E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMgr. Martin Hora, Ph.D.

profil foto.jpg

Akademický pracovník

Laboratoř antropologie kostní tkáně
Katedra antropologie a genetiky člověka
Viničná 7, 128 00 Praha 2, přízemí 13

Telefon: (+420) 22195 1610
Email:
horam@natur.cuni.cz

CV (in English)

ResearcherID / GoogleScholar / ResearchGate / Pontzer Lab


Vědecko-výzkumné zaměření:

  • Evoluce termoregulace homininů
  • Biomechanika a energetika lokomoce pleistocenních a holocenních lidí
  • Rekonstrukce chování minulých lidí z geometrie průřezů dlouhých kostí
  • Odhad velikosti těla a pohlaví z kosterních pozůstatků člověka

 

Výzkumné projekty a granty:

Hlavní řešitel:
GAČR 18-16287S Rekonstrukce mobility lidí středního a mladého paleolitu na základě muskuloskeletálního modelování (2018–2020)
GAUK 169310 Proporce dolní končetiny ve vztahu k lokomoci a termoregulaci (2010–2012) 

Spolupracovník:
GAUK 324522 Vliv proporcí, teploty kůže a rychlosti pohybu tělesných segmentů na tepelné ztráty při vytrvalostním lovu. Hlavní řešitel: Mgr. Michal Struška (2022–2024)
UNCE 204069 Centrum pro výzkum dynamiky biodiverzity II Hlavní řešitel: prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph. D. (2018–2023)
GAČR 14-22823S Lidé na sklonku Velké Moravy: bioarcheologická a tafonomická analýza nového pohřebiště u rotundy na severovýchodním předhradí Pohanska u Břeclavi (2014–2016)
GAUK 1506313 Ontogeneze hutné kostní tkáně: Mikro-CT analýza geometrických vlastností průřezů dlouhých kostí končetin nedospělých jedinců ze sklonku Velké Moravy (Pohansko u Břeclavi) Hlavní řešitel: Mgr. Kristýna Farkašová (2014–2016)

 

Pedagogická činnost:

MB110P03 Antropologie
MB110P07 Ekologie člověka
MB110P85 Evoluce člověka
MB110C82 Praktikum z antropologie
MB180P27 Repetitorium biologie podle RVP G III

 

Publikační činnost:

Periodika:

Hora, M., Struška, M., Matějovská, Z., Kubový, P., Sládek, V. (2024). Muscle activity during crouched walking. American Journal of Biological Anthropology, 183(1): 79–91. pdf

Hora, M., Pontzer, H., Struška, M., Entin, P., Sládek, V. (2022). Comparing walking and running in persistence hunting. Journal of Human Evolution, 172, 103247. pdf

Sládek, V., Hora, M., Véle, D., Rocek, T. (2022). Bow and muscles: Observed muscle activity in archers and potential implications for habitual activity reconstruction. Journal of Archaeological Science, 144, 105638. pdf

Struška, M., Hora, M., Rocek, T.R., Sládek, V. (2021). Influence of upper limb training and analyzed muscles on estimate of physical activity during cereal grinding using saddle quern and rotary quern. PLOS ONE, 16, e0243669. pdf

Hora, M., Pontzer, H., Wall-Scheffler, C., Sládek, V. (2020). Dehydration and persistence hunting in Homo erectus. Journal of Human Evolution, 138: 102682. pdf

Hora, M.,  Sládek, V. (2018) Population specificity of sex estimation from vertebrae. Forensic Science International,  291, 279.e1–279.e12. pdf

Sládek, V., Macháček, J., Makajevová, E., Přichystalová, R., Hora, M. (2018). Body mass estimation in skeletal samples using the hybrid approach: the effect of population-specific variations and sexual dimorphism. Archaeological and Anthropological Sciences, 10(4),  833–847. pdf

Hora, M., Soumar, L., Pontzer, H., Sládek, V. (2017). Body size and lower limb posture during walking in humans. PLoS ONE, 12(2), e0172112. pdf

Sládek, V., Hora, M., Farkašová, K., Rocek, T.R. (2016). Impact of grinding technology on bilateral asymmetry in muscle activity of the upper limb. Journal of Archaeological Science,  72, 142–156. pdf

Sládek, V., Ruff, C.B., Berner, M., Holt, B., Niskanen, M., Schuplerová, E., Hora, M. (2016). The impact of subsistence changes on humeral bilateral asymmetry in Terminal Pleistocene and Holocene Europe. Journal of Human Evolution, 92, 37–49. pdf

Sládek, V., Macháček, J., Ruff, C.B., Schuplerová, E., Přichystalová, R., Hora, M. (2015). Population-Specific Stature Estimation from Long Bones in the Early Medieval Human Population at Pohansko (Czech Republic). American Journal of Physical Anthropology ,158, 312–324. pdf

Ruff, C.B., Holt, B., Niskanen, M., Sladek, V., Berner, M., Garofalo, E., Garvin, H.M., Hora, M., Junno, J.-A., Schuplerova, E., Vilkama, R., Whittey, E. (2015). Gradual decline in mobility with the adoption of food production in Europe. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(23), 7147–7152. pdf

Hora, M., & Sládek, V. (2014). Influence of lower limb configuration on walking cost in Late Pleistocene humans. Journal of Human Evolution, 67, 19–32. pdf

Hora, M., Sládek, V., Soumar, L., Stráníková, K., Michálek, T. (2012). Influence of body mass and lower limb length on knee flexion angle during walking in humans. Folia Zoologica, 61 (3-4), 330–339. pdf

Ruff, C., Holt, B., Niskanen, M., Sládek, V., Berner, M., Garofalo, E., Garvin, H., Hora, M., Maijanen, H., Niinimäki, S., Salo, K., Schuplerova, E., Tompkins, D. (2012). Stature and body mass estimation from skeletal remains in the European Holocene. American Journal of Physical Anthropology, 148: 601–617. pdf

Monografie a kapitoly v monografiích:
Sládek, V., Berner, M., Makajevová, E., Velemínský, P., Hora, M., Ruff, C.B. (2018). Central Europe. In: Ruff, C.B., editor. Skeletal Variation and Adaptations in Europeans: Upper Paleolithic to the Twentieth Century. Wiley-Blackwell, pp 315–354.

Hora, M., Sládek, V., Makajevová, E. (2017). Summary of osteometric data for the adult and non-adult individuals from the Pohansko second church cemetery. In: Sládek, V., & Macháček, J., editors. At the end of Great Moravia: the second church cemetery at Pohansko-Břeclav (9th – 10th century A.D.). International Series. Oxford: British Archaeological Reports, pp165–186.

Sládek, V., Makajevová, E., Hora, M. (2017). Body mass estimation for adults from the Pohansko second church cemetery. In: Sládek, V., & Macháček, J., editors. At the end of Great Moravia: the second church cemetery at Pohansko-Břeclav (9th – 10th century A.D.). International Series. Oxford: British Archaeological Reports, pp 73–82.

Sládek, V., Makajevová, E., Hora, M. (2017). Stature estimation for adults from the Pohansko second church cemetery. In: Sládek, V., & Macháček, J, editors. At the end of Great Moravia: the second church cemetery at Pohansko-Břeclav (9th – 10th century A.D.). International Series. Oxford: British Archaeological Reports, pp. 63–72.

Sládek, V., Makajevová, E., Hora, M. (2017). The assessment of sex for adult individuals from the Pohansko second church cemetery. In: Sládek V, Macháček J, editors. At the end of Great Moravia: the second church cemetery at Pohansko-Břeclav (9th – 10th century A.D.). International Series. Oxford: British Archaeological Reports, pp. 51–62.

Sládek, V., Laštůvková, P., Sosna, D., Hora, M. (2010). Martin Maxmilián z Golče, průzkum kosterních pozůstatků v hrobce Lorety v Golčově Jeníkově. In: Kilián, J., editor. Martin Maxmilián z Golče: Císařský generál ve víru třicetileté války. České Budějovice: Veduta, pp. 200–207. 

Abstrakty:
Hora, M., Struška, M., Matějovská, Z., Kubový, P., Sládek, V. (2023). Muscle activity during walking at three degrees of crouch: Implications for approach hunting. American Journal of Physical Anthropology 180 (S75), 78. (Abstract).

Hora M, Pontzer H, DeFrate, LE, Charles, HC, Sládek V, McGinnis A. (2020). Effect of gait and velocity on in-vivo tibial loading in humans. American Journal of Physical Anthropology 171 (S69), 124. (Abstract).

Hora M, Pontzer H, Raichlen, D, Wood, B, Sládek V. (2019). Origins of fur loss in humans: effect of gait, sweating capacity, and exposure to direct solar radiation. Proceedings of the European Society for the study of Human Evolution 8, 86. (Abstract).

Hora, M., Pontzer H, Sládek V. (2019). Persistence hunting in Levant: Both Neandertals and modern humans could run down a horse. American Journal of Physical Anthropology 168 (S68), 107. (Abstract)

Struška, M, Hora, M., Sládek, V. (2019). Comparison of eight- and four-muscle model for assessment of upper limb muscle activity during cereal grinding. American Journal of Physical Anthropology 168 (S68), 241. (Abstract)

Hora, M., Sládek, V. (2018). Water loss during persistence hunting in recent Kalahari hunters and Homo ergaster. Proceedings of the European Society for the study of Human Evolution, 7, 93. (Abstract).

Otárola-Castillo, E., Castillo, E.R., Hora, M., Torquato, M.G., Warrener, A., Pontzer, H. (2017). walkR: A Software Package to Analyze the Biomechanics of Human Locomotion. American Journal of Physical Anthropology ,162, 306. (Abstract).

Hora, M., Sládek, V. (2015). Tibial loading during walking and running in Late Pleistocene humans. American Journal of Physical Anthropology, 156 (S60), 170. (Abstract).

Sládek, V., Hora, M., Farkašová, K. (2014). Experiment v antropologii: svalová aktivita a rekonstrukce manipulativní činnosti. Počítačová podpora v antropologii, XIII, 18. (Abstract).

Hora, M., Farkašová, K., Sládek, V. (2014). Reconstruction of Neolithic and Iron Age human manipulative behavior using electromygraphy. American Journal of Physical Anthropology, 153 (S58), 144. (Abstract).

Sladek, V., Machacek, J., Ruff, Ch., Schuplerova, E., Prichystalova, R., Hora, M. (2014). Stature  estimation  from  long  bones  in  the Early  Medieval  population  at  Pohansko (Czech Republic): Applicability of regression equations. American Journal of Physical Anthropology ,153 (S58), 242. (Abstract).

Hora, M., Sládek, V. 2013. Neandertal adaptation to close-range hunting: metabolic cost of bent-hip bent-knee gait. Proceedings of the European Society for the study of Human Evolution, 2, 115. (Abstract).

Hora, M., Soumar, L., Stráníková, K., Michálek, T., Sládek, V. (2012). The influence of lower limb length and body mass on walking kinematics at the knee and ankle. American Journal of Physical Anthropology, 147 (S54), 168. (Abstract).

Agostini, G., Reedy, S., Holt, B., Ruff, C., Tompkins, D., Niskanen, M., Sládek, V., Berner, M., Garvin, H., Garofalo, E., Schuplerova, E., Hora, M., Roman, J. (2012). Age-related patterns in postcranial robusticity. American Journal of Physical Anthropology, 147 (S54):,80–81. (Abstract).

Berner, M., Sládek, V., Ruff, C., Holt, B., Niskanen, M., Galeta, P., Schuplerová, E., Hora, M., Roman, J., Garvin, H., Garofalo, E., Tompkins, D. (2012). Variation in sexual dimorphism of postcranial robusticity and body proportions in European Holocene populations. American Journal of Physical Anthropology, 147 (S54), 98. (Abstract).

Farkašová, K., Sládek, V., Berner, M., Ruff, C., Holt, B., Niskanen, M., Sosna, D., Galeta, P., Schuplerová, E., Hora, M., Roman, J., Garvin, H., Garofalo, E., Tompkins, D. (2012). Past human manipulative behavior in the European Holocene as assessed through humeral asymmetry. American Journal of Physical Anthropology, 147 (S54), 142. (Abstract).

Sládek, V., Berner, M., Ruff, C., Sosna, D., Galeta, P., Veleminský, P., Schuplerová, E., Hora, M., Roman, J., Pankowská, A. (2012). Human postcranial morphology: Trends in the Central European Holocene record. American Journal of Physical Anthropology ,147 (S54), 271. (Abstract).

Hora, M., Sládek, V. (2011). The metabolic cost of walking in Neandertals and Upper Paleolithic Europeans. American Journal of Physical Anthropology, 144 (S52), 167. (Abstract).

Akce dokumentů