E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMobilita lidí v paleolitu na základě muskuloskeletálního modelování

GAČR 18-16287S: Rekonstrukce mobility lidí středního a mladého paleolitu na základě muskuloskeletálního modelování

Ve středním a mladém paleolitu obývalo Evropu a Blízký východ několik skupin lidí lišících se
morfologií, technologií výroby nástrojů a evoluční historií obývání mírného pásu. Tito lidé se lišili
také technikou lovu a strategiemi využívání prostoru, což by se mělo projevit v mobilitě a/nebo
relativním používáním odlišných způsobů lokomoce v rámci jejich subsistenčního chování.
Hlavním cílem projektu je testovat předpokládané vzorce subsistenčního chování a mobility
použitím odhadů specifické efektivity, metabolické ekonomiky a kosterní zátěže základních
způsobů lokomoce paleolitických lovců-sběračů. Dílčím cílem je specifikovat zátěž holenní kosti
při chůzi, běhu a přikrčené chůzi u živých lidí, což nám umožní interpretovat chování
paleolitických skupin lidí na základě analýzy jejich kosterních pozůstatků. Tyto cíle budou
řešeny pomocí analýzy lokomoce a modelování pohybového aparátu s využitím snímků
magnetické rezonance souboru živých dospělých lidí a adjustací lokomočních a svalových
parametrů na publikované osteometrické rozměry paleolitických lidí.

Členové týmu:
řešitel: Martin Hora (PřF UK, Praha)
spolupracovníci: Vladimír Sládek (PřF UK, Praha), Michal Struška (PřF UK, Praha)

Spolupráce:
Herman Pontzer (Duke University, Durham, NC, USA)
Louis E. DeFrate (Duke University, Durham, NC, USA)
Cara Wall-Scheffler (Seattle Pacific University and University of Washington, Seattle, WA, USA)
Hal Cecil Charles (Duke University, USA)

Akce dokumentů