E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBiomechanika lokomoce

banner_3.png

Studujeme vztahy mezi držením těla, konfigurací dolní končetiny, velikostí těla a energetickou nákladností lokomoce. Využíváme matematické modelování a ve spolupráci s externími pracovišťmi také experimentální analýzu lidské chůze a běhu v různých terénech a při různých rychlostech. Získané poznatky aplikujeme při rekonstrukci způsobu lokomoce minulých populací rodu Homo. Zvláštní pozornost věnujeme rekonstrukci způsobu lokomoce dvou v proporcích dolní končetiny kontrastních populací: neandrtálců a obyvatel Evropy časného svrchního paleolitu.

Vužíváme

  • Trigno Mobile (Delsys), bezdrátový elektromyograf, 10 senzorů (LAKT)
  • Qualisys Motion Capture System, multikamerový systém pro 3D analýzu pohybu (CASRI)
  • Vicon Motion Capture System, multikamerový systém pro 3D analýzu pohybu (HEEL)
  • AMTI OR-6, deska pro měření reakční síly (HEEL)
  • Pedar X (Novel), tlakoměrné vložky (CASRI)
  • HP Cosmos, běžecký pás (CASRI)
  • Cosmed, analyzátor dechových plynů (CASRI)
  • EMGworks (Delsys), software pro analýzy EMG signálu (LAKT)
  • Visual3D (C-Motion), software pro biomechanické modelování a analýzy (LAKT)
  • OpenSim (NCSRR), software pro muskuloskeletální modelování a simulaci pohybu (LAKT)

Spolupráce

Granty

2018–2020   GAČR 18-16287S: Rekonstrukce mobility lidí středního a mladého paleolitu na základě muskuloskeletálního modelování (hlavní řešitel: Martin Hora)

2010 - 2012   GA UK 169310: Proporce dolní končetiny ve vztahu k lokomoci a termoregulaci (hlavní řešitel: Martin Hora; spoluřešitel: Vladimír Sládek)

Publikace

viz "Vybrané publikace" na úvodní stránce Laboratoře antropologie kostní tkáně

Akce dokumentů