E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOborová rada

Oborová rada Antropologie a genetiky člověka

 

Předseda  
doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. PřF UK, Praha
Členové  
doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc. Endokrinologický ústav, Praha
prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc. PřF UK, Praha
prof. MUDr. Marie Černá, CSc. Ústav lékařské genetiky, 3. LF UK, Praha
prof. Mgr. Viktor Černý, Dr. Archeologický ústav AV ČR, Praha
prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. PřF UK, Praha
doc. RNDr. Hana Krásničanová, CSc. Pediatrická klinika, 2.LF UK, Praha
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. FF MU, Brno
PhDr. Lumír Poláček, CSc. Archeologický ústav AV ČR, Brno
prof. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D. PřF UK, Praha
RNDr. Petr Velemínský, Ph.D. Národní muzeum, Praha

Akce dokumentů