E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOborové rady

 

Oborová rada Antropologie a genetiky člověka

Předseda Oborové rady

 
Doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D., HDR PřF UK
   
B  
Doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc. Endokrinologický ústav
Doc. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc. Université Bordeaux 1, Talence, France
Č  
Doc. MUDr. Marie Černá, CSc. 3. LF UK
Doc. Mgr. Viktor Černý, Dr. Archeologický ústav AV ČR v Praze
K  
Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. PřF UK
Doc. RNDr. Hana Krásničanová, CSc. 2. LF UK, Pediatrická klinika
M  
Prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. Ústav archeologie a muzeologie FF MU
P  
PhDr. Lumír Poláček, CSc. Archeologický ústav AV ČR v Brně
S  
Prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. FHS UK
V  
RNDr. Jana Velemínská, Ph.D. PřF UK
RNDr. Petr Velemínský, Ph.D. Národní muzeum v Praze

 

Oborová rada Antropologie

Předseda Oborové rady

 
Doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D., HDR PřF UK
Prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. FHS UK
   
Č  
Doc. Mgr. Viktor Černý, Dr. Archeologický ústav AV ČR
N  
Doc. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D. FHS UK
V  
RNDr. Petr Velemínský, Ph.D. Národní muzeum v Praze

Akce dokumentů