E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr. Roman Šolc, Ph.D.

Akademický pracovník

Laboratoř molekulární antropologie
Katedra antropologie a genetiky člověka 
Viničná 7, 128 00 Praha 2, suterén 13d

Tel.: (+420) 22195 1621
Email: roman.solc@natur.cuni.cz


Vědecko-výzkumné zaměření:

Molekulární cytogenetika člověka: zkoumání kryptických přestaveb lidských chromozómů, zejména asociovaných s kostními dyspláziemi nebo mentálními retardacemi.

Didaktika biologie: výzkum způsobů a efektivity výuky vybraných („moderních“) biologických témat na českých gymnáziích.

Evoluční a teoretická biologie: vývoj a historie evolučních teorií, fenomén kreacionismu a jeho historické, společenské a filozofické konotace.

 

Podíl na výzkumné, vědecké a organizační práci:

člen Akademického senátu UK (2010–2013; 2014–2016)
člen komisí AS UK (od 2010 dosud; včetně extramurálního členství)
člen Kontrolní komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK (2015 dosud)
člen Akademického senátu PřF UK (2010–2013)
člen komisí AS PřF UK (2010 dosud; včetně extramurálního členství)

 

Výzkumné projekty a granty

Hlavní řešitel:
GAUK 202615 Komplexní genetická analýza u pacientů s vybranými kostními dysplaziemi“ (2015–2016)

Spolupracovník:
IGA MZ NS/10327-3 Komplexní genetická analýza u pacientů s mentální retardací a dysmorfiemi – stanovení vhodného diagnostického postupu (2009–2011)

 

Pedagogická činnost:

MB110P105 Cytogenetika člověka I.
MB110P106 Cytogenetika člověka II. - metody
MB110P103 Molekulární cytogenetika člověka
MB110C82 Praktikum z antropologie
MB180P33 Repetitorium biologie pro učitele III

 

Publikační činnost:

Hudec, M., Dankova, P., Solc, R., Bettazova, N., & Cerna, M. (2020). Epigenetic Regulation of Circadian Rhythm and Its Possible Role in Diabetes Mellitus. International Journal of Molecular Sciences21(8), 3005.

Hirschfeldova, K., & Solc, R. (2017). Comparison of SHOX and associated elements duplications distribution between patients (Lėri-Weill dyschondrosteosis/idiopathic short stature) and population sample. Gene, 627,164–168.

Solc, R., Klugerova, M., Vcelak, J., Baxova, A., Kuklik, M., Vseticka, J., Beharka, R., & Hirschfeldova, K. (2017). Mutation analysis of TRPS1 gene including core promoter, 5'UTR, and 3'UTR regulatory sequences with insight into their organization. Clinica Chimica Acta, 464, 30–36.

Solc, R. (2014). The Czech System of Evaluation of Science Research Handicaps Interdisciplinary Science. Knowledge Organization, 41(5), 410–413.

Solc, R., Hirschfeldova, K., Kebrdlova, V., & Baxova, A. (2014). Analysis of common SHOX gene sequence variants, and ~4.9kb PAR1 deletion in ISS patients. Journal of Genetics, 93(2), 505–508.

Hirschfeldova, K., Solc, R., Baxova, A., Zapletalova, J., Kebrdlova, V., Gaillyova, R., Prasilova, S., Soukalova, J., Mihalova, R., Lnenicka, P., Florianová, M., & Stekrova, J. (2012). SHOX gene defects and selected dysmorphic signs in patients of idiopathic short stature and Léri-Weill dyschondrosteosis. Gene, 491(2), 123–127.

Hirschfeldova, K., Baxova, A., Kebrdlova, V., Solc, R., Mihalova, R., Lnenicka, P., Vesela, K., Stekrova, J. (2011). Cryptic Chromosomal Rearrangements in Children with idiopathic mental retardation in the Czech population. Genetic Testing and Molecular Biomarkers, 15(9), 607–611.

články v časopise Vesmír

články v Deníku Referendum

 

 

Akce dokumentů