E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLaboratoř antropologie kostní tkáně

banner.png

 

Laboratoř antropologie kostní tkáně tvoří součást katedry antropologie a genetiky člověka, PřF UK v Praze. Výzkum a výuka je cílena na široké spektrum antropologických témat spojených s kostní tkání a to jak v retrospektivní, tak i experimentální perspektivě. Témata jsou zaměřena na tafonomii, vztah kostní tkáně a chování minulých populací (mobilita, manipulační chování) a na evoluci tělesné termoregulace homininů. Analýza kostí probíhá na makroskopické i mikroskopické úrovni. Chování minulých populací je zkoumáno také pomocí experimentálních výzkumu na živých lidech a pomocí matematického modelování. Laboratoř využívá jednak široké spektrum vlastního přístrojového vybavení a jednak spolupráce s externími pracovišti (viz níže). V rámci výzkumu laboratoře lze řešit řešení diplomové a doktorské projekty v jedné ze specializací (viz níže).

Vědecko-výzkumné zaměření
Biomechanická analýza dlouhých kostí
Experimentální studium vlivu chování na hutnou kostní tkáň
Biomechanika lokomoce

Lab & Média

Členové laboratoře

 

Vedoucí laboratoře:
doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. (ResearchGate)

Odborní pracovníci:
Mgr. Martin Hora, Ph.D.

Vědecko-techničtí pracovníci:
Mgr. Erik Mitro
Mgr. Andrea Žižková

Postgraduální studenti:
Mgr. Pavla Alexia Jarešová
Zuzana Mihalčinová, M.Sc.
Mgr. Michal Struška
Elena García Vargas, BA, M.Sc.

Pregraduální studenti:
Lucie Červenková
Bc. Matěj Dundr
Bc. Johana Fedrová
Bc. Vojtěch Mařík
Vítek Preiszler
Bc. Dan Smlsal
Bc. Jaroslava Suková
Marie Šimůnková
Bc. Martin Štětka
Barbora Toperczerová
Michelle Vočadlová

 

Odborná spolupráce:
Anthropologische Abteilung, Naturhistorisches Museum Wien
Antropologické oddělení, Národní muzeum, Praha
CASRI - Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu, p.o.
Center for Functional Anatomy and Evolution, Johns Hopkins University School of Medicine
Evolutionary Energetics and Ecology Lab, Duke University
Oddělení biologické antropologie, FF, ZČU v Plzni
Ústav archeologie a muzeologie, FF, MU v Brně
Ústav patologické fyziologie, LF, UK v Plzni

Aktuální výzkumné projekty a granty

GAUK 324522 Vliv proporcí, teploty kůže a rychlosti pohybu tělesných segmentů na tepelné ztráty při vytrvalostním lovu. Hlavní řešitel: Mgr. Michal Struška, vedoucí: doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D., spoluřešitelé: Mgr. Martin Hora Ph.D., Mgr. Pavla Alexia Jarešová, Bc. Vojtěch Mařík. (2022–2024)

EXPRO 21-17092X (GAČR) Vznik multietnické komplexní společnosti na raně středověké Moravě. Teorie kolektivního jednání a interdisciplinární přístup. Spolupracovník: doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. (2021–2026)

UNCE 204069 Centrum pro výzkum dynamiky biodiverzity II. Spolupracovník: doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D., Mgr. Martin Hora, Ph. D. (2018–2023)

Ukončené výzkumné projekty a granty

GAČR 18-15480S Smrt, pohřeb a kostra prizmatem funerální archeologie a tafonomie: pohřebiště u druhého kostela na Pohansku (Břeclav). Hlavní řešitel: doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph. D., spolupracovník: Mgr. Vojtěch Fikar (2018–2020)

GAČR 18-16287S Rekonstrukce mobility lidí středního a mladého paleolitu na základě muskuloskeletálního modelování. Hlavní řešitel: Mgr. Martin Hora, Ph. D., spolupracovník: doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph. D. (2018–2020)

GAČR 14-22823S Lidé na sklonku Velké Moravy: bioarcheologická a tafonomická analýza nového pohřebiště u rotundy na severovýchodním předhradí Pohanska u Břeclavi. Hlavní řešitel: doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. (2014–2016)

GAUK 1506314 Ontogeneze hutné kostní tkáně: Mikro-CT analýza geometrických vlastností průřezů dlouhých kostí končetin nedospělých jedinců ze sklonku Velké Moravy (Pohansko u Břeclavi). Hlavní řešitel: Mgr. Kristýna Farkašová (2014–2016)

GAUK 408911 Vliv motorických projevů olivocerebelární degenerace na hutnou kostní tkáň: Biomechanika a chování. Hlavní řešitel: Mgr. Alena Jindrová (2011–2013)

GAUK 169310 Proporce dolní končetiny ve vztahu k lokomoci a termoregulaci. Hlavní řešitel: Mgr. Martin Hora, Ph.D.. (2010–2012)

GAČR 206/09/0589 Diachronní změny geometrických parametrů průřezů dlouhých kostí u lidských populací pravěku střední Evropy: biomechanická analýza. Hlavní řešitel: doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. (2009–2011)

National Science Foundation #BCS-0642297, USA On the Verge of Modernity: Post-Pleistocene Evolution of the European Skeleton. Spoluřešitel: doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. (2007–2009)

Vybrané publikace

Hora, M., Struška, M., Matějovská, Z., Kubový, P., Sládek, V. (2023). Muscle activity during crouched walking. American Journal of Biological Anthropology, Early View. pdf

Hora, M., Pontzer, H., Struška, M., Entin, P., Sládek, V. (2022). Comparing walking and running in persistence hunting. Journal of Human Evolution, 172, 103247. pdf

Sládek, V., Hora, M., Véle, D., Rocek, T. (2022). Bow and muscles: Observed muscle activity in archers and potential implications for habitual activity reconstruction. Journal of Archaeological Science, 144, 105638. pdf

Struška, M., Hora, M., Rocek, T.R., Sládek, V. (2021). Influence of upper limb training and analyzed muscles on estimate of physical activity during cereal grinding using saddle quern and rotary quern. PLOS ONE, 16, e0243669. pdf

Hora, M., Pontzer, H., Wall-Scheffler, C. M., & Sládek, V. (2020). Dehydration and persistence hunting in Homo erectus. Journal of Human Evolution, 138, 102682. pdf

Sládek, V., Sabolová, V., Šebesta, O., Zikmund, T., Kaiser, J., & Čerevková, S. (2018). Effect of deriving periosteal and endosteal contours from microCT scans on computation of cross-sectional properties in non-adults: the femur. Journal of Anatomy, 233, 381–393. pdf

Hora M., Sládek, V. (2018). Population specificity of sex estimation from vertebrae. Forensic Science International, 291, 279.e1–279.e12. pdf

Niskanen, M., Junno, J.-A., Maijanen, H., Holt, B., Sladek, V., & Berner, M. (2018). Can we refine body mass estimations based on femoral head breadth? Journal of Human Evolution, 115, 112–121. pdf

Junno, J.-A., Niskanen, M., Maijanen, H., Holt, B., Sladek, V., Niinimäki, S., & Berner, M. (2018). The effect of age and body composition on body mass estimation of males using the stature/bi-iliac method. Journal of Human Evolution, 115, 122–129. pdf

Hora, M., Soumar, L., Pontzer, H., & Sládek, V. (2017). Body size and lower limb posture during walking in humans. PLoS ONE, 12, e0172112. pdf

Macháček, J., Dresler, P., Přichystalová, R., Sládek, V. (2016). Břeclav - Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. Brno: Masarykova univerzita. pdf

Kaupová, S., Velemínský, P., Herrscher, E., Sládek, V., Macháček, J., Poláček, L., & Brůžek, J. (2016). Diet in transitory society: isotopic analysis of medieval population of Central Europe (ninth–eleventh century AD, Czech Republic). Archaeological and Anthropological Sciences, 10(4), 923–942. pdf

Sládek, V., Macháček, J., Makajevová, E., Přichystalová, R., & Hora, M. (2016). Body mass estimation in skeletal samples using the hybrid approach: the effect of population-specific variations and sexual dimorphism. Archaeological and Anthropological Sciences, 10, 833–847. pdf

Sládek, V., Hora, M., Farkašová, K., & Rocek, T.R. (2016). Impact of grinding technology on bilateral asymmetry in muscle activity of the upper limb. Journal of Archaeological Science, 72,142–156. pdf

Jindrová, A., Tuma, J., & Sládek, V. (2016). Impact of Non-Invasively Induced Motor Deficits on Tibial Cortical Properties in Mutant Lurcher Mice. PLoS One, 11, e0158877. pdf

Sládek, V., Ruff, C.B., Berner, M., Holt, B., Niskanen, M., Schuplerová, E., & Hora, M. (2016). The impact of subsistence changes on humeral bilateral asymmetry in Terminal Pleistocene and Holocene Europe. Journal of Human Evolution, 92, 37–49. pdf

Sládek, V. (2016). Portrét muže z hrobu 153: osteobiografický profil elity druhého kostela na Pohansku u Břeclavi. In: Macháček, J., & Wihoda, M. (Eds.), Pád Velké Moravy aneb kdo byl pohřben v hrobu 153 na Pohansku u Břeclavi. Nakladatelství Lidové noviny, Praha. pdf

Sládek, V., Macháček, J., Ruff, C.B., Schuplerová, E., Přichystalová, R., & Hora, M. (2015). Population-specific stature estimation from long bones in the Early Medieval Pohansko (Czech Republic). American Journal of Physical Anthropology,158(2), 312–324. pdf

Ruff, C.B., Holt, B., Niskanen, M., Sladek, V., Berner, M., Garofalo, E., Garvin, H.M., Hora, M., Junno, J.-A., Schuplerova, E., Vilkama, R., & Whittey, E. (2015). Gradual decline in mobility with the adoption of food production in Europe. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(23), 7147–7152. pdf

Macháček, J., Balcárková, A., Čáp, P., Dresler, P., Přichystal, A., Přichystalová, R., Schuplerová, E., & Sládek, V. (2014). Velkomoravská rotunda z Pohanska u Břeclavi. Památky archeologické, 105, 87–153. pdf

Hora, M., & Sládek, V. (2014). The influence of lower limb configuration on walking cost in Late Pleistocene humans. Journal of Human Evolution, 67, 19–32. pdf

Bigoni, L., Krajíček, V., Sládek, V., Velemínský P., & Velemínská, J. (2013). Skull shape asymmetry and the socioeconomic structure of an early medieval central european society. American Journal of Physical Anthropology, 150 (3), 349–364. pdf

Sosna, D., Galeta, P., Šmejda, V., Sládek, V., & Bruzek, J. (2013). Burials and Graphs: Relational Approach to Mortuary Analysis. Social Science Computer Review, 31(1), 56–70. pdf

Hora, M., Soumar, L., Stráníková, K., Michálek T., & Sládek, V. (2012). Influence of body mass and lower limb length on knee flexion angle during walking in humans. Folia Zoologica, 61(3–4), 330–339. pdf

Jindrová, A., Tůma, J., & Sládek, V. (2012). Intra-observer error of mouse long bone cross section digitalization. Folia Zoologica, 61(3–4): 340–349. pdf

Sládek, V., Galeta, P., & Sosna, D. (2012). Measuring human remains in the field: grid technique, total station, or microscribe? Forensic Science International, 221, 16–22. pdf

Ruff, C.B., Holt, B., Niskanen, M., Sládek, V., Berner, M., Garofalo, E., Garvin, H.M., Hora, M., Maijanen, H. Niinimäki, S., Salo, K., Schuplerova, E., & Tompkins, D. (2012). Stature and body mass estimation from skeletal remains in the European Holocene. American Journal of Physical Anthropology, 148, 601–617. pdf

Galeta, P., Sládek, V., Sosna, D., & Brůžek, J. (2011). Modeling Neolithic dispersal in Central Europe: demographic implications. American Journal of Physical Anthropology, 146, 104–115. pdf

Sládek, V., Berner, M., Galeta, P., Friedl, L., & Kudrnová, Š. (2010). Technical Note: The effect of midshaft location on the error ranges of femoral and tibial cross-sectional parameters. American Journal of Physical Anthropology, 141, 325–332. pdf

Sosna, D., Galeta, P., & Sládek, V. (2008) A resampling approach to gender relations: the Rebešovice cemetery. Journal of Archaeological Science, 35, 342–354. pdf

Sládek, V., Berner, M., Sosna, D., & Sailer, R. (2007). Human manipulative behavior in the Central European Late Eneolithic and Early Bronze Age: Humeral bilateral asymmetry. American Journal of Physical Anthropology, 133(1), 669–681. pdf

Sládek, V., Berner, M., & Sailer, R. (2006a). Mobility in Central European Late Eneolithic and Early Bronze Age: Femoral cross-sectional geometry. American Journal of Physical Anthropology, 130(3), 320–332. pdf

Sládek, V., Berner, M., & Sailer, R. (2006b). Mobility in Central European Late Eneolithic and Early Bronze Age: Tibial cross-sectional geometry. Journal of Archaeological Science, 33, 470–482. pdf

Ruff, C.B., Holt, B., Sládek, V., Berner, M., Murphy, W.A., Nedden, D., Seidler, H., & Recheis, W. (2006c). Body size, Body proportions, and mobility in the Tyrolean “Iceman”. Journal of Human Evolution, 51, 91–101. pdf

Sládek, V., Trinkaus, E., Šefčáková, A., & Halouzka, R. (2002). Morphological affinities of the Šal'a 1 frontal bone. Journal of Human Evolution, 43, 787–815. pdf

Trinkaus, E., Svoboda, J., West, D., Sládek, V., Hillson, S., Drozdová, E., & Fišáková, M. (2000). Human remains from the Moravian Gravettian: Morphology and taphonomy of isolated elements from the Dolní Věstonice II site. Journal of Archaeological Science, 27, 1115–1132. pdf

Sládek, V., Trinkaus, E., Holiday, T., & Hillson, S. (2000). The People of the Pavlovian: Skeletal Catalogue and Osteometrics of the Gravettian fossil hominids from Dolní Věstonice and Pavlov. Brno: Archeologicky ústav AV ČR.

Abstrakty:
Hora, M., & Sládek, V. (2018). Water loss during persistence hunting in recent Kalahari hunters and Homo ergaster. Proceedings of the European Society for the study of Human Evolution, 7, 93. (Abstract).

 

Otárola-Castillo, E., Castillo, E.R., Hora, M., Torquato, M.G., Warrener, A., Pontzer, H. (2017). walkR: A Software Package to Analyze the Biomechanics of Human Locomotion. American Journal of Physical Anthropology, 162, 306. (Abstract).

Galeta, P., Sládek, V., & Macháček, J. (2015). Three-dimensional documentation of human skeletal remains using 123DCatch software: a reliability of distance measurements. American Journal of Physical Anthropology ,156(S60), 139. (Abstract). link

Hora, M., & Sládek, V. (2015). Tibial loading during walking and running in Late Pleistocene humans. American Journal of Physical Anthropology, 156(S60), 170. (Abstract). link

Jindrová, A., Tůma, J., & Sládek, V. (2015). The spatial distribution of lacuno-canalicular system within the tibial cross section shows its sensitivity to the mechanical loading. American Journal of Physical Anthropology, 156 (S60), 179. (Abstract). link

Junno, J., Niskanen, M., Ruff, C., Holt, B., Sladek, V., Berner, M., & Maijanen, H. (2015). The effect of age on body mass estimation using the stature/bi-iliac method. American Journal of Physical Anthropology, 156(S60), 181. (Abstract). link

Niskanen, M., Ruff, C.B., Holt, B., Sladek, V. Berner, M., Junno, J., & Maijanen, H. (2015). Can we refine body mass estimations based on femoral head breadth? American Journal of Physical Anthropology, 156(S60), 237. (Abstract). link

Přichystalová, R., Sládek, V., Schuplerová, E., Farkašová, K., Hora, M., & Flammer, P.G. (2014). Early medieval cemetery around the church at north-eastern bailey of stronghold Břeclav-Pohansko. In: Yilmaz, Ö., (Eds.), 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists: Abstracts. İstanbul: Archaeology & Art Publications, p 544. (Abstract). link

Sládek, V., Hora, M., & Farkašová, K. (2014). Experiment v antropologii: svalová aktivita a rekonstrukce manipulativní činnosti. Počítačová podpora v antropologii, XIII, 18. (Abstract). link

Hora, M., Farkašová, K., & Sládek, V. (2014). Reconstruction of Neolithic and Iron Age human manipulative behavior using electromygraphy. American Journal of Physical Anthropology, 153(S58), 144. (Abstract). link

Sladek, V., Machacek, J., Ruff, Ch., Schuplerova, E., Prichystalova, R., & Hora, M. (2014). Stature estimation from long bones in the Early Medieval population at Pohansko (Czech Republic): Applicability of regression equations. American Journal of Physical Anthropology, 153(S58), 242. (Abstract). link

Hora, M., & Sládek, V. (2013). Neandertal adaptation to close-range hunting: metabolic cost of bent-hip bent-knee gait. Proceedings of the European Society for the study of Human Evolution, 2, 115. (Abstract). link

Ruff, C.B., Holt, B., Niskanen, M., & Sládek, V. (2012). New techniques for estimating stature and body mass in European skeletal samples. American Journal of Physical Anthropology, S54, 254. (Abstract). link

Sládek, V., Berner, M., Ruff, C.B., Sosna, D., Galeta, P., Veleminský, P., Schuplerová, E., Hora, M., Roman, J., & Pankowská, A. (2012). Human postcranial morphology: Trends in the Central European Holocene record. American Journal of Physical Anthropology, S54, 271. (Abstract). link

Holt, B., Ruff, C., Niskanen, M., Sládek, V., Garvin, H., Garofalo, E., Tompkins, D., Berner, M., Junno J. & Vilkama, R. (2012). Postcranial robusticity trends in Europe across the last 30,000 years. American Journal of Physical Anthropology , S54, 167. (Abstract). link

Niskanen, M., Ruff, C.B., Holt, B., Sládek, V., Berner, M., Garvin, H., Garofalo, E., Tompkins D., Junno, J., Maijanen, H., Salmi, A., Niinimäki, S., Heikkilä, T., Vilkama R., & Salo, K. (2012). Temporal trends and regional difference in body size and shape of Europeans form the Late Pleistocene to recent times. American Journal of Physical Anthropology, S54, 224. (Abstract). link

Berner, M., Sládek, V., Ruff, C.B., Holt, B., Niskanen, M., Galeta, P., Schuplerová, E., Hora, M., Roman, J., Garvin, H., Garofalo, E. & Tompkins, D. (2012). Variation in sexual dimorphism of postcranial robusticity and body proportions in European Holocene populations. American Journal of Physical Anthropology, S54, 98. (Abstract). link

Farkašová, K., Sládek, V., Berner, M., Ruff, C., Holt, B., Niskanen, M., Sosna, D., Galeta, P., Schuplerová, E., Hora, M., Roman, J., Garvin, H., Garofalo, E., & Tompkins, D. (2012). Past human manipulative behavior in the European Holocene as assessed through humeral asymmetry. American Journal of Physical Anthropology, S54, 142. (Abstract). link

Agostini, G., Reedy, S., Holt, B., Ruff, C.B., Tompkins, D., Niskanen, M., Sládek, V., Berner, M., Garvin, H., Garofalo, E., Schuplerova, E., Hora, M. ,& Roman, J. (2012). Age-related patterns in postcranial robusticity. American Journal of Physical Anthropology, S54, 80-81. (Abstract). link

Tompkins, D., Holt, B., Ruff, C., Niskanen, M., Sládek, V., & Berner, M. (2012). Mortality and stature in European antiquity. American Journal of Physical Anthropology, S54, 287. (Abstract). link

Hora, M., Soumar, L., Stráníková, K., Michálek, T., & Sládek, V. (2012). The influence of lower limb length and body mass on walking kinematics at the knee and ankle. American Journal of Physical Anthropology, S54, 168. (Abstract). link

Hora, M., & Sládek, V. (2011). The metabolic cost of walking in Neandertals and Upper Paleolithic Europeans. American Journal of Physical Anthropology, S52, 167. (Abstract). link

Friedl, L., Holliday, T.W., & Sládek, V. (2010). Femoral shaft waist distribution and its relationship to mobility levels and other size/shape measures in three temporally distinct populations. American Journal of Physical Anthropology, S50, 108. (Abstract). link

Sládek, V., Galeta, P., & Sosna, D. (2009). Measuring human remains in the field: grid technique, total station, or MicroScribe? American Journal of Physical Anthropology , S48, 242. (Abstract). link

Sládek, V., Berner, M. ,& Friedl, L. (2008). The error of midshaft cross-sectional location on human femora. American Journal of Physical Anthropology, S46, 195–196. (Abstract). link

Akce dokumentů