E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášeníbanner.png

 

Laboratoř antropologie kostní tkáně tvoří součást katedry antropologie a genetiky člověka, PřF UK v Praze. Výzkum a výuka je cílena na široké spektrum antropologických témat spojených s kostní tkání a to jak v retrospektivní, tak i experimentální perspektivě. Téma jsou zaměřena na výzkumy spojené s dekompozicí kostní tkáně a tafonomií kostry, dále pak na analýzy strukturální změn hutné kostní tkáně ve vztahu k vnější (environmentálním a behaviorálním) faktorům. Součástí výzkumu laboratoře kostní tkáně je i experimentální testování některých klíčových antropologických otázek kostní biologie na zvířecích modelech. Laboratoř využívá širokého spektra přístrojového vybavení a to zejména ve spolupráci s externími pracovišti. V rámci výzkumu laboratoře lze řešit řešení diplomové a doktorské projekty v jedné ze čtyř vybraných specializací (viz níže).

 


Členové týmu

Vedoucí laboratoře:
Doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D., HDR (ResearchGate)

Odborní pracovníci:
Mgr. Martin Hora, Ph.D.

Ph.D. studenti:
Mgr. Alena Jindrová
Veronika Sabolová, M.Sc.
Mgr. Simona Čerevková

Ph.D. STARS:
Mgr. Vojtěch Fikar

Pregraduální studenti:
Tomáš Hola
Zuzana Matějovská
Šárka Salavová
Michal Struška
Kateřina Tomášová

 

Výzkumné zaměření                                             Lab & Média

Aktuální grantové projekty

Aktuality

Granty

 • UNCE 204069 (2018–2023)
  Centrum pro výzkum dynamiky biodiverzity II
  Hlavní řešitel: Adam Petrusek; spolupracovníci: Vladimír Sládek a Martin Hora
 • GA UK 1506314 (2014–2016)
  Ontogeneze hutné kostní tkáně: Mikro-CT analýza geometrických vlastností průřezů dlouhých kostí končetin nedospělých jedinců ze sklonku Velké Moravy (Pohansko u Břeclavi).
  Hlavní řešitel: Kristýna Farkašová; spoluřešitelé: Martin Hora a Vladimír Sládek
 • GA UK 408911 (2011–2013)
  Vliv motorických projevů olivocerebelární degenerace na hutnou kostní tkáň: Biomechanika a chování.
  Hlavní řešitel: Alena Jindrová; spoluřešitelé: Jan Tůma a Vladimír Sládek
 • GA UK 169310 (2010–2012)
  Proporce dolní končetiny ve vztahu k lokomoci a termoregulaci
  Hlavní řešitel: Martin Hora; spoluřešitelé: Vladimír Sládek
 • GAČR 206/09/0589 (2009–2011)
  Diachronní změny geometrických parametrů průřezů dlouhých kostí u lidských populací pravěku střední Evropy: biomechanická analýza
  Hlavní řešitel: Vladimír Sládek; spoluřešitel Daniel Sosna

Vybrané publikace

PDF publikací naleznete zde na ResearchGate

Sládek V, Sabolová V, Šebesta O, Zikmund T, Kaiser J, Čerevková S. (2018) Effect of deriving periosteal and endosteal contours from microCT scans on computation of cross-sectional properties in non-adults: the femur. Journal of Anatomy 233:381-393.

Sládek V, Macháček J, Makajevová E, Přichystalová R, Hora M. (2018) Body mass estimation in skeletal samples using the hybrid approach: the effect of population-specific variations and sexual dimorphism. Archaeological and Anthropological Sciences 10: 833-847.

Niskanen M, Junno J-A, Maijanen H, Holt B, Sladék V, Berner M. (2018) Can we refine body mass estimations based on femoral head breadth? Journal of Human Evolution 115: 112-121.

Junno J-A, Niskanen M, Maijanen H, Holt B, Sladek V, Niinimäki S, Berner M. (2018) The effect of age and body composition on body mass estimation of males using the stature/bi-iliac method. Journal of Human Evolution 115:122-129.

Hora M, Soumar L, Pontzer H, Sládek V. (2017) Body size and lower limb posture during walking in humans. PLOS ONE 12:e0172112.

Sládek V, Macháček J eds. (2017) At the End of Great Moravia: Skeletons from the Second Church Cemetery at Pohansko-Břeclav (9th–10th Century A.D.). Oxford: British Archaeological Reports.

Macháček J, Dresler P, Přichystalová R, Sládek V. (2016) Břeclav - Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. Brno: Masarykova univerzita.

Kaupová S, Velemínský P, Herrscher E, Sládek V, Macháček J, Poláček L, Brůžek J. (2016) Diet in transitory society: isotopic analysis of medieval population of Central Europe (ninth–eleventh century AD, Czech Republic). Archaeological and Anthropological Sciences: In Press.

Sládek V, Hora M, Farkašová K, Rocek TR. (2016) Impact of grinding technology on bilateral asymmetry in muscle activity of the upper limb. Journal of Archaeological Science 72:142–156.

Jindrová A, Tuma J, Sládek V. (2016) Impact of Non-Invasively Induced Motor Deficits on Tibial Cortical Properties in Mutant Lurcher Mice. PLoS One 11, e0158877.

Sládek V, Ruff CB, Berner M, Holt B, Niskanen M, Schuplerová E, Hora M. (2016) The impact of subsistence changes on humeral bilateral asymmetry in Terminal Pleistocene and Holocene Europe. Journal of Human Evolution 92:37–49.

Sládek V (2016) Portrét muže z hrobu 153: osteobiografický profil elity druhého kostela na Pohansku u Břeclavi. In: Macháček J, Wihoda M (eds) Pád Velké Moravy aneb kdo byl pohřben v hrobu 153 na Pohansku u Břeclavi. Nakladatelství Lidové noviny, Praha.

Sládek V, Macháček J, Ruff CB, Schuplerová E, Přichystalová R, Hora M. (2015) Population-specific stature estimation from long bones in the Early Medieval Pohansko (Czech Republic). American Journal of Physical Anthropology 158(2): 312–324.

Ruff CB, Holt B, Niskanen M, Sladek V, Berner M, Garofalo E, Garvin HM, Hora M, Junno J-A, Schuplerova E, Vilkama R, Whittey E. (2015) Gradual decline in mobility with the adoption of food production in Europe. Proceedings of the National Academy of Sciences 112(23): 7147–7152.

Macháček J, Balcárková A, Čáp P, Dresler P, Přichystal A, Přichystalová R, Schuplerová E, Sládek V. (2014) Velkomoravská rotunda z Pohanska u Břeclavi. Památky archeologické 105: 87–153.

Hora, M. & Sládek, V. (2014) The influence of lower limb configuration on walking cost in Late Pleistocene humans. Journal of Human Evolution 67: 19–32.

Bigoni, L., Krajíček, V., Sládek, V., Velemínský P., & Velemínská, J. (2013) Skull shape asymmetry and the socioeconomic structure of an early medieval central european society. American Journal of Physical Anthropology 150 (3): 349-364.

Sosna D, Galeta P, Šmejda V, Sládek V & Bruzek J. (2013) Burials and Graphs: Relational Approach to Mortuary Analysis. Social Science Computer Review 31(1): 56-70.

Hora, M., Soumar, L., Stráníková, K., Michálek T. & Sládek, V. (2012) Influence of body mass and lower limb length on knee flexion angle during walking in humans. Folia Zoologica 61 (3-4): 330-339.

Jindrová, A., Tůma, J. & Sládek, V. (2012) Intra-observer error of mouse long bone cross section digitalization. Folia Zoologica 61 (3-4): 340-349.

Sládek, V., Galeta, P. & Sosna, D. (2012) Measuring human remains in the field: grid technique, total station, or microscribe? Forensic Science International 221: 16-22.

Ruff C., Holt B., Niskanen M., Sládek V., Berner M., Garofalo E., Garvin H.M., Hora M., Maijanen H. Niinimäki S., Salo K., Schuplerova E. & Tompkins D. (2012) Stature and body mass estimation from skeletal remains in the European Holocene. American Journal of Physical Anthropology 148: 601-617.

Galeta, P., Sládek, V.,Sosna, D. & Brůžek, J. (2011) Modeling Neolithic dispersal in Central Europe: demographic implications. American Journal of Physical Anthropology 146: 104-115.

Sládek, V., Berner, M., Galeta, P., Friedl, L. & Kudrnová, Š. (2010) Technical Note: The effect of midshaft location on the error ranges of femoral and tibial cross-sectional parameters. American Journal of Physical Anthropology 141: 325-332.

Sosna, D., Galeta, P. & Sládek, V. (2008) A resampling approach to gender relations: the Rebešovice cemetery. Journal of Archaeological Science 35: 342-354.

Sládek, V., Berner, M., Sosna, D. & Sailer, R. (2007) Human manipulative behavior in the Central European Late Eneolithic and Early Bronze Age: Humeral bilateral asymmetry. American Journal of Physical Anthropology 133(1): 669-681.

Sládek, V., Berner, M. & Sailer, R. (2006a) Mobility in Central European Late Eneolithic and Early Bronze Age: Femoral cross-sectional geometry. American Journal of Physical Anthropology 130(3): 320-332.

Sládek, V., Berner, M. & Sailer, R. (2006b) Mobility in Central European Late Eneolithic and Early Bronze Age: Tibial cross-sectional geometry. Journal of Archaeological Science 33: 470-482.

Ruff, C., Holt, B., Sládek, V., Berner, M., Murphy, W.A., Nedden, D., Seidler, H. & Recheis, W. (2006c) Body size, Body proportions, and mobility in the Tyrolean “Iceman”. Journal of Human Evolution 51: 91-101.

Sládek, V., Trinkaus, E., Šefčáková, A. & Halouzka, R. (2002) Morphological affinities of the Šal'a 1 frontal bone. Journal of Human Evolution 43: 787-815.

Trinkaus, E., Svoboda, J., West, D., Sládek, V., Hillson, S., Drozdová, E. & Fišáková, M. (2000) Human remains from the Moravian Gravettian: Morphology and taphonomy of isolated elements from the Dolní Věstonice II site. Journal of Archaeological Science 27: 1115-1132.

Sládek, V., Trinkaus, E., Holiday, T. & Hillson, S. (2000) The People of the Pavlovian: Skeletal Catalogue and Osteometrics of the Gravettian fossil hominids from Dolní Věstonice and Pavlov. Brno: Archeologicky ústav AV ČR.

Vybraná abstrakta

Hora M, Sládek V. 2018. Water loss during persistence hunting in recent Kalahari hunters and Homo ergaster. Proceedings of the European Society for the study of Human Evolution 7: 93. (Abstract).

Otárola-Castillo E, Castillo ER, Hora M, Torquato MG, Warrener A, Pontzer H. 2017. walkR: A Software Package to Analyze the Biomechanics of Human Locomotion. American Journal of Physical Anthropology 162: 306. (Abstract).

Galeta, P., Sládek, V., Macháček, J. (2015) Three-dimensional documentation of human skeletal remains using 123DCatch software: a reliability of distance measurements. American Journal of Physical Anthropology 156 (S60): 139. (Abstract). link

Hora, M., Sládek, V. (2015) Tibial loading during walking and running in Late Pleistocene humans. American Journal of Physical Anthropology 156 (S60): 170. (Abstract). link

Jindrová, A., Tůma, J., Sládek, V. (2015) The spatial distribution of lacuno-canalicular system within the tibial cross section shows its sensitivity to the mechanical loading. American Journal of Physical Anthropology 156 (S60): 179. (Abstract). link

Junno, J., Niskanen, M., Ruff, C., Holt, B., Sladek, V., Berner, M., Maijanen, H. (2015) The effect of age on body mass estimation using the stature/bi-iliac method. American Journal of Physical Anthropology 156 (S60): 181. (Abstract). link

Niskanen, M., Ruff, C., Holt, B., Sladek, V. Berner, M., Junno, J., Maijanen, H. (2015) Can we refine body mass estimations based on femoral head breadth? American Journal of Physical Anthropology 156 (S60): 237. (Abstract). link

Přichystalová R, Sládek V, Schuplerová E, Farkašová K, Hora M, Flammer PG. 2014. Early medieval cemetery around the church at north-eastern bailey of stronghold Břeclav-Pohansko. In: Yilmaz Ö, editor. 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists: Abstracts. İstanbul: Archaeology & Art Publications. p 544. (Abstract).  link

Sládek, V., Hora, M. & Farkašová, K. (2014) Experiment v antropologii: svalová aktivita a rekonstrukce manipulativní činnosti. Počítačová podpora v antropologii XIII: 18. (Abstract). link

Hora, M., Farkašová, K. &  Sládek, V. (2014) Reconstruction of Neolithic and Iron Age human manipulative behavior using electromygraphy. American Journal of Physical Anthropology 153 (S58): 144. (Abstract). link

Sladek, V., Machacek, J., Ruff, Ch., Schuplerova, E., Prichystalova, R. & Hora, M. (2014) Stature  estimation  from  long  bones  in  the Early  Medieval  population  at  Pohansko (Czech Republic): Applicability of regression equations. American Journal of Physical Anthropology 153 (S58): 242. (Abstract). link

Hora, M. & Sládek, V. (2013) Neandertal adaptation to close-range hunting: metabolic cost of bent-hip bent-knee gait. Proceedings of the European Society for the study of Human Evolution 2: 115. (Abstract). link

Ruff, C.B., Holt, B., Niskanen, M. & Sládek, V. (2012) New techniques for estimating stature and body mass in European skeletal samples. American Journal of Physical Anthropology S54: 254. (Abstract). link

Sládek, V., Berner, M., Ruff, C., Sosna, D., Galeta, P., Veleminský, P., Schuplerová, E., Hora, M., Roman, J., & Pankowská, A. (2012) Human postcranial morphology: Trends in the Central European Holocene record. American Journal of Physical Anthropology S54: 271. (Abstract). link

Holt, B., Ruff, C., Niskanen, M., Sládek, V., Garvin, H., Garofalo, E., Tompkins, D., Berner, M., Junno J. & Vilkama, R. (2012) Postcranial robusticity trends in Europe across the last 30,000 years. American Journal of Physical Anthropology S54: 167. (Abstract). link

Niskanen, M., Ruff, C., Holt, B., Sládek, V., Berner, M., Garvin, H., Garofalo, E., Tompkins D., Junno, J., Maijanen, H., Salmi, A., Niinimäki, S., Heikkilä, T., Vilkama R. & Salo, K. (2012) Temporal trends and regional difference in body size and shape of Europeans form the Late Pleistocene to recent times. American Journal of Physical Anthropology S54: 224. (Abstract). link

Berner, M., Sládek, V., Ruff, C., Holt, B., Niskanen, M., Galeta, P., Schuplerová, E., Hora, M., Roman, J., Garvin, H., Garofalo, E. & Tompkins, D. (2012) Variation in sexual dimorphism of postcranial robusticity and body proportions in European Holocene populations. American Journal of Physical Anthropology S54: 98. (Abstract). link

Farkašová, K., Sládek, V., Berner, M., Ruff, C., Holt, B., Niskanen, M., Sosna, D., Galeta, P., Schuplerová, E., Hora, M., Roman, J., Garvin, H., Garofalo, E. & Tompkins, D. (2012) Past human manipulative behavior in the European Holocene as assessed through humeral asymmetry. American Journal of Physical Anthropology S54: 142. (Abstract). link

Agostini, G., Reedy, S., Holt, B., Ruff, C., Tompkins, D., Niskanen, M., Sládek, V., Berner, M., Garvin, H., Garofalo, E., Schuplerova, E., Hora, M. & Roman, J. (2012) Age-related patterns in postcranial robusticity. American Journal of Physical Anthropology S54: 80-81. (Abstract). link

Tompkins, D., Holt, B., Ruff, C., Niskanen, M., Sládek, V. & Berner, M. (2012) Mortality and stature in European antiquity. American Journal of Physical Anthropology S54:287. (Abstract). link

Hora, M., Soumar, L., Stráníková, K., Michálek, T. & Sládek, V. (2012) The influence of lower limb length and body mass on walking kinematics at the knee and ankle. American Journal of Physical Anthropology S54: 168. (Abstract). link

Hora, M. & Sládek, V. (2011) The metabolic cost of walking in Neandertals and Upper Paleolithic Europeans. American Journal of Physical Anthropology S52:167. (Abstract). link

Friedl, L., Holliday, T.W. & Sládek, V. (2010) Femoral shaft waist distribution and its relationship to mobility levels and other size/shape measures in three temporally distinct populations. American Journal of Physical Anthropology S50: 108. (Abstract). link

Sládek, V., Galeta, P. & Sosna, D. (2009) Measuring human remains in the field: grid technique, total station, or MicroScribe? American Journal of Physical Anthropology S48: 242. (Abstract). link

Sládek, V., Berner, M. & Friedl, L. (2008) The error of midshaft cross-sectional location on human femora. American Journal of Physical Anthropology S46: 195-196. (Abstract). link

Spolupráce

Kontakt

Viničná 7
128 43 Praha 2

Telefon: 22195 1617
Místnost: přízemí 12

Akce dokumentů