E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníExterní učitelé a spolupracovníci

Jméno Pracoviště
doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc. Endokrinologický ústav, Praha
doc. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D. 1. LF UK, Praha
doc. MUDr. Lubomír Kužela, DrSc. 3. LF UK, Praha
doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc. Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu, Praha
doc. MUDr. Václav Smrčka, CSc. 1. LF UK, Praha
RNDr. Vladimír Blažek, CSc. FF ZČU, Plzeň
RNDr. Vladimír Dobisík FN Bulovka, Praha
RNDr. Miluše Dobisíková, Dr. Národní muzeum, Praha
RNDr. Hana Eliášová, Ph.D. Kriminalistický ústav, Praha
MUDr. Milada Halašková INC Research, Praha
Ing. Martin Hill, DrSc. Endokrinologický ústav, Praha
Mgr. Mária Hovořáková, Ph.D. Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha
RNDr. Václav Krajíček MFF UK, Praha
RNDr. Jana Leontovyčová, CSc. Husitská teologická fakulta UK, Praha
Mgr. Peter Novota, Ph.D. Revmatologický ústav, Praha
PhDr. Lumír Poláček, CSc. Archeologický ústav AV ČR, Brno
RNDr. Jitka Riedlová 3. LF UK, Praha
RNDr. Šárka Růžičková, Ph.D. Biotechnologický ústav AV ČR, Praha
Mgr. Daniel Sosna, Ph.D. FF ZČU, Plzeň
Mgr. Halina Šimková Kriminalistický ústav Policie ČR, Praha
RNDr. Petr Velemínský, Ph.D. Narodní muzeum, Praha
MUDr. Aleš Vícha, Ph.D. 2. LF UK, Praha
RNDr. Daniela Zemková, CSc. 2. LF UK, Praha

Akce dokumentů