E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr. Roman Šolc, Ph.D.

Akademický pracovník

Laboratoř molekulární antropologie
Katedra antropologie a genetiky člověka 
Viničná 7, 128 00 Praha 2, suterén 13d

Tel.: (+420) 22195 1621
Email: roman.solc@natur.cuni.cz


Vědecko-výzkumné zaměření:

Gen SHOX a jeho regulační oblasti: výzkum cílí na dopad strukturních mutací a změn v metylaci DNA v genu SHOX a zejména v jeho regulačních oblastech na expresi toho genu, včetně potenciálních patogeních efektů

Genetika cirkadiánních rytmů: výzkum se zaměřuje na hledání potenciálních vztahů mezi polymorfismy vybraných hodinových a hodinami řízených metabolických genů a chronotypem člověka.

Didaktika biologie a seuální výchovy: výzkum se soustředí na podobu a způsoby výuky vybraných biologických témat a sexuální výchovy s důrazem na dlouhodobé trendy

 

Práce v akademické samosprávě:
člen Akademického senátu UK (2010–2013; 2014–2016)
člen komisí AS UK (2010–2018)
člen Kontrolní komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK (2015–2017)
člen Akademického senátu PřF UK (2010–2013)
člen komisí AS PřF UK (2010–12018)

Členství v odborných společnostech:
European Society of Human Genetics (od 2017)
Československá biologická společnost (od 2015)
Genetická společnost Gregora Mendela (od 2014)
Společnost lékařské genetiky a genomiky (od 2014)

 

Výzkumné projekty a granty

Hlavní řešitel:
GAUK 202615 Komplexní genetická analýza u pacientů s vybranými kostními dysplaziemi“ (2015–2016)

Spolupracovník:
IGA MZ NS/10327-3 Komplexní genetická analýza u pacientů s mentální retardací a dysmorfiemi – stanovení vhodného diagnostického postupu (2009–2011)

 

Pedagogická činnost:

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra antropologie a genetiky člověka
MB110P03 Antropologie
MB110P105 Cytogenetika člověka I.
MB110P106 Cytogenetika člověka II. - metody
MB110P87 Genetika v medicíně
MB110C82 Praktikum z antropologie
MB110P52 Základy lékařské genetiky

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra pedagogiky
APD190029 Základy biologie člověka

 

Publikační činnost:

Hudec, M., Dankova, P., Solc, R., Bettazova, N., & Cerna, M. (2020). Epigenetic Regulation of Circadian Rhythm and Its Possible Role in Diabetes Mellitus. International Journal of Molecular Sciences21(8), 3005.

Solc, R. (2020). Brief Communication: The Use of Various Models of Work Distribution in the Analysis of the Czech System of Evaluation of Research. Knowledge Organization, 47(4), 357–363.

Solc, R. (2019). Brief Communication: Some Critical Notes on the Czech System of Evaluation of Research. Knowledge Organization, 46(5), 387–397.

Hirschfeldova, K., & Solc, R. (2017). Comparison of SHOX and associated elements duplications distribution between patients (Lėri-Weill dyschondrosteosis/idiopathic short stature) and population sample. Gene, 627,164–168.

Solc, R., Klugerova, M., Vcelak, J., Baxova, A., Kuklik, M., Vseticka, J., Beharka, R., & Hirschfeldova, K. (2017). Mutation analysis of TRPS1 gene including core promoter, 5'UTR, and 3'UTR regulatory sequences with insight into their organization. Clinica Chimica Acta, 464, 30–36.

Solc, R. (2014). The Czech System of Evaluation of Science Research Handicaps Interdisciplinary Science. Knowledge Organization, 41(5), 410–413.

Solc, R., Hirschfeldova, K., Kebrdlova, V., & Baxova, A. (2014). Analysis of common SHOX gene sequence variants, and ~4.9kb PAR1 deletion in ISS patients. Journal of Genetics, 93(2), 505–508.

Hirschfeldova, K., Solc, R., Baxova, A., Zapletalova, J., Kebrdlova, V., Gaillyova, R., Prasilova, S., Soukalova, J., Mihalova, R., Lnenicka, P., Florianová, M., & Stekrova, J. (2012). SHOX gene defects and selected dysmorphic signs in patients of idiopathic short stature and Léri-Weill dyschondrosteosis. Gene, 491(2), 123–127.

Hirschfeldova, K., Baxova, A., Kebrdlova, V., Solc, R., Mihalova, R., Lnenicka, P., Vesela, K., Stekrova, J. (2011). Cryptic Chromosomal Rearrangements in Children with idiopathic mental retardation in the Czech population. Genetic Testing and Molecular Biomarkers, 15(9), 607–611.

články v časopise Vesmír

články v Deníku Referendum

 

Vedené studentské práce (úspěšně obhájené):

A) diplomové práce

2022
Vernerová Klára: Vliv polymorfismů vybraných genů na chronotyp člověka

2015
Klugerová Michaela: Molekulárně genetická analýza chromozomální oblasti 8q24 u pacientů s trichorhinofalangeálním syndromem nebo izolovanými exostózami

B) bakalářské práce

2022
Kititi Tina: Vliv cirkadiánních rytmů na vznik, průběh a léčbu psychických poruch člověka

2021
Kaňková Zuzana: Komorbidita psychických a autoimunitních onemocnění
Bolotova Anzhelika: Četnost různých aneuploidií v lidských pohlavních buňkách, zárodcích, novorozencích a potratech

2020
Šenkyřík Pavel: Mechanismy vzniku kryptických přestaveb chromosomů a jejich klinické souvislosti
Valentová Iveta: Význam system HLA v etiologii psychických onemocnění

2019
Chaloupková Veronika: Inaktivace chromosomu X u lidí s abnormální sestavou gonosomů
Jurišová Lívia: Kryptické prestavby ľudských chromozómov asociované so schizofréniou
Buriánková Klára: Biologické determinanty vzniku a vývoje protikladných psychických a behaviorálních znaků asociovaných s poruchami autistického spektra a Williamsovým syndromem
Krčmářová Eliška: Genetika psychických onemocnění

2018
Košuthová Klára Mária: Inverzie na ľudských chromozómoch

2016
Metelcová Tereza: Minoritní formy spinální svalové atrofie
Draberová Hana: Prader-Williho syndrom a Angelmanův syndrom
Darášová Alžběta: Strukturní aberace lidského chromozómu 22 a jejich klinické následky
Křivánková Anna: Kryptické přestavby lidských chormozomů asociované s poruchami autistického spectra
Budková Kateřina: Metody molekulární cytogenetiky: vývoj, rozbor, srovnání
Štolová Lucie: Mikroduplikace na lidských chromozomech

2015
Bohatá Jana: Spinální svalová atrofie
Dlouhá Lucie: Reciproké mikrodelece a mikroduplikace na lidských chromozómech

2014
Rašpličková Tereza: Význam parentálního původu postiženého chromozomu při vzniku mikrodelečních syndromů

2013
Klugerová Michaela: Gen SHOX a klinické důsledky jeho poruch

C) závěrečné práce CŽV

2015
Hájková Zuzana: Nebezpečí HIV infekce a AIDS – výukové program

 

Akce dokumentů