E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLaboratoř molekulární antropologie

Laboratoř molekulární antropologie je součástí Katedry antropologie a genetiky člověka PřF UK. Poskytuje zázemí pro výzkum v oblasti lidské genetiky a molekulární biologie/imunologie člověka, zejména zdůrazňující klinické aspekty a postihující variabilitu lidského genomu a imunitní odpovědi. Zajišťuje přednášky a praktická cvičení týkající se genetiky člověka a molekulárně genetických a cytogenetických metod. Při práci v laboratoři lze využít široké spektrum přístrojového vybavení zahrnující gradientové PCR termocyclery, bio-hazard boxy, nanospektrofotometr Implen, CO2 inkubátor, vakuovou centrifugu, chlazenou i běžné centrifugy, Carl Zeiss Primovert inverzní mikroskop s AxioCam ERc 5s kamerou a ZEN 2011 software pro zpracování obrazu, GelDoc XR detekční zařízení pro snímání signálu z elektroforetických gelů s Image Lab v4.0 software pro analýzu plus další nové vybavení elektroforetické laboratoře. V rámci výzkumných zaměření nabízí laboratoř možnost vypracování diplomových i disertačních prací.

 

Výzkumná zaměření

 

Členové týmu
Vedoucí laboratoře:
RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D.

Odborní pracovníci:
Doc. Mgr. Viktor Černý, Dr.*

Postgraduální studenti:
Mgr. Eva Boháčková
Mgr. Iva Brynychová
Mgr. Martina Čížková*
Mgr. Dominika Mravec Bencúrová
Mgr. Iva Kulichová*
Mgr. Eliška Podgorná*
Mgr. Roman Šolc

Pregraduální studenti:
Bc. Aneta Buchtelová
Bc. Jana Friedrichová*
Bc. Elena Golovina
Bc. Ivana Jelínková
Bc. Kristýna Králíková
Bc. Šárka Mandíková
Mgr. Šárka Okruhlicová
Bc. Patrik Škubica

Řešené granty

Centralizovaný RP MŠMT CSM49 (2011)
Rozvoj laboratoře molekulární antropologie
Hlavní řešitel: RNDr. Pavlína Čejková, Ph.D.

GA ČR P302/11/P582 (2011 – 2013)
Stresový hormon prolaktin a přirozená imunita - úloha v patogenezi autoimunitního diabetes
Hlavní řešitel: RNDr. Pavlína Čejková, Ph.D.

GA UK 316211 (2011 – 2012)
Úloha cytokinu prolaktinu v navození imunitní dysbalancí
Hlavní řešitel: Bc. Iva Němečková

GA UK 202615 (2015-2016)
Komplexní genetická analýza u pacientů s vybranými kostními dyspláziemi
Hlavní řešitel: Mgr. Roman Šolc

Vybrané publikace

 • Bohackova E, Dankova P (2017) Human Peripheral Blood Cells mRNA Levels are Highly Sensitive to Duration of Ex Vivo Post-Sampling Conditions Prior to RNA Isolation. Clin Lab. Nov 1;63(11):1929-1933.
 • Hirschfeldova K, Solc R (2017): Comparison of SHOX and associated elements duplications distribution between patients (Lėri-Weill dyschondrosteosis/idiopathic short stature) and population sample. Gene. Sep 5;627:164-168.
 • Zinkova A, Brynychova I, Svacina A, Jirkovska M, Korabecna M (2017)Cell-free DNA from human plasma and serum differs in content of telomeric sequencies and its ability to promote immune response. Sci Rep. doi:10.1038/s41598-017-02905-8.
 • Solc R, Klugerova M, Vcelak J, Baxova A, Kuklik M, Vseticka J, Beharka R, Hirschfeldova K (2017): Mutation analysis of TRPS1 gene including core promoter, 5'UTR, and 3'UTR regulatory sequences with insight into their organization. Clin Chim Acta. Jan;464:30-36
 • Brynychova I, Hoffmanova I, Dvorak M, Dankova P (2016) Increased Expression of TLR4 and TLR7 but Not Prolactin mRNA by Peripheral Blood Monocytes in Active Celiac Disease. Adv Clin Exp Med. Sep-Oct;25(5):887-893.
 • Herzogova E and Dankova P (2016) Ethylenediaminetetraacetic acid, sodium citrate, heparin and citrate phosphate dextrose-adenine anticoagulants differentially affect cytokine mRNA expression in blood leukocytes. Clin Lab. Jul 1;62(7):1371-1374.
 • Cejkova P, Nemeckova I, Broz J, Cerna M (2016) TLR2 and TLR4 expression on CD14++ and CD14+ monocyte subtypes in adult-onset autoimmune diabetes. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2016 Mar;160(1):76-83.
 • Solc R (2014) The Czech System of Evaluation of Science Research Handicaps Interdisciplinary Science. Knowledge Organization, 41(5), 410-413.
 • Solc R, Hirschfeldova K, Kebrdlova V, Baxova A (2014) Analysis of common SHOX gene sequence variants and ~4.9-kb PAR1 deletion in ISS patients. J Genet. 2014 Aug;93(2):505-8
 • Cibulova A, zajacova M, Fojtikova M, Stolfa J, sedova L, Cejkova P , Lippert J, Arenberger P, Cerna M (2013) The HLA-Cw*06 allele and -1149 G/T polymorphism of extrapituitary promoter of PRL gene as a possible common genetic predisposing factors to psoriasis vulgaris and psoriatic arthritis in Czech population.Rheumatol Int. 2013 Apr; 33(4):913-9.
 • Cejkova P, Chromá V, Cerná M, Marková M, Marek J, Lacinová Z, Haluzík M (2012)Monitoring of the course of sepsis in hematooncological patients by extrapituitary prolactin expression in peripheral blood monocytes. Physiol Res. 2012;61(5):481-8.Epub 2012 Aug 8.
 • Hirschfeldova K, Solc R, Baxova A, Zapletalova J, Kebrdlova V, Gaillyova R, Prasilova S, Soukalova J, Mihalova R, Lnenicka P, Florianovaá M, Stekrova J (2012) SHOX gene defects and selected dysmorphic signs in patients of idiopathic short stature and Léri-Weill dyschondrosteosis. Gene, 491(2), 123-127.
 • Hirschfeldova K, Baxova A, Kebrdlova V, Solc R, Mihalova R, Lnenicka P, Vesela K, Stekrova J (2011)Cryptic Chromosomal Rearrangements in Children with Idiopathic Mental Retardation in the Czech Population. Genet Test Mol Bioma, 15(9), 607-611
 • Fojtíková M, Novota P, Čejková P, Pešičková S, Tegzová D, Černá M (2011): HLA class II, MICA and PRL gene polymorphisms: the common contribution to the systemic lupus erythematosus development in Czech population. Rheumatology InternationalSep;31(9):1195-201
 • Fojtíková M, Čejková P, Bečvář R, Vencovský J, Tomasová-Studýnková J, Černá M (2010):Polymorphism of the extrapituitary prolactin promoter and systemic sclerosis. Rheumatology International, Nov;30(12):1691-3

 

Spolupracující pracoviště

 • Archeologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i* (výzkumná témata označená * jsou řešena na Archeol. Ústavu AV ČR, osoby označené * působí na Archeol. Ústavu AV ČR)

 • Ústav obecné biologie a genetiky 3. lékařské fakulty UK

 • Ústav biologie a lékařské genetiky 1. lékařské fakulty UK

 

Kontakt

Laboratoř molekulární antropologie
Katedra antropologie a genetiky člověka
Viničná 7
128 43, Praha 2

tel.: +420 221-951-621, +420 221-951-622
fax: +420 221-951-619

Akce dokumentů