION IRENE LEVI SALA CARE pro výzkum pánví anatomicky moderního člověka z Qafzeh a Skull a neandertálců Kebara 2 a Tabun 1C (1993´)
     

Publikace - (od roku 2005)

Guyomarc’h P, Bruzek J (2011): Accuracy and reliability in sex determination from skulls:A comparison of Fordisc1 3.0 and the discriminant function analysis. For Sci Intern, 208, 1 :180.e1-180.e6.

Šefčáková A.,Katina S., Velemínská J; Brůžek J.; Velemínský P., Thurzo M. (2011). Size factor as one of the problems in the sex estimation of skulls: Upper Palaeolithic sample from Předmostí (Czech Republic) as an example. Anthrop Anz, 68, 2 : 221-237.

Guyomarc’h P.and Bruzek J. (2010). Dimorphisme sexuel du crâne de sujets identifiés (collection Olivier, MNHN, Paris): évaluation par morphométrie géométrique (Cranial sexual dimorphism of identified subjects (collection Olivier, MNHN, Paris): an evaluation by geometric morphometrics ) Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, 22, s 3-4 : 216-229.

Garcin  V, Velemínský P, Trefný P, Alduc-Le Bagousse A, Lefebvre A and J. Bruzek (2010).Dental health and lifestyle in four early mediaeval juvenile populations: Comparisons between urban and rural individuals, and between coastal and inland settlements.HOMO - Journal of Comparative Human Biology, 61, 6,: 421-439.

Bigoni L, Velemínská J and Brůžek J.(2010).Three-dimensional geometric morphometric analysis of cranio-facial sexual dimorphism in a Central European sample of known sex .HOMO - Journal of Comparative Human Biology,61, 1: 16-32.

Galeta  P, Bruzek J. (2009). Demographic model of the Neolithic transition in Central Europe. . Documenta Praehistorica XXXVI, 139-150.

Schmidtova J., Sefcakova A., Thurzo M., Bruzek J., Castex D., Ruttkay M. (2009) - Possible persistence of Lombards in the Middle Danube Region after 568 AD : a new cemetery from the Migration Period in Bratislava - Rusovce, Slovakia. - Antiquity, vol 83, issue 319.

Bruzek J., Schmitt A. (2008) - L’identification du sexe d’un individu à partir du squelette. - In : Charlier Ph. (ed.), Ostéo-archéologie et techniques médico-légales. Tendances et perpectives. Pour un “Manuel pratique de paléopathologie humaine”. - Paris : Éd. De Boccard, p. 259-267.

Veleminska J., Bruzek J. (Eds.), Early Modern Humans from Predmosti nr. Prerov : A new reading of old documentation. - Prague : Academia,.

Bruzek J., Veleminsky P. (2008) - Reliable sex determination based on skeletal remains for the early medieval population of Great Moravia (9th- 10th century). - In: Velemínsky P., Polácek L. (Eds.), Anthropological and epidemiological characterization of Great-Moravian population in connection with the social and economic structure. - (Studien zum Burgwall von Mikulcice; VIII)

Hajek M., Cerny V., Bruzek J. (2008) - Mitochondrial DNA and Craniofacial Covariability of Chad Basin Females Indicate Past Population Events. - American Journal of Human Biology, vol. 20, p. 465–474.

Tillier A.-M., Arensburg B., Bruzek J. (2008) - Identité biologique des artisans moustériens de Kebara (Mont Carmel, Israël). Réflexions sur le concept de Néanderthalien au Levant Méditerranéen. - Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, tome 1-2, p. 33-58.

Bruzek J., Schmitt A. (2008) - L’identification du sexe d’un individu à partir du squelette. - In : Charlier Ph. (ed.), Ostéo-archéologie et techniques médico-légales. Tendances et perpectives. Pour un “Manuel pratique de paléopathologie humaine”. - Paris : Éd. De Boccard, p. 259-267.

Bruzek J., Veleminsky P. (2008) - Reliable sex determination based on skeletal remains for the early medieval population of Great Moravia (9th- 10th century). - In: Velemínsky P., Polácek L. (Eds.), Anthropological and epidemiological characterization of Great-Moravian population in connection with the social and economic structure. - (Studien zum Burgwall von Mikulcice; VIII)

Hajek M., Cerny V., Bruzek J. (2008) - Mitochondrial DNA and Craniofacial Covariability of Chad Basin Females Indicate Past Population Events. - American Journal of Human Biology, 20 :  465–474.

Tillier A.-M., Arensburg B., Bruzek J. (2008) - Identité biologique des artisans moustériens de Kebara (Mont Carmel, Israël). Réflexions sur le concept de Néanderthalien au Levant Méditerranéen. - Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, tome 1-2 :. 33-58.

Velemínská J, Brůžek J, Velemínský P,Bigoni L, Šefčáková A. and Katina S. (2008).Variability of the Upper Palaeolithic skulls from Předmostí near Přerov (Czech Republic): Craniometric comparison with recent human standards.HOMO - Journal of Comparative Human Biology,59, 1 : 1-26.

Castex D., Bruzek J., Veleminsky P., Sellier P. (2007) - Epidemic mortality crises of the past: bioarchaeological approach. - Slovenská Antropológia, vol. 10, n° 1, p. 6-13.

Cerny V., Veleminsky P., Bruzek J., Stranska P. (2007) - Antropologie pravěkých holocénních populací (Anthropologie des populations humaines du holocène). - In : Kuna M. (Ed.), Pravek Cech (Préhistoire de la Bohême), vol. 1, p. 68-88.

Henry-Gambier D., Bruzek J., Schmitt A., Houët F., Murail P. (2007) - Changement de paradigme dans la détermination du sexe et de l'âge au décès des sujets adultes à partir du squelette : application aux fossiles du Paléolithique supérieur d'Europe. - In : Evin J. (dir.), Un siècle de construction du discours scientifique en Préhistoire. - Actes du XXVIè Congrès Préhistorique de France, Avignon, 20-25 septembre 2004, volume III. - Paris : Société préhistorique française, p. 515-525.

Maestracci J., Laznickova-Galetova M., Bruzek J. (2007) - Can hand stencils in parietal art indicate the sex of the authors? - Slovenská Antropológia, vol. 10, n° 1, p. 83-89.

Bruzek J. et Murail P. (2006) - Methodology and reliability of sex determination from the skeleton. - In: A. Schmitt, E. Cunha, J. Pinheiro (eds.), Forensic Anthropology and Medicine: Complementary Sciences From Recovery to Cause of Death. – Totowa : Humana Press, p. 225-242.

Bruzek J., Houët F., Veleminsky P., Murail P. (2006) - Computer-assisted sexing from the skeleton: probabilistic approach. - Ceska antropologie, n° 56, p. 23-24.

Duchesne S., Staniasek L., Bruzek J., Murail P., Crubézy E. (2006) - Le recrutement du cimétiere. - In : Crubézy E., Duchesne S., Arlaud C. (Eds.), La mort, les morts et la ville (Montpellier-Xe-XIVe siècle). - Paris : Ed. Errance, p. 278-291.

Henry-Gambier G., Bruzek J., Schmitt A., Houët F., Murail P. (2006) - Révision du sexe et de l’âge au décès des fossiles de Cro-Magnon (Dordogne, France) à partir de l'os coxal. - Comptes Rendus Palevol, vol. 5, p. 735-741.

Blazek V. et Bruzek J. (2005) - Vnimani obliceje a fyziognomicka odlisnost-mozny biologicky podklad xenofobniho chovani (Perception des visages et des différences sexuelles - une base possible du comportement xénophobe humain). - Slovenská Antropológia, vol. 8, n° 1, p. 21-24.

Bruzek J., Cerny V., Stranska P. (2005) - Promeny vysky postavy v prubehu veku - Rozdily mezi jedinci, populacemi I generacemi. (Evolution de la stature et des différences entre des individus, des populations et des générations). - Vesmir, n° 84, p. 165-168

Bruzek J., Franciscus R.G., Novotny V., Trinkaus E. (2005) - Chapter 7. The Assessment of Sex. - In: Trinkaus E. & Svoboda J. (Eds.), Early Modern Human Evolution in Central Europe. The People of Dolní Vestonice and Pavlov. - Oxford: Oxford University Press, p. 46-62.

Bruzek J., Schmitt A., Murail P. (2005) - Identification biologique individuelle en paléoanthropologie. Détermination du sexe et estimation de l’âge au décès à partir du squelette. - In : O. Dutour, J.-J. Hublin, B. Vandermeersch (Dir.), Objets et méthodes en paléoanthropologie. - Paris : Editions du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, p. 217-246. - (Orientations et méthodes ; 7)

Bruzek J., Sefcakova A., Cerny V. (2005) - Application d’une diagnose sexuelle probabiliste aux squelettes épipaléolithiques de Taforalt et d’Afalou-bou-Rhummel. - In : Baali A., Hilali M.K., Susanne, Ch., Boetch G. (Eds.), Actes du XXVIe Colloque « Biodiversité des Populations Méditerrannéennes », Groupement des Anthropologistes de Langue Française, Marrakech (Maroc), 22-25 septembre 2003, Laboratoire d’Ecologie Humaine, Faculté des Sciences, Université Caadi Ayyad, Marrakech, Maroc, p. 31-37.

Cerny V., Cmejla R., Bruzek J., Hajek M., Brdicka R. (2005). - Relations génétiques des populations péri-sahariennes révélées par l’étude des séquences mitochondriales (HVS-1). - In : Baali A., Hilali M.K., Susanne Ch., Boetch G. (Eds.), Actes du XXVIe Colloque « Biodiversité des Populations Méditerrannéennes », Groupement des Anthropologistes de Langue Française, Marrakech (Maroc), 22-25 septembre 2003, Laboratoire d’Ecologie Humaine, Faculté des Sciences, Université Caadi Ayyad, Marrakech, Maroc, p. 245-254.

Courtaud P., Romon T., Amouric H., Bruzek J., Dutour O., Tatilon C., Vallauri L., Verrand L. (2005) - Les cimetières d’esclaves. L’exemple d’Anse Sainte-Marguerite (Le Moule, Guadeloupe). - In : L’Homme et ses images, Mesures, Représentations, Constructions. - Actes du XXVe colloque du GALF, Marseille, 2001, p. 325-337.

Murail P., Bruzek J., Houët F., Cunha E. (2005) - DSP : a tool for probabilistic sex diagnosis using worldwide variability in of hip-bone measurements. - Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, n.s., t. 17, n° 3-4, p. 167-176.
 

Pedagogická činnost

Přednáším v následujících předmětech na PřF UK:
MB110P88 - Antropologie holocenních populací stř. Evropy
MB110P20 - Forenzní antropologie
MB110P85 - Evoluce člověka
MB110P14 - Základní metody kosterní antropologie

Garantuji a přednáším na ZČU Plzeň:
Biologická antropologie pro archeology 1 (KSA/ANT1)-ZČU Plzeň
Biologická antropologie pro archeology 2 (KSA/ANT2)-ZČU Plzeň

Vedení studentnských prací (BP, DP a dizertace) z retrospektivní a forenzní antropologie (Bordeaux, Praha, Plzeň).

 

Akce dokumentů