E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLaboratoř molekulární antropologie

Laboratoř molekulární antropologie je součástí Katedry antropologie a genetiky člověka PřF UK. Poskytuje zázemí pro výzkum v oblasti lidské genetiky a molekulární biologie/imunologie člověka, zejména zdůrazňující klinické aspekty a postihující variabilitu lidského genomu a imunitní odpovědi. Zajišťuje přednášky a praktická cvičení týkající se genetiky člověka a molekulárně genetických a cytogenetických metod. Při práci v laboratoři lze využít široké spektrum přístrojového vybavení zahrnující gradientové PCR termocyclery, bio-hazard boxy, nanospektrofotometr Implen, CO2 inkubátor, vakuovou centrifugu, chlazenou i běžné centrifugy, Carl Zeiss Primovert inverzní mikroskop s AxioCam ERc 5s kamerou a ZEN 2011 software pro zpracování obrazu, GelDoc XR detekční zařízení pro snímání signálu z elektroforetických gelů s Image Lab v4.0 software pro analýzu plus další nové vybavení elektroforetické laboratoře. V rámci výzkumných zaměření nabízí laboratoř možnost vypracování diplomových i disertačních prací.

Součástí laboratoře je i Archeogenetická laboratoř*, která se nachází na Archeologickém ústavu AVČR.

Vědecko-výzkumné zaměření:
Archeogenetika
Genetika člověka a klinická genetika
Molekulární biologie a imunologie/imunogenetika člověka

Členové laboratoře

Vedoucí laboratoře:
RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D.

Odborní pracovníci:
*prof. Mgr. Viktor Černý, Dr.
RNDr. Roman Šolc, Ph.D.

Postgraduální studenti:
Bhaswarupa Banerjee, M.Sc.
Mgr. Iva Brynychová
*Mame Yoro Diallo, M.Sc.
Mgr. Dominika Mravec Bencúrová
*Mgr. Eliška Podgorná
Mgr. Patrik Škubica

Pregraduální studenti:
Bc. Martina Beránková
*Bc. Lívia Jurišová
Bc. Valeriia Kopytko
Bc. Lucie Rybová
Bc. Katarína Selková
Bc. Liliia Telehii

Odborná spolupráce:

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Praha
Revmatologický ústav, Praha
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
Katedra fyziologie PřF UK, Praha
BIOCEV
Archeologický ústav AV ČR, Prah

Ukončené výzkumné projekty a granty

GAUK 202615 Komplexní genetická analýza u pacientů s vybranými kostními dyspláziemi. Hlavní řešitel: RNDr. Roman Šolc, Ph.D. (2015–2016)

GAČR P302/11/P582 Stresový hormon prolaktin a přirozená imunita - úloha v patogenezi autoimunitního diabetes. Hlavní řešitel: RNDr. Pavlína Čejková, Ph.D. (2011–2013)

GAUK 316211 Úloha cytokinu prolaktinu v navození imunitní dysbalancí. Hlavní řešitel: Mgr. Iva Němečková (2011–2012)

Centralizovaný RP MŠMT CSM49 Rozvoj laboratoře molekulární antropologie. Hlavní řešitel: RNDr. Pavlína Čejková, Ph.D. (2011)

Vybrané publikace

Mravec Bencúrová, D., Mandíková, Š., & Daňková P. (2022). Age and sex-specific differences in interleukin 4, interferon gamma, macrophage migration inhibitory factor, and vascular endothelial growth factor levels in the tears of healthy subjects. European Journal Ophthalmology, 32(4), 1900–1906.

Hudec, M., Dankova, P., Solc, R., Bettazova, N., & Cerna, M. (2020). Epigenetic Regulation of Circadian Rhythm and Its Possible Role in Diabetes Mellitus. International Journal of Molecular Sciences21(8), 3005.

Brynychová, I., Zinková, A., Hoffmanová, I., Korabečná, M., & Daňková, P. (2019). Immunoregulatory properties of cell-free DNA in plasma of celiac disease patients–A pilot studyAutoimmunity52(2), 88-94.  

Heneberg, P., Kocková, L., Čecháková, M., Daňková, P., & Černá, M. (2018).  Autoimmunity-Associated PTPN22 Polymorphisms in Latent Autoimmune Diabetes of the Adult Differ from Those of Type 1 Diabetes Patients. International Archives of Allergy and Immunology ,177(1), 57–68.

Bohackova, E., & Dankova, P. (2017). Human Peripheral Blood Cells mRNA Levels are Highly Sensitive to Duration of Ex Vivo Post-Sampling Conditions Prior to RNA Isolation. Clinical Laboratory, 63(11), 1929–1933.

Zinkova, A., Brynychova, I., Svacina, A., Jirkovska, M., & Korabecna, M. (2017). Cell-free DNA from human plasma and serum differs in content of telomeric sequencies and its ability to promote immune responseScientific Reports, 7(1), doi:10.1038/s41598-017-02905-8.

Hirschfeldova, K., & Solc, R. (2017). Comparison of SHOX and associated elements duplications distribution between patients (Lėri-Weill dyschondrosteosis/idiopathic short stature) and population sample. Gene, 627,164–168.

Solc, R., Klugerova, M., Vcelak, J., Baxova, A., Kuklik, M., Vseticka, J., Beharka, R., & Hirschfeldova, K. (2017). Mutation analysis of TRPS1 gene including core promoter, 5'UTR, and 3'UTR regulatory sequences with insight into their organization. Clinica Chimica Acta, 464, 30–36.

Herzogova, E., & Dankova, P. (2016). Ethylenediaminetetraacetic acid, sodium citrate, heparin and citrate phosphate dextrose-adenine anticoagulants differentially affect cytokine mRNA expression in blood leukocytesClinical Laboratory, 62(7), 1371–1374.

Brynychova, I., Hoffmanova, I., Dvorak, M., & Dankova, P. (2016). Increased Expression of TLR4 and TLR7 but Not Prolactin mRNA by Peripheral Blood Monocytes in Active Celiac Disease. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 25(5), 887–893.

Cejkova, P., Nemeckova, I., Broz, J., & Cerna, M. (2016). TLR2 and TLR4 expression on CD14++ and CD14+ monocyte subtypes in adult-onset autoimmune diabetes. Biomedical Papers Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub.,160(1), 76–83

Solc, R., Hirschfeldova, K., Kebrdlova, V., & Baxova, A. (2014). Analysis of common SHOX gene sequence variants, and ~4.9kb PAR1 deletion in ISS patients. Journal of Genetics, 93(2), 505–508.

Cibulova, A., Zajacova, M., Fojtikova, M., Stolfa, J., Sedova, L., Cejkova, P., Lippert, J., Arenberger, P., & Cerna, M. (2013). The HLA-Cw*06 allele and -1149 G/T polymorphism of extrapituitary promoter of PRL gene as a possible common genetic predisposing factors to psoriasis vulgaris and psoriatic arthritis in Czech populationRheumatology International, 33(4), 913–919.

Cejková, P., Chromá, V., Cerná, M., Marková, M., Marek, J., Lacinová, Z., & Haluzík, M. (2012). Monitoring of the course of sepsis in hematooncological patients by extrapituitary prolactin expression in peripheral blood monocytes. Physiological Research, 61(5), 481–488.

Hirschfeldova, K., Solc, R., Baxova, A., Zapletalova, J., Kebrdlova, V., Gaillyova, R., Prasilova, S., Soukalova, J., Mihalova, R., Lnenicka, P., Florianová, M., & Stekrova, J. (2012). SHOX gene defects and selected dysmorphic signs in patients of idiopathic short stature and Léri-Weill dyschondrosteosis. Gene, 491(2), 123–127.

Hirschfeldova, K., Baxova, A., Kebrdlova, V., Solc, R., Mihalova, R., Lnenicka, P., Vesela, K., Stekrova, J. (2011). Cryptic Chromosomal Rearrangements in Children with idiopathic mental retardation in the Czech populationGenetic Testing and Molecular Biomarkers, 15(9), 607–611.

Fojtíková, M., Novota, P., Čejková, P., Pešičková, S., Tegzová, D., & Černá, M. (2011). HLA class II, MICA and PRL gene polymorphisms: the common contribution to the systemic lupus erythematosus development in Czech population. Rheumatology International, 31(9), 1195–1201.

Fojtíková, M., Čejková, P., Bečvář, R., Vencovský, J., Tomasová-Studýnková, J., & Černá, M. (2010). Polymorphism of the extrapituitary prolactin promoter and systemic sclerosis. Rheumatology International, 30(12), 1691–1693.

Cejkova, P., Fojtikova, M., & Cerna, M. (2009). Immunomodulatory role of prolactin in diabetes development. Autoimmunity Reviews, 9, 23–27.

Cejkova, P., Novota, P., Cerna, M., Kolostova, K., Novakova, D., Novak, J., Ande,l M., & Zdarsky, E. (2008). HLA DRB1, DQB1 and insulin promoter VNTR polymorphisms: interactions and the association with adult-onset diabetes mellitus in Czech patiensInternational Journal of Immunogenetics, 35(2), 133–140.

Fojtíková, M., Černá, M., Čejková, P., Růžičková, Š., & Dostál, C. (2007). Extrapituitary prolactin promoter polymorphism in Czech patients with systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis. Annals of the Rheumatic Disease, 66 (5), 706–707.

 

 

Akce dokumentů